VA-ingenjör

Tekniska verksamheten ingår i sektorn samhälle och utveckling och består av sex enheter;
Trafik- gata- & park, VA-teknik, VA-drift, Byggledning, Entreprenad och Renhållning. Enheten för VA-teknik består idag av 14 medarbetare. I VA-teknikenhetens uppdrag ingår bl.a. att handlägga VA-anslutningar, fakturering, ta fram VA-plan, förnyelseplanering, projektledning och strategisk planering av framtidens VA-försörjning samt VA-taxan. Kungälv expanderar och för att nyttja kompetensen på rätt sätt arbetar vi mycket i projekt.

Arbetsuppgifter:

Den aktuella VA-ingenjörstjänsten kommer att arbeta med verksamhetens VA-taxa. Arbetet består dels i att fortlöpande bevaka så att taxans utformning följer gällande lagstiftning och praxis samt att den har de nivåer som erfordras för att täcka de kostnader som följer av kommunens expansion. Du kommer att intensivt följa VA-planeringen och arbeta med taxeprognoser utifrån kommunens planerade exploateringar och VA-utbyggnader. Du kommer även att tillsammans med enhetens övriga personal bevaka att vi får in de intäkter som verksamheten är berättigad till. Detta innebär att du förväntas bidra till att utveckla vårt arbetssätt gentemot sektorns övriga delar.
I rollen kommer du att vara insatt den långsiktiga planeringen av VA-systemet och tillhörande investeringar.
En mycket viktig del i din roll är att medverka i arbetet med att analysera taxekonsekvenser utifrån kommande investeringar i enlighet med kommunens expansionsplaner.
I dina uppgifter ingår även att bidra med din taxekompetens i projekt och stötta dina medarbetare vid tillämpning av taxan. Du kommer att ha ett mycket nära samarbete med andra enheter och externa parter.

Kvalifikationer:

Vi söker dig med relevant teknisk utbildning, gärna inom väg- och vattenbyggnad eller motsvarande. Vi ser att du har mångårig erfarenhet av taxearbete i kommunal verksamhet. Det gäller va-juridik såväl som taxekonstruktion och tillämpning.
Erfarenhet av att ha jobbat inom en politiskt styrd organisation ses som mycket viktig. Erfarenhet av att i politiska forum presentera taxeunderlag samt att utforma och kommunicera beslutsunderlag är meriterande.
Vi värdesätter samarbete både inom och utanför den egna organisationen och ser därför att du har god samarbetsförmåga och har lätt för att knyta kontakter.

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-07-21
Referensnummer: A701611

Andra uppgifter:

Ansökan tas endast emot digitalt via offentligajobb.se.
Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
Vi tillämpar rökfri arbetstid och erbjuder våra medarbetare friskvårdsbidrag.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
KUNGÄLVS KOMMUN HAR UPPHANDLADE AVTAL.

Upplysningar lämnas av:

Sten-Ove Dahllöf
Enhetschef VA-teknik
Telefon: 0303-23 97 71

Magnus Lidberg
VA-ingenjör
Telefon: 0303-23 97 84

Fackliga företrädare:

Maria Sandberg
Sveriges ingenjörer
Telefon: 0303-23 96 65

Ulf Liljeros
Vision
Telefon: 0303-23 93 92

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster