Specialpedagog F - 3, Eklandaskolan

Mölndals stad är under stark tillväxt med 60 000 invånare och är den tredje största kommunen i Västra Götalandsregionen. Mölndal är en stad med dynamiskt näringsliv, intressant historia och naturskön miljö. Inom stadens många olika ansvarsområden arbetar drygt 4 900 personer. Vårt övergripande gemensamma mål är att ge service av hög kvalitet.

Eklandaskolan är en F - 6 skola och har ca 650 elever. Skolan har fem stycken fritidshem varav ett är ett utefritids som bedriver majoriteten av sin fritidsverksamhet i skogen. Eklandaskolan är en del av barnens väg från Eklandaförskolor, genom Eklandaskolan till Fässbergsskolan där eleverna avslutar sin grundskola i Mölndals Stad. Denna väg kantas av stabilitet, trygghet och långsiktighet.

På Eklandaskolan har vi lärande i fokus. Det är viktigt för oss att alla skall må bra och känna en glädje över att gå här. Vi som arbetar på Eklandaskolan har stort engagemang, bred kompetens och samarbetar mycket kring eleverna som går hos oss.

Skolans ledning består av en rektor samt två biträdande rektorer där den ena ansvarar för grundskolan och den andra för fritidshem och förskoleklass. På detta sätt får vi ett närvarande och operativt ledarskap vilket i sin tur leder till stort medinflytande och korta beslutsvägar. Allt för att tillsammans skapa en verksamhet anpassad till elevens behov

Mer information finner du på
vår hemsida.

Arbetsuppgifter:

Som specialpedagog är du en viktig del i skolans elevhälsoteam. Där ingår specialpedagog för F-3, specialpedagog för 4-6, kurator, skolsköterska, skolpsykolog och rektor.

Du har ett nära samarbete med speciallärarna på skolan och du är ett pedagogiskt stöd på de elevkonferenser vi har på skolan. Du skriver och ansvarar för uppföljning och hanteringen av åtgärdsprogram för de elever som har det i åk F-3.

Som specialpedagog på Eklandaskolan har du en övergripande helhetbild av eleverna i årskurserna F-3 som har behov av stöd i någon form. Du stödjer arbetslagen och enskilda lärare i arbetet med anpassningar, särskilt stöd och de pedagogiska kartläggningarna och du handleder arbetslagen vid behov. Du riktar även särskilda insatser mot enskilda elever vid behov.

Elevhälsoteamsarbetet med elevhälsoteamet på skolan.
F-3 specialpedagog arbetar mot förskoleklass – är med vid bildandet av förskoleklasserna, lär känna dem, ge dem stöd och lämnar över till åk1.

Vi påbörjar rekryteringsprocessen innan ansökningstiden går ut.

Kvalifikationer:

Du är legitimerad grundskollärare och har specialpedagogexamen. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som specialpedagog.

Du har god insikt och kunskap i skolans styrdokument och tillämpar dem i det dagliga arbetet. Du är kreativ och kan anpassa ditt förhållningssätt och dina pedagogiska metoder och tekniker utifrån den individuella elevens behov eller elevgruppens behov. Du utvecklar den pedagogiska verksamheten till att både bli rolig, inspirerande och utmanande. Vi förutsätter att du ser varje elev utifrån ett helhetsperspektiv och har en positiv elevsyn. Du skapar goda relationer med elever, föräldrar och kollegor. Du har god datorvana och erfarenhet av att använda IT i din undervisning.

Erfarenhet krävs.

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Tillträde: 2017-09-01

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-08-14
Referensnummer: A699048

Andra uppgifter:

Vid rekrytering beaktar vi mångfaldsperspektivet för att få en bättre spegling av vår verksamhet.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk för omplacering av personal.

Upplysningar lämnas av:

Carina Olsson
Rektor
Telefon: 0707-690188
E-post: carina.olsson@molndal.se

Fackliga företrädare:

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster