Skolsköterskor till Angeredsgymnasiet

Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad.
Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, gymnasiesärskola, särvux, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.

Vi är övertygade om att elever som trivs och känner arbetsglädje också lyckas bättre med studierna. Angeredsgymnasiet är en gymnasieskola med många olika program. Skolan är också Riksgymnasium för elever med rörelsehinder. Skolan drivs sedan hösten 2016 i Intraprenadform vilket innebär möjligheter till större delaktighet och inflytande för personal och elever.


Arbetsuppgifter:

Angeredsgymnasiet gör en satsning och söker nu fyra skolsköterskor. Är du en av dem som vill vara med och forma vår elevhälsa?

Vi erbjuder arbete mot våra nyanlända elever på språkintroduktion, där skolsköterskans uppgift är att vara ett stöd i elevens introduktion i skolmiljö samt verkställa skolhälsovårdens mål i relation till nyanlända elever. Vi ser gärna att du arbetar aktivt i att hitta nya vägar och metoder i uppdraget som skolsköterska. Vissa specifika uppdrag kring hedersrelaterade frågor och tvärprofessionella stödinsatser kring såväl kognitiva som fysiska funktionshinder förekommer.

Vidare söker vi skolsköterskor som arbetar mot skolans nationella program samt riksgymnasium för rörelsehindrade, RG. Som skolsköterska på nationella program verkställer du skolhälsovårdens mål enligt lagar, förordningar och styrdokument och du arbetar aktivt med ett förebyggande och främjande arbete tillsammans med övrig elevhälsopersonal, lärare och elever.

Vårt arbete präglas av ett stort engagemang och samarbete mellan olika professioner och som skolsköterska ingår du i ett eller flera elevhälsoteam där professionerna tillsammans arbetar med att utforma en miljö som främjar elevernas fysiska, psykiska och sociala utveckling, samt deras hälsa och lärande.

Kvalifikationer:

Du är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning till barnsjuksköterska, distriktssköterska och/eller skolsköterskespecifik högskoleutbildning. Vi söker dig som sätter in hälsa och lärande i ett sammanhang. Du har förmågan att se hur samspel mellan individ, grupp och organisation fungerar. Tillsammans med dina kollegor driver du utveckling utifrån elevens och organisationens friskfaktorer. Ditt perspektiv präglas av möjligheter snarare än hinder.

Du har ett genuint intresse för unga människor och är lyhörd för olika elevers behov. Du har förmåga att anpassa ditt arbetssätt till målgruppen och är öppen för att utveckla nya arbetsmetoder. I ditt arbete växlar du otvunget mellan samarbete och självständighet.

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde: 2018-01-09 eller enligt överenskommelse

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2018-01-14
Referensnummer: A742112

Andra uppgifter:

Intervjuer kommer att ske löpande.

Upplysningar lämnas av:

Calina Folme
Rektor Riksgymnasiet
Mobiltelefon: 0702153190

Lars-Åke Johansson
Rektor språkintrodution
Mobiltelefon: 070-359 86 79

Susanne Lingefjärd Hedqvist
Medicinskt ledningsansvarig för skolsköterskor
Telefon: 070-223 91 25

Fackliga företrädare:

Åsa Sundin, Vårdförbundet
Mobiltelefon: 0703-457995

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster