Skolsköterska till Torpskolan

Torpskolan ligger mitt i Lerums centrum, nära till kommunikationer. Intresset för skolan är stort, antalet elever ökar och vi är i nuläget ca 610 elever i årskurserna 6 - 9. Torpskolan ligger i ett område där föräldraengagemanget är stort och vi har bra samarbete med elever och föräldrar.

Skolan arbetar utifrån Lerums kommuns verksamhetsidé där all pedagogisk personal ingår i arbetslag med tydligt ansvar och att undervisningen syftar till att utveckla elevernas entreprenöriella kompetenser.

Vi kommer under 2017/2018 att fortsätta utveckla vår verksamhet utifrån Torpskolans vision om att "Vi vill ge våra elever möjlighet att leva och utvecklas i en värld i ständig förändring".

Torpskolan har idag bra resultat men vi vill utveckla vår verksamhet för att därmed kunna nå ännu högre meritvärde. Under 2017/2018 fortsätter vi att fokusera på vad lärande i en föränderlig tid innebär. Vi kommer att fortsätta vårt utvecklingsarbete kring mentorskap, vår bedömarkultur utifrån ett lärandeperspektiv, elevernas självkunskap och lärarnas ledarskap.

Vi har påbörjat ett utvecklingsarbete tillsammans med Skolverket och Karlstad universitet kring Skola/Arbetsliv. Vi vill att våra elever skall kunna utveckla sina kompetenser/förmågor för att sedan kunna göra väl underbyggda val i olika livssituationer.

Vi har deltagit i Läs- och Matematiklyftet och arbetar nu vidare i alla ämnen med läs-, skriv- och språkutveckling.

Arbetsuppgifter:

Vi har höga förväntningar på all personal.

Du ingår tillsammans med en annan skolsköterska, som arbetar 40%, i ett elevhälsoteam. Vi har fokus på det främjande och förebyggande arbetet och du bidrar i detta arbete utifrån den kompetens som är specifik för din profession.

Som skolsköterska på Torpskolan ser du din del i helheten när det gäller hälsofrämjande arbete samt att främja elevers lärande och utveckling. Du arbetar nära tillsammans med skolans pedagoger och personalen i elevhälsoteamet. Du är förtrogen med elevhälsans uppdrag i skolans styrdokument och har förmåga att skapa goda relationer med såväl barn och föräldrar som pedagoger. Flexibilitet och samarbete tillsammans med ett genuint intresse för ungdomars vardag samt en helhetssyn på uppdraget i skolan präglar ditt förhållningssätt.

Tjänsten är heltid och ett vikariat under ht 2017.

Kvalifikationer:

Du har genomgått utbildning till skolsköterska och har erfarenhet av att arbeta inom skolan.

Vid rekrytering till tjänster på Torpskolan strävar vi efter att vara en jämställd arbetsplats och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: 2017-08-14
Tidsbegränsat till: 2017-12-20

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-08-11
Referensnummer: A702238

Andra uppgifter:

Lerums kommun med ca 40 000 invånare ligger knappt 20 minuters resväg från Göteborgs centrum med goda pendlingsmöjligheter.

Inom kommunens verksamhet är vi idag drygt 2 800 medarbetare som tillsammans arbetar för att skapa välfärd. Kommunens vision är att bli Sveriges ledande miljökommun till år 2025 och vi ska kännetecknas av hållbarhet, kreativitet och inflytande. För mer information besök gärna www.lerum.se

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Lerums kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via denna länk, och inte via e-post eller pappersformat. - Varmt välkommen med din ansökan!

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Upplysningar lämnas av:

Ingalill Kjellstrand
Rektor
Mobiltelefon: 0736- 88 34 28
Telefon: 0302- 52 12 91
E-post: ingalill.kjellstrand@ lerum.se

Anders Hurtig
Rektor
Mobiltelefon: 076-8403840
Telefon: 0302/521290
E-post: anders.hurtig@lerum.se

Fackliga företrädare:

Gladys Axenhamn
Lärare/facklig representant
E-post: gladys.axenhamn@lerum.se

Robin Mann
Lärare/facklig representant
E-post: robin.mann@lerum.se

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster