Kvalitetscontroller

Publiceringsdatum: 2014-10-15

Arbetsplatsbeskrivning

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Med över 21 500 medarbetare är Malmö stad en av de största arbetsgivarna i Skåne. Vi har över 400 yrkeskategorier representerade inom 18 förvaltningar. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med att påverka?

Stadskontoret har, som kommunstyrelsens förvaltning, en samordnande roll i förhållande till övriga förvaltningar inom Malmö stad. Stadskontorets centrala uppgiftsområde är policy-, strategi-, och utvecklingsfrågor samt uppföljning/utvärdering.

Välfärdsavdelningen är en del av stadskontorets organisation och dess uppgift är att tillsammans med övriga avdelningar inom stadskontoret stödja kommunstyrelsen i rollen att styra, samordna och följa upp den kommunala verksamheten. Avdelningen arbetar bl.a. med socialt hållbar utveckling utifrån Kommissionen för hållbart Malmö, uppdrag inom området mänskliga rättigheter samt socialtjänstområdet. Det arbete som enheten individ- och familj/barn och ungdom svarar för är av strategisk karaktär och stödjer utvecklings- och kvalitetsarbetet inom individ- och familjeomsorgen. En viktig princip i arbetet är att säkra likabehandling av medborgarna. Enheten bevakar även kommunstyrelsens ansvar över förskole-, skol- och utbildningsverksamhet.

Arbetsbeskrivning

Som kvalitetscontroller på Välfärdsavdelningens enhet för IoF och skola, kommer du att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete ur ett kommunövergripande perspektiv för individ- och familjeomsorgsverksamheten. I samarbete med andra kommer du att arbeta med kvalitetsledningssystemet, verksamhetsmått och nyckeltal, statistik samt utveckling och användning av vårt informationslager knutet till verksamhetssystemet Procapita. Du kommer att utarbeta beslutsunderlag och rapporter till kommunstyrelsen och stadsområdenas verksamheter samt arbeta med e-tjänster, social hållbarhet och sociala investeringar. Du kommer även att vara involverad i arbetet med revidering av ”Plan för individ- och familjeomsorgen i Malmö stad” samt uppföljning av planen och kvalitetsarbetet gällande 2014. På enheten finns ytterligare en kvalitetscontroller som du kommer att samarbeta med.

Kvalifikationer

Du måste ha högskoleutbildning, du är sannolikt ekonom, statsvetare, statistiker eller socionom. Du ska ha gedigen kunskap om och vara intresserad av kvalitetsarbete, statistik, forskning och utvecklingsarbete. Du måste behärska Office-paketet och vara speciellt kunnig i excel. Det är viktigt att du är noggrann, utvecklingsinriktad och har erfarenhet av arbete i kommunal verksamhet, och du måste ha kännedom om socialtjänstens arbete och uppdrag. Du ska kunna samla in, bearbeta och analysera större mängder statistik och uttrycka dig mycket väl på god svenska i tal och skrift, samt ha förmåga att på ett pedagogiskt sätt presentera material muntligt.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning

Omfattning: Heltid

Tillträde: Tillträde under slutet av januari 2015

Tidsbegränsat till: 2015-08-31. Vikariat

Antal platser: 1

Ansökan

Ansök senast: 2014-10-29

Referensnummer: 102-14 kval cont

Kontaktpersoner

Fackliga företrädare

  • Monica Lange
  • Vision
  • 040-341021
  • Harald Nilsson
  • SACO
  • 040-341195

Övrigt

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771-704 704. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.