Socialsekreterare Försörjningsstöd

Vi söker medarbetare till försörjningsstödsenheten samt till försörjningsstödsenhetens mottagningsfunktion med anledning av att en arbetskamrat ska vara föräldraledig samt med anledning av utveckling av vår verksamhet. Vi är en målgruppsinriktad organisation för att möjliggöra ett kvalificerat stöd till försörjningsstödstagare i processen att finna, få och behålla ett arbete - egen försörjning. Vi ser över interna och externa processer för att frigöra tid för motiverande, stödjande, klargörande och samverkande insatser i så hög utsträckning som möjligt. Vi utvecklar även våra arbetssätt kring handläggning av biståndsansökningar och dokumentation för att minska administration och frigöra tid för förändringsarbete.
Försörjningsstödsenheten har en egen mottagningsfunktion som ansvarar för information, rådgivning och nybesök till alla nya sökande.
Enheten ansvarar även för bistånd till bostadsanskaffning samt bostäder i socialtjänstens egen regi såsom kommunala kontrakt. Enheten har boendehandläggare som ansvarar för handläggning av ansökan samt boende sekreterare för uppföljning av bostäder.
Enheten ansvarar även för biståndsinsatser till sökande som är våldsutsatta – våld in nära relationer som handläggs av handläggare med särskild inriktning.

Arbetsuppgifter:

En tjänst med ansvar för försörjningsstödsenhetens mottagningsfunktion. Arbetet innebär att du och en kollega lämnar allmän och specifik information om rätten till bistånd försörjningsstöd, bostadssociala frågor samt ger rådgivning om hur den enskilde kan gå tillväga för att lösa sina försörjningsbehov på egen hand när så är möjligt. Bokar in nybesök och utreder och fattar beslut om rätten till bistånd. Vid tillfälligt biståndsbehov så handläggs ärendet till avslut i mottagningsfunktionen annars så överflyttas ärendet skyndsamt till socialsekreterare som verkar på längre sikt.

En tjänst med inriktning handläggning av försörjningsstöd med fokus på att öka den enskildes försörjningsförmåga. Detta innebär att du kommer att leda den enskildes process i samverkan med vårdgivare, arbetsförmedling, arbetsmarknadsenhet m.fl. Du kommer även att löpande handlägga ansökningar om bistånd försörjningsstöd.

Kvalifikationer:

Du är socionom eller har en annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har erfarenhet av arbete som motsvarar de beskrivna tjänsterna.
För mottagningsfunktion innebär det vana av att lämna information och rådgivning till sökande om försörjningsstöd, allmänna socialförsäkringssystem och om olika myndigheters ansvar och möjligheter såsom arbetsförmedling m.fl.
För stöd till självförsörjning har du en mycket god förmåga att leda processer både enskilt och i samverkan och motivera sökande till förändring och genomförande.
För tjänsterna gäller att du har kunskaper kring gällande lagstiftning och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Vana av datasystemet Treserva samt kunskaper kring MI (Motiverande Intervju) är önskvärt. Du har en positiv grundsyn i allmänhet och till människors egen förmåga och resurser i synnerhet samt är lösningsfokuserad. Du har en mycket god förmåga att leda processer, strukturera ditt arbete, prioritera, genomföra arbetsuppgifter, komma till beslut.
Vi sätter stort värde på personlig lämplighet. Vi erbjuder utveckling inom MI, årsarbetstid, möjlighet att växla in semesterdagtillägg till flera semesterdagar och friskvårdssubvention. Vi erbjuder framförallt ett gott stöd från både kollegor, metodhandledare och enhetschef.
Urvalsarbetet kommer att ske fortlöpande under ansökningstiden.

Antal tjänster: 2. Tillträde enligt överenskommelse

Anställning:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Ingen erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2018-01-15
Referensnummer: A743584

Andra uppgifter:

Lerums kommuns vision – att bli Sveriges ledande miljökommun år 2025 och dess ledord hållbarhet, kreativitet och inflytande genomsyrar kommunens arbete.

Inom kommunens verksamheter arbetar cirka
3 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att erbjuda god service och skapa välfärd för kommunens cirka 41 000 invånare.

Kommunens medarbetare ska ha en god arbetsmiljö som främjar möjligheter att kombinera arbete, föräldraskap och fritid. Vi erbjuder förmåner så som friskvård och personalvårdprogram.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Lerums kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via denna länk, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Upplysningar lämnas av:

Magnus Billborg
Tf. Enhetschef
Telefon: 0302-52 14 21
E-post: magnus.billborg@lerum.se

Fackliga företrädare:

Fackliga företrädare nås via kommunens växel
Telefon: 0302-52 10 00

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster