Lärare i förskola/Förskollärare

Välkommen till Göteborgs norra skärgård. Här möter man Bohuslän när det är som allra bäst!

Öckerö kommun erbjuder ett stimulerande arbete i en utvecklingsinriktad och kreativ skärgårdskommun strategiskt belägen i Göteborgs närhet. Kommunen ligger mellan Vinga och Marstrand och består av ca 12 000 invånare.
Välkommen att söka förskollärartjänst hos oss på Öckerö förskola som är en del av vår nya F-9 enhet på Öckerö. Enheten består av förskola, grundskola, fritidshem och grundsärskola upp till årskurs 9. Här går ca 450 barn och elever varav ca 50 i förskolan.
I januari 2017 flyttade vi in i helt nybyggda lokaler som är moderna och anpassade efter framtidens behov och genomsyras av ljus och öppenhet.
Förskolan har tre avdelningar; Nova med de yngsta barnen 1-2 år, Prisma med åldrarna 2-3 år och Spektra med de äldsta 3-5 år.

Arbetsuppgifter:

På Öckerö förskola kommer du att arbeta med barn 1-5 år i en utvecklande miljö där både barnens och pedagogernas kunskaper och erfarenheter är viktiga i det dagliga arbetet. Reggio Emilia är en stor inspirationskälla för oss. Vi strävar efter ett lustfyllt lärande som sker i meningsfulla sammanhang och som utgår ifrån barnens erfarenheter, intressen och nyfikenhet, där barn och vuxna utforskar och lär tillsammans. Vi tror att du är en medveten pedagog som önskar ta en aktiv roll i verksamhetsutvecklingen, att du vill och kan tillgodose barnens behov, att du är väl insatt i styrdokumenten med pedagogisk dokumentation och därigenom ser möjligheter för barnen att tillsammans med andra utveckla sitt kunskapssökande och lärande under sin tid på förskolan.
På enheten arbetar vi med att ta fram en gemensam värdegrundsportal som ska genomsyra verksamheten från de yngsta barnen till de äldsta eleverna och vuxna. Du får vara med och skapa samarbete med kollegor på både förskola, fritidshem och skola.
På området finns tre förskolor där alla pedagoger ingår i nätverksgrupper där vi tillsammans reflekterar över aktuella frågeställningar och lär av varandra. Alla tre förskolorna är med i Skolverkets satsning ”Läslyftet i förskolan”.

Kvalifikationer:

Förskollärare alt lärarutbildning för yngre åldrar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid / deltid. Omfattning: 80-100%
Löneform: Månadslön
Varaktighet: Tillsvidare
Arbetstid: Dagtid. Vi tillämpar löpande tillsättning
Tillträde: 2018-02-12. Eller enl överenskommelse

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2018-01-31
Referensnummer: A739554

Upplysningar lämnas av:

Rachel Wanther
Rektor
Mobiltelefon: 0706-90 62 17
Telefon: 031-97 63 09

Fackliga företrädare:

Facklig företrädare via kommunväxel
Telefon: 031-97 62 00

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster