Verksamhetschef inom socialtjänsten till sektor Trygghet och stöd

Sektor Trygghet och stöd är en av tre sektorer i Kungälvs kommun. Sektorn omfattar socialtjänst, hälso- och sjukvård, nyanlända och arbetsmarknadsenhet. Trygghet och stöd ansvarar även för kommunövergripande brottsförebyggande arbete, folkhälsa, och kris och säkerhet. Sektorn har ca 1400 anställda. Övriga två sektorer är Bildning och lärande samt Samhälle och utveckling. Kungälvs kommun arbetar med portföljstyrning och har etablerat två portföljer; en för tillväxt och en för social hållbarhet. Portfölj Social hållbarhet omfattar ett flertal projekt med resurser och förankring i sektor Trygghet och stöd.

Arbetsuppgifter:

Som verksamhetschef inom socialtjänsten, för utförarverksamhet, boende och stöd samt daglig verksamhet, kommer du att vara chef över åtta enhetschefer och leda verksamheten utifrån Kungälvs målbild kring en förvaltning och utifrån kommunens kärnvärden; medborgarfokus, helhetssyn och lärande.
Inom verksamhetsområdet finns; stöd- och behandlingsverksamhet för barn, unga och familj, familjerådgivning, missbruksstöd, boendestöd, boende socialpsykiatri/missbruk samt daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Utförarverksamhet är en mycket viktig del i utvecklingen av vårt hemmaplansarbete. Det är en verksamhet med stora krav på flexibilitet, för att möta många olika behov. Utförarverksamheten arbetar på uppdrag från myndighetsverksamheten, samt med olika typer av serviceverksamhet där den enskilde är uppdragsgivare. Inom kommunen finns en tydlig viljeinriktning att arbeta med tidiga och förbyggande insatser och kommunen har antagit ett socioekonomiskt arbetssätt.

Som verksamhetschef ansvarar du för personal, budget och verksamhet. Du kommer att ingå i en ledningsgrupp med övriga verksamhetschefer och sektorchef. Sektorns ledningsgrupp har ett gemensamt ansvar för den strategiska planeringen inom sektorn.

Kvalifikationer:

Du kommer att vara chef inom en organisation med stort fokus på samarbete och helhet. Förmågan att skapa effektiva och kvalitativa former för samverkan med alla berörda aktörer är väsentlig. Den vi söker är en tydlig ledare, uppgiftsorienterad och med förmåga att motivera och entusiasmera medarbetarna. Du ska ha förmåga att skapa en förtroendefull kontakt med såväl medarbetare som chefer och politiker. Du ska vara drivande och kunna utveckla verksamheten metodmässigt, utifrån ett socioekonomiskt perspektiv, där tidiga och effektiva insatser är i fokus.
Ditt uppdrag att leda enhetschefer innebär att du måste kunna delegera och lyfta fram andras kompetens. Som ledare ska du kunna arbeta målmedvetet och strukturerat, samtidigt som du är öppen för flexibla lösningar och nytänkande. Brukarfokus och helhetssyn är en förutsättning för arbetet.

Du ska ha en högskoleutbildning inom socialt arbete, eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
Tidigare chefserfarenhet är ett krav, du ska ha varit chef för andra chefer i minst två år.
Erfarenhet av arbetsledning inom politiskt styrda organisationer är meriterande.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2018-01-17
Referensnummer: A743177

Andra uppgifter:

Ansökan tas endast emot digitalt via offentligajobb.se.
Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
Vi tillämpar rökfri arbetstid och erbjuder våra medarbetare friskvårdsbidrag.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
KUNGÄLVS KOMMUN HAR UPPHANDLADE AVTAL.

Upplysningar lämnas av:

Lena Arnfelt
Sektorchef Trygghet och stöd
Telefon: 0303-23 95 53

Fackliga företrädare:

Teres Zachrisson
SSR
Telefon: 076-833 15 79

Ulf Liljeros
Vision
Telefon: vxl 0303-238000

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster