Integrationshandläggare till verksamheten Stöd och boende flykting

Verksamheten för Nyanlända inom sektor Trygghet och Stöd består av enheten Mottagning och introduktion samt av två enheter för Boende av ensamkommande unga. Verksamheten för Nyanlända är en sammanhållen verksamhet kring mottagande av nyanlända vuxna/ familjer och ensamkommande barn. Verksamheten ingår som en viktig del i ett samlat introduktions- och integrationsarbete inom hela kommunen.

Arbetsuppgifter:

En av våra Integrationshandläggare kommer att gå på föräldraledighet och vi söker nu en vikarie för denne under perioden.

Som integrationshandläggare arbetar du med att handlägga ekonomiska frågor, det kan t ex handla om att utreda rätten till ekonomiskt bistånd i avvaktan på etableringsersättning och i vissa fall fortsatt handläggning av ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd. I de situationer personen/familjen är i behov av mer samordnade individuella insatser av rehabiliterande skäl, är ett viktigt uppdrag att driva och leda arbetet tillsammans med den enskilde och andra viktiga aktörer så att arbete/sysselsättning och självförsörjning kan uppnås.

Ett viktigt uppdrag är att ge stöd till nyanlända i deras etablering i kommunen i nära samarbete med arbetsförmedlingens handläggare. Att ombesörja att de nyanlända kommer in i och får ta del av t ex skola, SFI, samhällsorientering samt andra viktiga resurser och aktörer för en stabil integrationsprocess. Arbetet innebär ett nära samarbete med myndigheter som Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Hälso-sjukvården samt andra sektorer inom kommunen.

Du kommer att ingå i en arbetsgrupp med tre kollegor med motsvarande uppdrag, två integrationssamordnare samt tre socialsekreterare som arbetar med ensamkommande barn och ungdomar under en gemensam ledning av en enhetschef. I arbetsgruppen finns även tre integrationsstödjare som arbetar med det praktiska kring mottagandet.

Kvalifikationer:

Socionomexamen eller annan likvärdig högskoleutbildning. Erfarenhet av att arbeta inom myndighetsutövning och då helst inom Stöd och Försörjningsområdet. God kunskap om olika aktörers/myndigheters ansvarsområden inom det offentliga välfärdsystemet. Erfarenhet av att arbeta med brukarens behov i fokus och att leda alt ingå i en samordnad process med andra viktiga aktörer för att uppnå målet.

Du kommer att ha din arbetsplats i det nya Stadshuset. Vi förutsätter att du vill verka i, och utveckla arbetssättet i vår aktivitetsbaserade kontorslösning.

Då verksamheten är i sin uppbyggnad krävs att du är en mogen, trygg, flexibel och kreativ person som tillsammans med de andra medarbetarna i arbetsgruppen är aktiv i utvecklingsarbetet för att uppnå kommunens målsättning - integration i civilsamhället. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vi begär även in polisregisterutdrag från de som går vidare i rekryteringsprocessen.

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid. Vikariat, minst ett år
Varaktighet: 6 månader eller längre
Tillträde: Tillträde i december eller enligt överenskommelse.

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-10-15
Referensnummer: A718347

Andra uppgifter:

Ansökan tas endast emot digitalt via offentligajobb.se.
Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
Vi tillämpar rökfri arbetstid och erbjuder våra medarbetare friskvårdsbidrag.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
KUNGÄLVS KOMMUN HAR UPPHANDLADE AVTAL.

Upplysningar lämnas av:

Emma Nilsson
Enhetschef Mottagning och introduktion
Telefon: 0303 - 239407

Fackliga företrädare:

Ira Carlsson
Akademikerförbundet SSR
Telefon: 0303 - 239689

Ulf Liljeros
Vision
Telefon: 0303 - 239392

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster