Avdelningschef Specialist och sakområden

Trafikkontorets uppdrag är att erbjuda boende, besökare och näringsliv en stad som är attraktiv att bo, färdas, verka och vistas i. Vi planerar, bygger, förvaltar och utvecklar stadens gator och offentliga rum. Vi gör det tillsammans med övriga förvaltningar och bolag i staden för att Göteborg ska kunna fortsätta växa och utvecklas till en grön och nära storstad.

Trafikkontoret ansvarar också för stadens färdtjänstverksamhet som har till uppdrag att erbjuda samhällsbetalda persontransporter med fokus på personer med funktionshinder och med visionen ”Den goda resan för ett friare liv”.

Trafikkontoret har ca 400 anställda och vi driver ett omfattande arbete med att utveckla vår verksamhet.

Arbetsuppgifter:

Avdelning Specialist och sakområden samlar, samordnar och utvecklar sak- och specialistområden på trafikkontoret så att Göteborgs stad kan hålla en god kvalitet och kundvärde i sina leveranser. Genom ett aktivt strategiskt arbete säkerställs att vi ligger i framkant och har utvecklingsfokus. Avdelningen etablerar och deltar i nätverk och utvecklingsarbeten lokalt, nationellt och internationellt.

Avdelningen ansvarar för att trafikkontoret har en ändamålsenlig strategisk och operativ styrning i sak- och specialistområden och tillhandahålla verktygen för det. På så sätt säkerställs en riktning i verksamheten som leder mot stadens trafikstrategi och andra internationella, nationella och lokala mål liksom att staden möter lagar och andra krav.

Genom att tillägna oss – och utveckla – den senaste kunskapen inom respektive sakområde stöder avdelningen övriga verksamheter inom förvaltningen på såväl övergripande nivå som operativt i de enskilda projekten och verksamheterna. Vidare samordnar och ser man till att resurskonsulter och kompetenskonsulter finns tillgängliga och har rätt kunskapsgrund för att effektivt och behovsanpassat kunna stöda verksamheterna på förvaltningen.

På avdelningen finns idag ca 50 medarbetare fördelat på fem enheter:
Stadsmiljö, Miljö, Trafik och hållbara transporter, Analys och modeller samt IT-förvaltning.

Det här är ett uppdrag som är både spännande och utmanande i ett Göteborg som växer och utvecklas med omfattande satsningar inom stadsutveckling, samhällsbyggnad och infrastruktur.

Du driver din verksamhet med tydligt och uttalat fokus på våra kunder. Genom ett coachande förhållningssätt stödjer du dina medarbetare i deras uppdrag och utveckling och du verkar aktivt för en god arbetsmiljö. I ditt uppdrag ingår omfattande samarbete och god samverkan med andra aktörer i och utanför staden.

Som avdelningschef har du ansvar att i förvaltningsledningen bidra till trafikkontorets utveckling och effektivitet ur ett helhetsperspektiv och utifrån våra förhållningssätt och värderingar

Kvalifikationer:

Du har relevant akademisk utbildning inom området, ledarutbildning och flerårig erfarenhet som chef med personal- och budgetansvar.

Din erfarenhet från samhällsbyggnadsprocessen i en kommun och av att arbeta i eller samarbeta med en politiskt styrd organisation är värdefull. Du har erfarenhet av ledarskap på en strategisk nivå där du varit chef över chefer.

Du är resultatinriktad, bra på att kommunicera, du har helhetssyn och du skapar förtroende och engagemang i samarbetet med andra.

Vi vill att trafikkontoret ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-08-13
Referensnummer: Dnr 0026/2017

Andra uppgifter:

Vi undanber oss bestämt direktkontakt med bemannings-, kandidatsöknings- eller rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Upplysningar lämnas av:

Stefan Eglinger
Trafikdirektör
Telefon: 031- 368 25 04

Fackliga företrädare:

Asbjörn Hanssen
Saco
Telefon: 031-368 26 72

Gunnar Gustafsson
Vision
Telefon: 031 - 41 95 30

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster