Kommunikations- och digitaliseringschef

Lerums kommun har cirka 3000 medarbetare som arbetar för att erbjuda kommunens cirka 41 000 invånare en väl fungerande samhällsservice. Kommunen har en stark tillväxttakt och allt vi gör ska präglas av vår vision - Sveriges ledande miljökommun 2025 . Visionens ledord kreativitet, hållbarhet och inflytande ska genomsyra allt och alla i organisationen. Kommunen som arbetsplats ska vara en plats för nytänkande och innovation.

Kommunen består av en förvaltning som är indelad i tre sektorer; lärande, stöd och omsorg, samhällsbyggnad därutöver stab och utveckling.

För att ta ytterligare steg in i framtiden har kommunen nu valt att skapa ett nytt verksamhetsområde - kommunikation och digitalisering - bestående av enheterna kommunikation och digitalisering, IT och kommunens kundcentra. Verksamheterna ska tillsammans bidra till att utveckla kommunens kommunikation och nyttja digitaliseringens fördelar inom alla områden. Innovation och utveckling ställer höga krav på en välfungerande och proaktiv kommunikation och här blir du en nyckelspelare.

Lerum ska vara en kommun i framkant och utifrån invånarnas och verksamheternas behov utvecklas till en digital kommun.

Vi erbjuder dig ett omväxlande och utvecklande jobb med många intressanta utmaningar.

Arbetsuppgifter:

Verksamhetsområdet kommunikation och digitaliserings uppdrag är att leda och utveckla enheternas arbete utifrån mål och riktlinjer. Du har strategiskt ansvar för hela kommunikationsprocessen - internt och externt - och för att driva arbetet i linje med kommunens vision.

Du driver kommunikations- och digitaliseringsarbetet i det snabbt föränderliga landskap vi lever i, hur vi jobbar med budskap och kanaler, var vi når fram på bästa sätt för att invånare och medarbetare ska veta vad som händer i våra verksamheter och hur det påverkar dem.
Du ska i din roll driva och utveckla digitaliseringsarbetet med kunden och dennes behov i fokus.

Medarbetare som är välinformerade om mål, planer och beslut är viktiga informationsförmedlare till både kollegor och invånare. Kommunens chefer ska därför ge intern kommunikation hög prioritet. Här är du en viktig aktör i hur vi sprider bilden av Lerum internt och externt.

Du har verksamhets- och ekonomiansvar för verksamhetsområdet och personalansvar för cirka fem medarbetare samt enhetschef IT och kundcentra. Du ska i ditt uppdrag hålla dig uppdaterad kring utvecklingen inom ditt verksamhetsområde.

Som kommunikations- och digitaliseringschef är du en viktig del av förvaltningens ledningsgrupp där du i nära samarbete med de andra cheferna medverkar i utvecklingen av Lerum.

Kvalifikationer:

Vi söker dig med chefserfarenhet på strategisk nivå samt personalansvar. Du har högskoleutbildning inom kommunikation eller motsvarande samt erfarenhet av att arbeta med digitaliseringsfrågor. Ditt CV bör visa på en bredd och en nyfikenhet kring den digitala utvecklingen.
Jobbet ställer mycket höga krav på både skriftlig och muntlig kommunikation varför du behöver vara pedagogiskt lagd och kunna målgruppsanpassa ditt budskap. Kommunens budskap och information ska vara lättillgängliga både i sitt innehåll och i sin utformning.

För att nå framgång bör du uppmuntra till dialog och delaktighet och att kreativa mötesplatser skapas.

Antal tjänster: 1. snarast enligt överenskommelse

Anställning:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-10-17
Referensnummer: A717059

Andra uppgifter:

Kommunen eftersträvar att medarbetare ska ha en arbetsmiljö som främjar möjligheter att kombinera arbete, föräldraskap och fritid. Vi erbjuder förmåner så som årsarbetstid, friskvård och personalvårdsprogram.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Lerums kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via denna länk, och inte via e-post eller pappersformat. Varmt välkommen med din ansökan!

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Upplysningar lämnas av:

Håkan Pettersson
Kommundirektör
Telefon: 0302-52 12 28
E-post: hakan.pettersson@lerum.se

Eva-Karin Friberg
tf HR-chef
Telefon: 0302-52 12 46
E-post: eva-karin.friberg@ lerum.se

Fackliga företrädare:

Fackliga företrädare nås via kommunens växel
Telefon: 0302-52 10 00

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster