Områdeschef Förskola

Majorna-Linné är Göteborgs största stadsdel med cirka 63 000 invånare och utgör en attraktiv del av staden att leva och vistas i med såväl havet som stora grönområden och ett rikt kulturutbud.

Stadsdelsförvaltningen med cirka 3400 anställda arbetar inom verksamheter som förskola, grundskola, individ- och familjeomsorg, kultur och fritid, social omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt hälso- och sjukvård. Det vi gör har stor betydelse för många.

Arbetsuppgifter:

Som områdeschef är du direkt underställd sektorschefen och ansvarar för verksamheten inom förskoleområdet. Du ingår i ledningsgruppen för sektor Utbildning och ansvarar för att utveckla 1-16 års perspektivet i stadsdelen tillsammans med områdeschefen för skolan. Du ingår även i en grupp bestående av förvaltningens tio områdeschefer som diskuterar frågor som rör styrning och ledning av hela förvaltningen. Utgångspunkten är utveckling av hela sektorn med ett helhetsperspektiv på arbetet i förvaltningen. Du ska genom ett kommunikativt och coachande ledarskap arbeta med ledning av området. Du är chef för 15 entusiastiska, självständiga förskolechefer med intresse för att driva utveckling med ett starkt engagemang för förskolans verksamhet.

Utgångspunkterna i uppdraget är:
• fokus på ledning och styrning av verksamheternas processer genom ett aktivt kvalitets- och utvecklingsarbete
• fokus på utvecklingsarbete utifrån likabehandlingsprincipen för jämställd och likvärdig service till invånarna
• aktivt verka för ökad delaktighet och service för dem vi är till för

Ditt uppdrag utgår från kommunfullmäktiges och stadsdelens mål där områdeschefen ansvarar för ledning och styrning av verksamheten. Som områdeschef har du resultatansvar för ekonomi, personal och verksamhet. Du ansvarar för att utveckla ledarskapet inom verksamheten, både i ledningsgruppen och på individnivå.

Det pedagogiska ledarskapet inom utbildningssektorn grundas på Göteborgs Stads verksamhetsidé som omfattar både barn och personal. Alla ska känna lust att lära, vara delaktiga i arbetet och få sina kunskaper och färdigheter insatta i ett sammanhang.
Idén består av tre punkter som lyfts fram ur lokala och nationella styrdokument:
• inre motivation och lust att lära
• delaktighet och medskapande
• helhetssyn

Som områdeschef initierar och driver du utvecklingsfrågorna inom området i nära samarbete med externa kontakter och stadsdelens chefer. Arbetet innebär att bygga en effektiv organisation och att utföra en kvalitativt god verksamhet genom uppföljning, analys och långsiktig planering. Du arbetar i gemensamma nätverk i syfte att utveckla och effektivisera förskolan i hela staden tillsammans med kollegor från de övriga stadsdelarna.
Uppdraget innebär också att du har ansvar för områdets arbetsmiljöarbete och samverkan med fackliga organisationer.

Kvalifikationer:

Du som söker ska ha
• högskoleexamen med inriktning mot
utbildningsfrågor
• tidigare erfarenhet som strategisk chef, strategisk chef definieras som chef direkt underställd förvaltningschef, exempelvis verksamhetschef eller personalchef
• minst 2 års erfarenhet, inklusive personal-, verksamhets- och budgetansvar
• erfarenhet och god kännedom om förskolan

Av särskild vikt är din mål- och resultatorientering samt förmåga att påverka andra. Det är meriterande om du har god analytisk förmåga.

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Varaktighet: 6 månader eller längre
Tillträde: 2017-09-01. eller enligt överenskommelse.
Tidsbegränsat till: 2018-06-30

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-08-13
Referensnummer: A695154

Andra uppgifter:Upplysningar lämnas av:

Bo Drysen
Sektorschef
Mobiltelefon: 072-578 46 28
Telefon: 031-365 84 81

Fackliga företrädare:

Ing-Marie Olander
Vision
Telefon: 073-910 24 69

Carina Hammarstrand
Lärarförbundet
Telefon: 031-701 55 32

Mikael Skålberg
Kommunal
Telefon: 010-442 94 18

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster