Lärare i spanska och engelska

Majorna-Linné är Göteborgs största stadsdel med cirka 63 000 invånare och utgör en attraktiv del av staden att leva och vistas i med såväl havet som stora grönområden och ett rikt kulturutbud.

Stadsdelsförvaltningen med cirka 3400 anställda arbetar inom verksamheter som förskola, grundskola, individ- och familjeomsorg, kultur och fritid, social omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt hälso- och sjukvård. Det vi gör har stor betydelse för många.

Arbetsuppgifter:

På Nordhemsskolan går det cirka 800 elever i årskurs F-9. Vi har även fritidshem där våra yngsta elever kan få omsorg. Till skolan hör också en särskola och en introduktionsgrupp. Nordhemsskolan har två rektorer och drygt 80 medarbetare.
Är du legitimerad lärare med behörighet att undervisa i spanska och engelska?

Nordhemsskolan söker dig som med energi och glädje vill arbeta med undervisning, lärande och ämnesutveckling på vårt högstadium. Du vill med ett tydligt ledarskap, ett prestigelöst förhållningssätt och goda ämneskunskaper göra skillnad för våra elever.

Vi söker nu en spanska- engelskalärare som vill undervisa på vårt högstadium. Tillsammans med elever och kollegor planerar, genomför, utvärderar och utvecklar du undervisningen. Du arbetar för att synliggöra dina ämnen på skolan och för att varje elev ska utvecklas så långt som möjligt.

Som lärare på Nordhemsskolans högstadium är du också mentor för en grupp elever. Mentorskapet kräver att du vill och kan ta ett helhetsgrepp om dina mentorselevers skolgång.

Kvalifikationer:

Legitimerad lärare med behörighet att undervisa i spanska och engelska.

Du har en god förmåga att bygga och upprätthålla goda relationer till såväl elever och vårdnadshavare som till kollegor.

Vi söker dig som är en skicklig pedagog med goda ämneskunskaper som med tydligt ledarskap och i praktisk handling arbetar för elevernas lärande, trygghet och utveckling. Du har en mycket god förmåga att ta till vara på varje elevs inneboende nyfikenhet och kreativitet och anpassar undervisningen efter de elever som går i dina klasser. Du prövar systematiskt nya metoder för att nå alla elever. Du har ett inkluderande förhållningssätt som utgår från att varje elev är en tillgång i klassrummet och där du arbetar aktivt för att göra varje elev delaktig i sitt eget lärande.

Du dokumenterar elevernas lärande så att vårdnadshavare, skolpersonal och den enskilda eleven enkelt kan följa studieresultaten och kunskapsutvecklingen.

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Tillträde vid terminsstart eller enligt överenskommelse.

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-07-19
Referensnummer: A701049

Upplysningar lämnas av:

Rickard Öh
Rektor
Telefon: 0728-554165

Fackliga företrädare:

Jonas Fried
SACO
Telefon: 072-716 48 99

Joacim wikström
Lärarförbundet
Telefon: 031 701 55 29

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster