Bygglovarkitekt/Bygglovhandläggare

Göteborg växer och förändras snabbt. Få städer har den utvecklingspotential som finns här. Planeringen av det framtida Göteborg är ett lagarbete med många inblandade och Stadsbyggnadskontoret har en central roll i denna utmaning. Gemensamt arbetar vi med förutsättningar för en stor arbetsmarknadsregion, bostäder med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv. Det vi gör ger avtryck i Göteborg för lång tid framåt. Tillsammans med andra förvaltningar skapar våra 300 medarbetare förutsättningar för en konkurrenskraftig, attraktiv och långsiktigt hållbar stad.

Arbetsuppgifter:

Byggavdelningens uppdrag är att hantera ansökningar om bygglov, rivningslov, förhandsbesked, strandskyddsdispenser, anmälningspliktiga åtgärder och anmälningar om olovligt byggande. Avdelningen ger också allmänheten stöd och råd i andra lovrelaterade frågor och hjälper dem i bygglovprocessen. Avdelningen bevakar att önskemål följer målen för den önskade bebyggelseutvecklingen i kommunen, kraven på den lokala miljön och en hållbar utveckling.

Byggavdelningen är organiserad i fyra enheter och består av ca 70 bygglovarkitekter/-handläggare, inspektörer, administratörer, koordinatorer och övriga handläggare. Avdelningen har genomfört ett digitaliseringsprojekt och fortsätter utvecklingen inom detta område. Sedan en tid tillbaka har vi gått in i ett nytt teambaserat arbetssätt.

Som bygglovarkitekt/bygglovhandläggare granskar du bygglovansökningar utifrån såväl formella bestämmelser som lämplighet och gestaltning samt deltar aktivt i avdelningens utvecklingsarbete i dessa frågor. I uppdraget ingår att på delegation fatta beslut om bygglov, ge service till allmänheten i form av råd och upplysningar, samt föredra ärenden inför byggnadsnämnden.

Kvalifikationer:

Du som söker är utbildad arkitekt, alternativt har bygglovhandläggarutbildning och då gärna i kombination med annan utbildning. Vi vill att du har några års erfarenhet från stadsbyggnadskontor och/ eller arkitektkontor och goda kunskaper i Plan- och Bygglagen.

Då arbetet innebär mycket kontakt med bygglovsökande och andra intressenter är det av stor vikt att du är lyhörd för andras idéer, tydlig, pedagogisk och lösningsfokuserad. Du behöver ha hög social kompetens och ha lätt för att samarbeta med både arbetskamrater och kunder. Du är en servicemedveten person med god förmåga till framdrift och du uttrycker dig väl i både tal och skrift.

Här vill vi ha ett positivt arbetsklimat där vi jobbar tillsammans, stöttar och ställer upp för varandra. Därför söker vi dig som är ansvarstagande mot dig själv, dina kollegor och mot kunden. Som medarbetare är du med och bidrar till avdelningens utvecklingsarbete.

En grundförutsättning för arbetet är att du har en generellt god it-kunskap.

Vi vill att stadsbyggnadskontoret ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

Antal tjänster: 2

Anställning:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Tillträde: Efter överenskommelse.

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-08-13
Referensnummer: A658506 - Kopia

Andra uppgifter:

På grund av sommarsemester så kan det periodvis vara svårt att nå kontaktpersonerna i annonsen.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev.

Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings-, kandidatsöknings- och rekryteringsföretag samt försäljning av ytterligare annonser.

Upplysningar lämnas av:

Pia Hermansson
Bygglovchef
Mobiltelefon: 0707-61 22 06
Telefon: 031-368 18 16

Maria Ågren
Bygglovchef
Mobiltelefon: 0707-61 21 38
Telefon: 031-368 19 38

Liza Schramm
Bygglovchef
Mobiltelefon: 0728-56 60 84
Telefon: 031-368 18 57

Fackliga företrädare:

Henrik Pettersson
Vision
Telefon: 031-368 15 60

Helene Hansson
Saco
Telefon: 031-368 17 30

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster