Familjebehandlare

Askim-Frölunda-Högsbo ligger i den södra delen av Göteborg och har cirka 57 000 invånare. Vi är cirka 4 200 medarbetare i stadsdelen som arbetar för en bra vardag för göteborgarna. Genom att ge service, stöd och omsorg gör vi skillnad när det behövs. Vi möter stora utmaningar i arbetet och därför är vår kunskap och vårt engagemang avgörande för kvalitén i stadsdelens verksamheter. Vi arbetar med att öka inflytandet för stadens invånare, brukare och medarbetare och tillsammans ska vi skapa en öppen, trygg och jämlik stadsdel där många vill leva, arbeta och bo.

Arbetsuppgifter:

Resursenheten barn och unga, tillhör sektorn Individ och familjeomsorg, funktionshinder. Enheten består av ett familjestödsteam om 20 familjebehandlare/ungdomsbehandlare, två kuratorer på stadsdelens familjecentral Trädet och två metodhandledare. På enheten finns också en samverkande koordinator och en coach som tillsammans med en behandlare ansvarar för gruppen Unga Fixare. Vi söker nu två familjebehandlare, för ett föräldravikariat på ett år som kan bli ett och ett halvt, och en för en studieledighet som till att börja med är på ett och ett halvt år.

Sektorn har samlat större delen av de stödjande och förebyggande resurserna för målgruppen barn och unga 0-18 år och deras föräldrar inom enheten. Sedan januari 2016 arbetar vi med ett utökat uppdrag som även innefattar unga vuxna 18-24 år. Familjestödsteamet arbetar med stöd och behandling i familjer samt med ungdomar som har beviljats bistånd. Vi arbetar under pågående utredning när behov finns och vi utför delar av utredningen. Vi erbjuder råd, stödsamtal och föräldragrupper då familjen/ungdomen söker stöd på egen hand.

Familjestödsteamet arbetar med att stärka föräldrarollen, att förbättra relationerna i familjen samt att stödja familjer och unga vuxna till ett självständigt liv. Vårt uppdrag är att hjälpa familjerna/ungdomarna att hitta strategier för att hantera och klara av svårigheter så att den unge kan bo kvar i sin hemmiljö, fungera i skolan och bli självständig med en egen försörjning. Att arbeta med olika flexibla och effektiva öppenvårdslösningar tillsammans med familjen/ungdomen och andra resurser i närmiljön är därför en viktig del i Familjestödsteamets arbetsuppgifter och detta behöver utvecklas ytterligare. Det innebär bland annat att vi tittar över våra arbetstider och att det kan finnas behov av beredskap.

Familjestödsteamet består av tre team. Team 1 som arbetar med familjer med barn 0-8 år, team 2 som arbetar med familjer med barn 9-16 år och team 3 som arbetar med skolsocialinsats med familjer med barn 9-20 år och unga vuxna 17-24 år. Vi erbjuder dig ett arbete i en dynamisk arbetsgrupp. Arbetet i gruppen är under utveckling och vi har flera pågående utvecklingsgrupper. Detta för att möjliggöra ett arbete med hög kvalitet, där familjer och ungdomar kan erbjudas stöd på hemmaplan.

Kvalifikationer:

Du är utbildad socionom, socialpedagog eller har motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har dokumenterad erfarenhet av behandlingsarbete i familjer med barn 0-12 år och/eller med familjer, barn och ungdomar i åldern 9-16 år. Då vi arbetar med att utveckla arbetet på hemmaplan är det en merit om du har erfarenhet av att arbeta i placeringsnära ärenden, observationsuppdrag och med umgängesinsatser. Du har ett systemiskt förhållningssätt och erfarenhet av processinriktat förändringsarbete.

Vi söker dig som tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Du är en god lyssnare och samarbetspartner som kan möta människor i olika situationer. Du har förmåga att kunna arbeta självständigt, flexibelt och i team. Vidare har du förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv utan att ta över personens känslor. Du värdesätter olikheter och förstår att bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Du har förmåga att ta med detta i beräkningen när beslut fattas och handlingssätt väljs. Du ska också kunna samarbeta på ett konstruktivt sätt med våra kollegor och uppdragsgivare inom våra myndighetsutövande enheter samt övriga resurser inom staden. Du har även fokus på att bidra till enhetens och förvaltningens utveckling.

B-körkort är ett krav.

Antal tjänster: 2

Anställning:

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Varaktighet: 6 månader eller längre
Tillträde: Tillträde snarast. Tjänsterna innebär viss kvällstjänstgöring. Arbete på obekväm arbetstid, samt ev. beredskap kan förekomma.

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-10-15
Referensnummer: A715538

Andra uppgifter:

Då vi strävar efter en jämn könsfördelning ser vi gärna manliga sökanden.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Friskvårdsbidrag samt friskvårdsprogram finns enligt stadens villkor. Du erbjuds även kompetens- och metodutveckling, handledning och cykelförmån.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Upplysningar lämnas av:

Åsa Etéus
Områdeschef
Telefon: 031-366 21 04

Caroline Högström
Enhetschef
Telefon: 031-366 01 08

Fackliga företrädare:

Eva Dalerstedt
Vision
Telefon: 031-366 26 89

Pia Björking-Petersson
SSR
Mobiltelefon: 0739-10 24 66
Telefon: 031-367 98 34

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster