Förskollärare med teckenspråkskompetens sökes till Bronsåldersgatan 27

Stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg omfattar Södra Skärgården, Tynnered och Älvsborg och är en kustnära stadsdel med ca 52 000 invånare. Stadsdelens främsta uppdrag är att erbjuda invånarna tjänster och service inom bl a förskola, skola, kultur, fritid, individ- och familjeomsorg samt omsorg för äldre och funktionshindrade. Förvaltningen har ca 3500 anställda. Vi arbetar utifrån synsättet att mångfald och jämn könsfördelning ökar kvaliteten på de tjänster som SDF Västra Göteborg erbjuder.

Arbetsuppgifter:

Till förskolan Bronsåldersgatan 27 söker vi nu en positiv och kreativ förskollärare som vill arbeta tillsammans med kompetenta och ambitiösa kollegor!

På förskolan arbetar vi inkluderande med barn med hörselnedsättning/dövhet från hela staden och hörande barn från Västra Göteborgs barnomsorgskö. Även personalgruppen inkluderar döva, hörselnedsatta och hörande pedagoger, allt för att vi skall vara trovärdiga och alla barn skall kunna hitta vuxna förebilder. Förskolan består totalt av tre avdelningar, en tidigare och två senareavdelningar. Barn är i åldrarna 1-3 år och 3-6 år på avdelningarna. Förskolan har en välutbildad och samarbetsinriktad personalgrupp. Förskolan kännetecknas av levande värdegrund som syns i mötet mellan barn och personal. Hos oss lägger vi stor vikt vid att alla barn ska känna sig trygga och respekterade för de individer de är och få uppleva glädjen i att lära. På förskolan har vi en egen specialpedagogisk med huvudfokus på barnen med hörselnedsättning/dövhet. Förskolan ligger i närheten av skog och hav och har tillgång till en stor och inbjudande gård.

Under de drygt tre år som verksamheten i sin nuvarande form existerat har mycket fokus varit att arbeta fram arbetssätt och metoder som möjliggör och underlättar vårt inkluderande arbetssätt och att säkra verksamheten utifrån det statliga, kommunala och resursuppdraget.

Stadsdelen har drivit ett Futura-projket i ca 4 år med inriktning mot att inspireras av Reggio Emilia filosofin. Utvecklingsarbetet i stadsdelen kommer fortsätta i och med att stadsdelen fått ytterligare projektmedel.

Hos oss på Bronsåldersgatan 27 erbjuds du arbetskläder, cykelförmån samt friskvårdsbidrag.

Kvalifikationer:

Vi söker nu dig som är legitimerad förskollärare och gärna med några års erfarenhet av arbete inom förskolan.

• Du har goda kunskaper kring uppdragen och Lpfö 98/16.
• Du har ett gott teckenspråk.
• Du ser det systematiskt kvalitetsarbetet som en viktig del i verksamhetsutvecklingen och har förmåga att driva det pedagogiska arbetet framåt tillsammans med arbetslaget.
• Du har goda IKT kunskaper.

Som person är du initiativrik och målinriktad. Du har förmåga att se och förstå gruppens och det enskilda barnets behov och du skapar förutsättningar för utveckling och lärande.
Du tänker positivt och ser möjligheter. Vidare har du ett reflekterande förhållningssätt och är lyhörd gentemot barn, föräldrar och kollegor.

Vi är en mångkulturell förskola och ser mångfalden som en tillgång. Därför är det viktigt att du är införstådd med vad ett interkulturellt förhållningssätt innebär. Du vet att barn vill om de bara kan och du ser det som din uppgift att skapa stimulerande situationer och miljöer där barnen får möjligheter att vidga sina kompetenser kring sig själv, andra och sin omvärld.

Ta chansen och bli en delaktig kollega på en förskola i kreativ verksamhetsutveckling tillsammans med befintlig och ny personal! Varmt välkommen till oss på Bronsåldersgatans förskola!

Vi kommer att göra urval och hålla intervjuer löpande under ansökningstiden så skicka in din ansökan omgående.

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-10-16
Referensnummer: A717318

Andra uppgifter:

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi i Västra Göteborg vill att alla våra medarbetare ska vara delaktiga i att skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande, arbetsglädje och utveckling.

I Västra Göteborg arbetar vi för att arbetsmiljön ska vara god och hälsofrämjande. Som anställd erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag och cykelförmån.

Med hänvisning till Lag SFS 2010:801 måste den som erbjuds tjänsten uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan upprättas.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Upplysningar lämnas av:

Per-Arne Johannesson
Förskolechef
Telefon: 031-3665758

Fackliga företrädare:

Kurt Björner
Lärarförbundet
Telefon: 031-701 55 10

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster