Elevassisten 60 % sökes till Ester Mosessons gymnasium

Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad.
Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, gymnasiesärskola, särvux, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.

Ester Mosessons gymnasium är en etablerad gymnasieskola, med god samverkan med branscher, stor internationellt utbyte samt gynnsamt läge på Älvstranden. Skolan utbildar ungdomar på Restaurang och livsmedelsprogrammet. Vi har också elever som går introduktionsprogram såsom PRO, yrkesintroduktion och språkintroduktion. På skolan finns två restauranger, ett salutorg med charkuteri- och delikatessvaror samt konditori och café. Dessa driver eleverna inom ramen för utbildningen. Besök gärna vår hemsida för mer information om skolan www.goteborg.se/estermosessonsgymnasium
Arbetsuppgifter:

Din huvuduppgift är att tillsammans med undervisande lärare och arbetslag skapa en god skolsituation för den elev du arbetar med. Du förbereder eleven inför lektioner och följer med på praktiska såväl som teoretiska lektioner. Du är ett socialt stöd i klassrummet, i matsalen och på raster Vid slutet av skoldagen reflekterar du tillsammans med eleven över dagens skolarbete.

Du skall vara med och stödja eleven under praktiska lektioner i bageri och konditori samt vid de tillfällen då eleven har praktik (APL) är du med på praktikplatsen.

Du kommer att få fortlöpande handledning på skolan. Du samarbetar med elevhälsoteamet och övrig personal för att skapa en trygg och trivsam miljö.
Vi arbetar med höga förväntningar på våra elever och ett respektfullt bemötande. Utgångspunkten är en undervisning utifrån varje elevs behov och förutsättningar. Vi coachar och stöttar varandra för att utbildningen ska bli så bra som möjligt för eleverna.

Kvalifikationer:

Du har erfarenhet av att arbeta med ungdomar på gymnasiet, har omvittnad god förmåga att möta elever och skapa goda relationer. Du har erfarenhet av arbete med elever med olika typer av inlärningssvårigheter och funktionsnedsättningar.

Du har genuint intresse för unga människors situation och är lyhörd för olika elevers behov.

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Deltid
Varaktighet: 3-6 månader
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: 2018-01-08. 60 %. Semestertjänst
Tidsbegränsat till: 2018-06-06

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-12-07
Referensnummer: A732908

Upplysningar lämnas av:

Viktor Tyrberg
Rektor
Telefon: 031-367 22 21

Fackliga företrädare:

Michael Bourne
Kommunal
Telefon: 0702 05 23 90

Matilda Andersson
Vision
Mobiltelefon: 0722-315193
Telefon: 031-367 22 56

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster