Studie- och yrkesvägledare till DELTA placering på Äpplet jobbcentrum

Västra Hisingen består av Torslanda och Biskopsgården och här bor drygt 53 000 människor med en spännande blandning av olika bakgrund och kultur. I vår stadsdel är vi övertygade om att när invånare och medarbetare får inflytande och känner delaktighet, skapar vi en bättre vardag för alla. Som en av våra 3 500 skickliga medarbetare är du med och utvecklar stadsdelen och ett långsiktigt hållbart Göteborg genom att ge våra invånare service av hög kvalitet. Välkommen till en arbetsplats där vi bryr oss om varandra, arbetar tillsammans och tänker nytt.

Arbetsuppgifter:

Ditt uppdrag som studie- och yrkesvägledare inom DELTAs verksamheter innebär att vara stöd till deltagare i verksamheterna, både enskilt och i grupp.
Här kan du se en beskrivning av DELTAs övriga verksamheter.
www.samordningsdelta.se

Anställningen kommer att ligga på Äpplet Jobbcentrum i DELTA-verksamheten Mera Svenska Bättre Hälsa. Utöver det ordinarie arbetet, sker även ett utvecklingsarbete som du kommer att vara en del av.

Verksamheten Mera Svenska Bättre Hälsa har funnits sedan 2011 och riktar sig till personer som har avbrutit sina studier i svenska för invandrare (sfi). Många i målgruppen har kort utbildningsbakgrund och knapphändig kunskap om skolsystem och arbetslivets möjligheter och villkor. Hälsa och språk är andra faktorer som kan påverka möjligheterna att komma i självförsörjning. De enskilda deltagarna ska planera med målet att komma i arbete eller studier. Detta sker genom information och kunskapsöverföring, men även med motiveringsarbete. Du ska vara beredd att åka med deltagare på studiebesök och samtal hos olika Utbildningsanordnare och Vuxenutbildningens vägledning. Gå på studiebesök och undersöka arbetsmarknaden.

Individuell studie och yrkesvägledning med deltagare är din främsta uppgift.
Gruppaktiviteter är ett inslag av studie och yrkesvägledning, vilket innebär att delar av arbetstiden sker i arbete med grupper. Detta genomför du med stöd av övriga medarbetare i olika verksamheter och projekt.

Du skall kontinuerligt uppdatera dig i vilket utbud det finns för målgruppen, inom Arbvux, men också i olika projekt, GR:s utbildningar, samt internt i stadsdelarna på Hisingen. Du ska arbeta med läsbehörighet i ALVIS och göra dig väl förtrogen med system för att se olika personers utbildningsbakgrund, samt ansökningssystem till olika aktiviteter.
Du bör ha god förmåga att anpassa dig till ändrade omständigheter samt att omprioritera arbetsuppgifter vid behov. Vid en ev omorganisering kan målgruppen för studie och yrkesvägledningen ändras.

Arbetsplatsen erbjuder en stimulerande och ansvarsfull roll med stor möjlighet att påverka och utforma arbetet tillsammans med dina kolleger och enhetschef. Arbetsplatsen har ett väl fungerande samarbete inom enheten och med andra samarbetspartners i DELTA. Du kommer till en arbetsplats med ett gott arbetsklimat och plats för olika idéer och innovationer.

Kvalifikationer:

Du skall vara utbildad Studie- och Yrkesvägledare, med avlagd examen.

Önskvärt är om du har:
- Erfarenhet av målgruppen långtidsarbetslösa försörjningsstödstagare.
- Erfarenhet av en målgrupp med olika bakgrunder och kompetens
- Informerat och hållit i gruppverksamheter.
- Arbetat på ett coachande sätt, och motiverat deltagaren till eget ansvar.
- Samverkat med andra verksamheter och anordnare.

Det är meriterande om du har erfarenhet kring metodutveckling och är engagerad i utvecklingsarbete. Vi arbetar aktivt med MI och du bör ha ett intresse för detta.

I detta uppdrag är det viktigt att du har ett gott bemötande och en god samarbetsförmåga, både tillsammans med deltagare, kollegor och de du möter i olika verksamheter.

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Ingen erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Tillträde sker snarast eller 2017-09-01.

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-08-13
Referensnummer: 398/17

Andra uppgifter:

Anställningen är i SDF V. Hisingen, men finansieras av DELTA samordningsförbundet Hisingen.

Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (kallat DELTA) har från och med den 1 januari 2005 ansvaret för den finansiella samordningen på Hisingen. De samverkande parterna är Försäkringskassan, Göteborgs stad, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen. Denna form av samverkan möjliggörs genom lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210).
Den grundläggande idén med samordningsförbund är att samordna de enskilda aktörernas insatser och skapa en helhetssyn på individens behov och på så vis förbättra de offentliga aktörernas möjligheter att möta dessa behov. Samordningsförbundens uppdrag är också att skapa möjligheter att utveckla och pröva nya former för organisering och arbetssätt. (www.samordningsdelta.se)

Göteborgs stad värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder bla friskvårdsbidrag, rabatterade träningskort och cykelförmån.Vi har röktfri arbetstid.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Upplysningar lämnas av:

Åsa Callesen
Enhetschef
Mobiltelefon: 0708126526
Telefon: 031- 366 66 45
E-post: asa.callesen@ vastrahisingen.goteborg.se

Fackliga företrädare:

Annika Hansson
Vision
Telefon: 0767-879365
E-post: annika.hansson@ vastrahisingen.goteborg.se

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster