Stödassistent/ Stödpedagog/ undersköterska inom socialpsykiatri

Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.

Stenungsunds kommun, är en expanderande kustkommun med ca 26000 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.

Under ett år möter Individ- och familjeomsorgen (IFO) många av Stenungsunds kommuninvånare. Det kan handla om stöd för föräldrar, barn och unga eller människors behov av tillfälligt ekonomiskt stöd. Andra gånger handlar det om stödinsatser för att komma ur ett missbruk eller att leva med en psykisk sjukdom. Funktionshindrade personer och deras familjer kan även erbjudas olika stödinsatser.

Avdelning funktionshinder består av verksamheter som regleras av LSS-lagen; gruppbostäder/servicebostäder, daglig verksamhet, korttidsboende, personlig assistans och olika avlastningsformer för funktionshindrade, men också av verkställighet av SoL- insatser inom socialpsykiatrin som boendestöd, boende och daglig sysselsättning.

Arbetsuppgifter:

Vi söker 3 nya medarbetare till särskilt boende inom kommunens socialpsykiatri. Boendeformen är med inriktning stöd och insatser till personer som har psykiska funktionsnedsättningar. Stödet ska kännetecknas av god etik och värdigt bemötande.

Arbetsuppgifterna innebär exempelvis:
att ge det stöd den enskilde behöver för att klara sitt vardagsliv
att motivera och stötta till en meningsfull tillvaro
att bistå den enskilde att upprätta och/eller skapa sociala nätverk
att medverka till att de insatser som ges är av god kvalitet
att dokumentera och utforma genomförandeplan
att samordna och samverka med interna och externa samverkansparter
att arbeta som kontaktperson med ansvar för att hålla i möten med brukare, nätverk, god man, förvaltare och anhörig.

Vi söker medarbetare som är intresserade av att arbeta för våra gemensamma mål och aktivt delta i det utvecklings - och förändringsarbete vi just startat inom socialpsykiatrin.
Vår målsättning är att utveckla vård - och stödsamordning (VSS), förbättra samarbete och samordning, implementera Motiverande samtal i det vardagliga arbetet, utveckla uppdraget som kontaktperson samt arbeta för ett ökat brukarinflytande.

Tjänsten är schemalagd på dagar, kvällar och helger.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som är stödassistent, stödpedagog eller undersköterska med inriktning psykiatri. Eftergymnasial specialisering om minst 200 yh-poäng eller 60 högskolepoäng med adekvat inriktning för yrkesområdet. Tjänsten kräver god kunskap och erfarenhet av arbete med målgruppen personer som har kognitiva funktionsnedsättningar och psykiska funktionsnedsättningar.
Du behöver vara en stabil och flexibel person och kunna anpassa ditt arbetssätt utifrån den enskildes behov, dagsform och problematik. Du behöver vara tydlig, konsekvent och tålmodig. Vi lägger stor vikt vid att du har en god samarbetsförmåga och att du ser arbetsteamet som en del av helheten där du ingår som en del. Du behöver följa uppgjorda planer och överenskommelser samt kunna arbeta målinriktat.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

B- körkort krävs.

Antal tjänster: 3

Anställning:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Deltid. Dag/kväll/helg 75- 80%
Löneform: Månadslön. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Varaktighet: Tillsvidare
Arbetstid: Schema
Tillträde: Tillträde snarast eller efter överenskommelse
Schema:

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-12-17
Referensnummer: A723862

Andra uppgifter:

Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och ser därför gärna manliga sökande.

Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med försäljare av rekryteringstjänster.

Upplysningar lämnas av:

Christina Kirpensteijn
Enhetschef
Telefon: 0303-738108
E-post: christina.kirpensteijn@ stenungsund.se

Anna Johansson
Enhetschef
Telefon: 0303-732928
E-post: anna.k.johansson@ stenungsund.se

Fackliga företrädare:

Fackliga företrädare nås via kommunens växel
Telefon: 0303-73 00 00

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster