Enhetschef till Familjehem- Familjerättsenheten

Sektor Trygghet och Stöd består av Individ och Familjeomsorg, Funktionshinder och Äldreomsorg. Den sammanhållna myndighetsverksamheten består av enheterna Mottagning, Barn och Unga, Familjehem/Familjerätt, Vuxen, Stöd och Försörjning, Funktionshinder samt Äldreomsorg. Inom verksamheten finns även en administrativ enhet med uppdrag att supporta samtliga verksamhetsområden inom sektorn.

En viktig målsättning med organisationen är att skapa goda förutsättningar för samordning av våra brukarprocesser och arbetsprocesser med såväl interna som externa aktörer samt att skapa möjligheter till nya arbetssätt med stärkt brukarfokus. En annan viktig byggsten i ett förändrat arbetssätt är kommunens Stadshus som har en lokallösning som bygger på ett aktivitetsbaserat arbetssätt för att stärka effektiviteten och stödja kommunikation och samarbete. I det ingår också IT-lösningar som främjar ett papperslöst arbetssätt.

Familjehem och Familjerättsenheten har ett brett uppdrag inom barn, familj och ungdomsvården samt stöd för barn och vuxna med Funktionhinder. Enheten består av fyra arbetsgrupper, 4 familjehemssekreterare, 3 barnsekreterare, 3 kontaktsekreterare och 4 familjerättssekreterare. Totalt arbetar 14 socialsekreterare och en förste socialsekreterare under ledning av enhetschefen. Familjehemssekreterare rekryterar, utreder, utbildar och vägleder familjehem. Barnsekreterare ansvarar för kontakt och uppföljning av barn placerade i familjehem, kontakten med biolog föräldrar och handläggning som övervägande/omprövning om fortsatt vård, hemtagningsbegäran mm. Kontaktsekreterare rekryterar, utreder, vägleder och verkställer beslut om kontaktfamilj, stödfamilj och kontaktperson enligt SoL och LSS samt följer upp beslut och uppdrag. Familjerättssekreterare utreder familjerättsliga ärenden som vårdnad, boende och umgänge, adoption, komplicerade faderskap och har samarbetssamtal.

Inom samtliga arbetsgrupper arbetar socialsekreterare med mångårig erfarenhet och bred kompetens från olika delar av socialtjänstens verksamhetsområden. Det är särskilt viktigt att du som enhetschef är lyhörd för det gemensamma likväl för det som skiljer sig mellan arbetsgruppernas uppdrag och ansvar för att skapa tydlighet i processer emellan grupperna i enheten. Då enheten har sammantaget flertalet uppdrag är det viktigt att vara aktiv med omvärldsbevakning och att kunna inhämta och implementera tex lagförändringar, nya metoder och arbetssätt utifrån ett kunskap och evidensbaserat perspektiv.

Arbetsuppgifter:

Som enhetschef ansvarar du för ledning/styrning, utveckling, planering och uppföljning av enheten och har verksamhets-, budget-, arbetsmiljö- och personalansvar. Huvuduppdraget är att arbeta med bred myndighetsutövning. Det är viktigt att du är noggrann med områden som bemötande, brukarfokus, handläggning och att du arbetar för att våra tjänster håller högsta möjliga kvalité utifrån våra resurser. I uppdraget krävs engagemang, uthållighet, god samarbetsförmåga samt erfarenhet av att leda arbetet och förändringsprocesser mot ställda mål. Du är direkt underställd verksamhetschefen och ingår i myndighetens ledningsgrupp tillsammans med 7 enhetschefer.

Kvalifikationer:

Socionomexamen eller annan likvärdig högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Mångårig erfarenhet av att arbeta med myndighetsutövning inom Individ och Familjeomsorg och då särskilt inom barn, familj och ungdomsvård. Du har goda kunskaper om den lagstiftning som styr verksamheten och särskilt kring myndighetsutövning med stöd av SoL, LVU, LSS och Föräldrabalken.

Vi ser gärna att du har mångårig erfarenhet av att arbeta som chef eller ledare inom området, med förmåga att arbeta långsiktigt, strategiskt och utifrån ett helhetsperspektiv. Som chef och ledare hos oss förväntar vi oss att du är tydlig, målinriktad och har förmåga att lyssna, engagera, motivera och stödja dina medarbetare mot gemensamma uppsatta mål. Att du är trygg i rollen med att leda andra och har förmåga att prioritera i en verksamhet med tidvis hög arbetstakt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-09-28
Referensnummer: A712819

Andra uppgifter:

Ansökan tas endast emot digitalt via offentligajobb.se.
Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
Vi tillämpar rökfri arbetstid och erbjuder våra medarbetare friskvårdsbidrag.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
KUNGÄLVS KOMMUN HAR UPPHANDLADE AVTAL.

Upplysningar lämnas av:

Monica Fundin
Verksamhetschef Myndighet
Telefon: 0303 - 239133

Ingegerd Ragnarsdotter
Enhetschef Familjehem/Familjerättsenheten
Telefon: 0303 - 239143

Monika Lammer
Första soc sekr Familjehem-/Familjerättsenh
Telefon: 070-266 86 47

Fackliga företrädare:

Terés Zachrisson
SSR
Telefon: 0303 - 239185

Ulf Liljeros
Vision
Telefon: 0303 - 239392

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster