VA-utvecklare

Som en del av Region Gotland förvaltar och utvecklar teknikförvaltningen infrastruktur med hög driftssäkerhet och inriktning mot ett hållbart samhälle inom områdena fastigheter, vatten/avlopp, gata/mark, kollektivtrafik, avfallshantering och hamnar. Våra cirka 300 medarbetare utför vårt uppdrag med medborgare och näringsliv i centrum.

Vatten- och avfallsenheten, som är en del av teknikförvaltningen, arbetar med planering och utveckling av Region Gotlands infrastruktur och tjänster inom VA- respektive avfallsverksamhet till cirka 22 000 abonnenter på Gotland. Tjänsterna utförs av såväl kommunala aktörer inom Region Gotland som av privata aktörer i form av enskilda entreprenörer. Enheten ansvarar också för ett antal olika administrativa uppgifter inom ekonomi, IT och vattenavläsning. Vi arbetar i fräscha lokaler på Visborgsområdet i Visby.

Arbetsuppgifter

Som VA-utvecklare arbetar du med den långsiktiga underhålls- och förnyelseplaneringen av dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Tillsammans med VA-avdelningen arbetar du med den långsiktiga implementeringen av Region Gotlands VA-strategi och VA-plan. Du gör beställningar av olika VA-uppdrag och följer sedan upp utförda arbeten som projektbeställare. Att vara delaktig i arbetet och inrättandet av vattenskyddsområden och vattentäktsarbetet, besvarande av remisser och utförande av olika utredningsuppdrag inom VA-området är exempel på andra arbetsuppgifter som också ingår. Det händer mycket inom VA-området att hålla sig ajour med, nya rön, nya lagar, ny forskning och ny teknik. Därför är också omvärldsbevakning en viktig del i tjänsten, samt att vara med och införa de nya rönen tillsammans med våra verksamheter.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har mångårig erfarenhet inom VA-området och ett stort intresse av att vara med och lösa de utmaningar som vi ställs inför. För att få de bästa förutsättningarna söker vi därför dig som har en teknisk ingenjörsutbildning inom väg och vatten, samhällsbyggnad eller inom annat område som vi bedömer likvärdigt. Har du exempelvis en bakgrund inom hydrologi, geovetenskap eller gruvnäring ser vi också det som mycket intressant. Eftersom projektering ingår i tjänsten ser vi det som meriterande att du har tidigare erfarenhet inom det området.

Som person har du lätt för att se helheten inom det område du verkar. Du ser möjligheter där andra kanske bara ser problem och du har en god förmåga att självständigt lösa de problem som dyker upp. Du arbetar strukturerat och uppskattar ordning och reda. Eftersom du kommer att ha mycket kontakter såväl inom organisationen som ut mot andra organisationer är det viktigt att du har god serviceförmåga och är duktig på att uttrycka dig väl på svenska i såväl tal som skrift.

Eftersom verksamheten av förklarliga skäl är utspridd över ön är B-körkort ett krav.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Anställning

 • Arbetsplats
  Vatten och avfallsenheten, Teknikförvaltningen
 • Anställningsform
  Tillsvidareanställning
 • Omfattning
  Heltid
 • Tillträdesbeskrivning
  Tillträde enligt ök
 • Antal tjänster
  1

Kontakt

 • Magnus Jönsson
  Tf enhetschef
  0498-269105
 • Jenny Iversjö, tillgänglig v. 34
  Avdelningschef
  0498-269508

Ansökan

 • Arbetsgivarens referensnummer
  A690429
 • Sista ansökningsdatum
  2017-06-25

Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på www.gotland.com/leva

Skriv utSkriv ut