Rektor till Lekstorpsskolan

Vi söker dig som vill arbeta som rektor på Lekstorpsskolan i Lerums kommun. Lekstorpsskolan är en av tre F-9-skolor i kommundelen Gråbo som startades hösten 2012 med delvis ny skolbyggnad, ny personal och ett nytt arbetstidsavtal.

Skolans arbete utgår från Gråbo skolors ”mål för lärmiljön” och det innebär att skolan aktivt arbetar för att motivera, stimulera och utveckla skolans elever genom att låta entreprenöriellt lärande genomsyra hela verksamheten. Man arbetar tematiskt, ämnesövergripande och ämnesinriktat i olika perioder i syfte att kunskaperna ska kopplas till större helheter och för att skolarbetet ska innehålla färre moment och med tydligare sammanhang.

Skolan är en arbetslagsstyrd skola med tydliga gemensamma ramar men med ett decentraliserat arbetssätt. Arbetslagets lärare ansvarar för undervisningen av alla elever i arbetslaget. Eleverna är indelade i processgrupper som leds av en processledare, vilket innebär att varje elevs processledare är ansvarig för att följa upp och stödja sina elevers kunskapsutveckling, trygghet, trivsel och utveckling i övrigt.

Undervisningen bedrivs i olika grupperingar beroende på vilket som är lämpligast för det skolarbete som ska göras. Ibland är det åldersblandade grupper och ibland är det grupper med elever från samma årskurs. Detta innebär också att man har goda möjligheter att anpassa undervisningen efter elevernas olika behov, såväl för de som vill fördjupa sig mer som för dem som behöver extra stöd. Lärandet består av eget arbete med handledning av lärare och lärarledd undervisning i form av genomgångar, redovisningar, seminarier eller andra arbetsformer.

Lekstorpsskolan är en skola som utvecklar goda ämneskunskaper hos eleverna samtidigt som man arbetar aktivt med att utveckla och stärka andra kompetenser och förmågor. Detta sätt att arbeta förbereder eleverna för dagens och morgondagens samhälle och framtida yrkesliv på ett bra sätt.

Arbetsuppgifter:

Som rektor för Lekstorpsskolan har du verksamhets- personal- och ekonomiansvar. Du har ansvar för resultatenhetens budget och det systematiska kvalitetsarbetet.

Du deltar aktivt i Sektor lärandes gemensamma arbete och ingår i ledningsgruppen för rektorer och förskolechefer.

Kvalifikationer:

Vi söker en rektor med vilja och ambition av att leda en skola i framkant. Du bör ha en pedagogisk bakgrund och gärna erfarenhet av pedagogiskt ledarskap och av att leda en verksamhet med dess olika ansvarsområden, såsom ledning av personal, samt verksamhets- och ekonomiansvar.

Rektorserfarenhet är önskvärt men annan relevant erfarenhet premieras också.

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Tillträde: 2017-10-01

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-08-11
Referensnummer: A693983

Andra uppgifter:

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Lerums kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via denna länk, och inte via e-post eller pappersformat. - Varmt välkommen med din ansökan!

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Upplysningar lämnas av:

Karin Persson
verksamhetschef
Telefon: 0302-521037
E-post: karin.persson@lerum.se

Ann Blom
verksamhetschef
Telefon: 0302-521036
E-post: ann.blom@lerum.se

Fackliga företrädare:

Tommy Karlsson
Lärarförbundet
Telefon: 0302-71193
E-post: Tommy.Karlsson2@lerum.se

Mattias Johansson
Ordförande kommunal
Telefon: 0302-521468
E-post: mattias.johansson@ lerum.se

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster