Fastighetsförvaltare

I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för Mölndalsborna. Med mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!

Lokalförsörjningen i Mölndals Stad är den funktion som skall verka för att säkerställa stadens förvaltningars nutida och framtida lokalbehov, samt med ett strategiskt ansvar utveckla fastighetsbeståndet för att möjliggöra bästa möjliga Mölndal. Varje dag!

Vi har det övergripande ansvaret för att förvalta, bygga och utveckla det egna fastighetsbeståndet så att dess värde utvecklas över tid. Detta gör vi i huvudsak genom att tillhandahålla ändamålsenliga verksamhetslokaler till rätt kostnad och minimal miljöpåverkan. Vi ansvarar för en effektiv nyttjandegrad genom att upprätthålla en balans mellan faktiskt lokalbehov och det tillgängliga lokalbeståndet, både egna och inhyrda fastigheter. Som enda aktör ansvara för in-och uthyrning samt om-, till- och nybyggnationer av lokaler för stadens verksamheter.


Arbetsuppgifter:

Mölndal är just nu inne ett spännande utvecklingsskede då staden växer, vilket betyder utveckling och innovation. En naturlig följd blir att stadens lokalyta behöver växa i samma takt, alternativt nyttjas på ett smartare sätt - detta skall lokalförsörjningen bidra med. I och med stark tillväxt och hög investeringstakt ökar således kraven på oss. Detta gör att vi behöver styra vår verksamhet mot en mer affärsmässig och strategisk roll.

Förvaltarenheten ansvarar för stadens egenägda fastighetsportfölj och externt inhyrda lokaler, vilket innebär ledning, styrning och planering. Förvaltarenheten blir navet som har huvudkontakten med kunder/hyresgäster, styr och följer upp drift- och underhållsleverantörer samt i nära samarbete med vår egen projektenhet beställa större underhållsåtgärder. Enheten består av fastighetsförvaltare, tekniska förvaltare, uppdragsledare, underhållsplanerare, energisamordnare samt förvaltningskoordinator.

Du har en central roll i vår kundorienterade organisation och huvudansvaret att fastigheternas och kundernas behov kombineras med rätt resurser. I rollen ansvarar du för förvaltningen av stadens fastigheter. Du har såväl kund- som resultatansvar för det aktuella fastighetsbeståndet.

Du tänker helhet och ansvarar för egen budget och ekonomisk uppföljning för din fastighetsportfölj. Du är tydlig i din kommunikation både internt och externt och har en ekonomisk medvetenhet och är strukturerad i ditt sätt att arbeta.

Exempel på arbetsuppgifter:
- Budget, prognos- och resultat, investeringskalkyler och bedömningar
- Ansvara för att upprätta och sammankalla till kontinuerliga kundmöten
- Nyckeltalsanalyser
- Säkerställa och följa upp att samtliga lagar och myndighetskrav uppfylls
- Underhållsplanering
- Upprättande och uppföljning av affärsplan för respektive fastighet
- Omvärldsbevakning
- Uppdatering och uppföljning i gällande fastighetssystem
- Hyresförhandling, inhyrning och uthyrning

Med tanke på att vi styr om vår verksamhet mot en mer strategisk funktion pågår just nu en total översyn av förvaltarenhetens arbetssätt, roller och funktioner. Som fastighetsförvaltare inom enheten kommer du bli delansvarig för att genomföra denna förändring och utveckling. En viktig och naturlig del i tjänsten är att arbeta mot gemensamma mål.

Kvalifikationer:

Du har en för tjänsten relevant högskoleutbildning och flerårig erfarenhet av fastighetsförvaltning och fastighetsekonomi eller motsvarande utbildningsnivå som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.

Du har tidigare erfarenhet av budget, prognos- och resultatarbete. Som person är du engagerad och entusiasmerande och drivs av att omsätta visioner och strategier till genomförande. Du har förmåga att kommunicera på ett sätt som skapar delaktighet och förtroende. Du kommer ha många kontaktytor, så det är viktigt att du har en väl utvecklad servicegrad och en förmåga att skapa goda relationer.

Du ska vara en van IT-användare och kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
B-körkort är ett krav.

Relevant erfarenhet och tidigare arbete som fastighetsförvaltare är ett krav.

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-12-11
Referensnummer: A733365

Andra uppgifter:

Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-10 10 29.

Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.


Inför rekryteringsarbetet ha vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Upplysningar lämnas av:

Jörgen Silanen
tf Chef Förvaltarenheten
Telefon: 031-315 13 18
E-post: jorgen.silanen@molndal.se

Fackliga företrädare:

Åsa Kramér
Facklig för SACO
Telefon: 031- 315 14 36
E-post: asa.kramer@molndal.se

Martina Halldin
Vision
Telefon: 031-3153562

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster