<<Tillbaka

Syster kväll & natt söker sjuksköterska

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang.
Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas.
Helsingborg är staden för dig som vill något.

Sjuksköterska kväll och natt är ett arbetsteam som servar vårdboende, hemtjänst och LSS boende kvälls och nattetid. Man utgår från vårdboendet på Närlundavägen 26 där kontor och bilar finns.
Läs mer om vår verksamhet inom omsorg och stöd i Helsingborg på www.helsingborg.se

Arbetsuppgifter

Vi arbetar utifrån Omsorg i Helsingborgs värdegrund. Därför måste du kunna skapa trygghet, vara mästare på möten, vara kreativ och modig och se till helheten.
Kompetensbeskrivning för sjuksköterskan i Helsingborgs Stad är som följer; sjuksköterskan inom kommunen arbetar inom särskilda boenden, LSS eller inom hemsjukvården. Hon/han är ansvarig för planering, genomförande och uppföljning av de sjukvårdsinsatser som ges. Sjuksköterskan har en viktig handledande och utbildande roll gentemot våra undersköterskor. Sjuksköterskan har ett särskilt ansvar för att samordna varje enskild kunds/vårdtagares hela behov av hälso- och sjukvårdsinsatser. Sjuksköterskans breda kompetens gör det möjligt att se människan i ett helhetsperspektiv. Vården som ges utgår från den enskildes behov där omvårdnaden är grunden i sjuksköterskans arbete.

I sjuksköterskans yrkesansvar ingår att utifrån sin egen kompetens och erfarenhet bedöma den enskildes tillstånd, utföra av läkaren givna ordinationer, vidta lämpliga åtgärder och att kalla på läkare för hembesök när så erfordras. Målet är att vårdtagarna ska känna trygghet och välbefinnande trots förekomst av sjukdom. Sjuksköterskan skall efter bästa förmåga förebyggande ohälsa, lindra lidande för den enskilde samt ge en god vård vid livets slut.
Sjuksköterskan ansvarar för att våra vårdtagare får rätt medicinsk vård och omsorg. Som sjuksköterska har man det övergripande ansvaret för omvårdnaden och hälso- och sjukvården inom det egna kompetensområdet. Formellt krav för att få lov att utföra dessa arbetsuppgifter är att man innehar en giltig legitimation.
Vi erbjuder ett roligt och stimulerande arbete med möjlighet till personlig utveckling.

Kvalifikationer

Du är legitimerad sjuksköterska och du får gärna vara distriktssjuksköterska och/eller ha specialistutbildning Vård av Äldre.
Det är meriterande om du har utbildning i diabetesvård, palliativ vård, demensvård eller psykiatri.
Det är också en merit om du har förskrivningsrätt för inkontinenshjälpmedel.

Vi önskar att du har pedagogisk förmåga. Att du är rak och tydlig i kommunikation (ärlighet och öppenhet).
Att du alltid agerar för verksamhetens bästa och har goda relationer till andra.
Att du bemöter andra med respekt, trovärdighet och ett serviceinriktat förhållningssätt.
Du ska vara en god förebild som representant för Hälso- och sjukvårdsarbetet och har förmåga att reagera, prioritera, agera, leverera och utvärdera. Du bejakar utveckling och aktivt verkar för att utvärdera och ompröva.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid / deltid
Tillträde: Tillträde snarast efter överenskommelse. Löpande rekrytering tillämpas.
Antal platser: 2

Upplysningar

Patrik Prahl
Enhetschef Syster Helsingborg/Hemvård natt
042-10 32 59

Fackliga representanter:

Angelika Andersson
Vårdförbundet
0702-215582

Ansökan

Arbetsgivarens referensnummer: A493896
Sista ansökningsdatum: 2015-10-07


Sök jobbet här

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget Aditro Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Aditro Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du till Aditro Recruit 0771-704 704.

Innan anställning kommer vi att begära att du lämnar utdrag ur Belastningsregister för enskild person (blankett RPS 442.3 11-04) i oöppnat kuvert. Denna ska tas med till intervju.

Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad.