Miljöutredare och kommundoktorand

Miljöförvaltningens uppdrag är att vara drivande i stadens miljöarbete. Som myndighet arbetar vi med miljötillsyn och livsmedelskontroll för att skydda människors hälsa och miljön. Vi har också i uppdrag att leda, samordna och följa upp strategiska program och planer för hur staden ska arbeta för att nå miljömålen. Göteborg arbetar för att bli en attraktiv och hållbar stad där vi gemensamt skapar en bättre framtid för alla. Mer information om miljöförvaltningen och Göteborgs stad hittar du på www.goteborg.se.

Arbetsuppgifter:

Göteborgs Stad arbetar för att bli en hållbar stad som är attraktiv för dem vi är till för, det vill säga boende, besökare och näringsliv. Det är en utmaning att göra detta samtidigt som staden ska växa och näringslivet ska utvecklas. Vill du göra skillnad och vara med och skapa förutsättningar för den hållbara staden? Vill du också vara med och bygga en offentlig förvaltning som tar till vara de förväntningar, önskningar och individuella förutsättningar som finns hos dem vi är till för, samtidigt som det finns en aktsamhet i hur skattemedlen används? Vårt uppdrag är att skapa detta och vi söker nu en miljöutredare som också är kommundoktorand och som vill vara med på den resan. Vi tror att ett nyfiket och reflekterande arbetssätt, där vi lär oss av våra egna och andras framgångar och misstag, är en förutsättning för att nå dit.

Miljöförvaltningen utlyser en heltidstjänst som kommer att omfatta två delar, den ena är ordinarie arbetsuppgifter inom miljöförvaltningen, den andra är forskningsarbete vid Chalmers inom området hållbar konsumtion.

Avdelningen Stadsmiljös uppdrag är att skapa möjlighet för både den egna förvaltningen och för hela staden att göra kloka val som bidrar till att skapa en långsiktigt hållbar stad. Vi gör detta bland annat genom att ta fram underlag för politiska beslut. Dessa underlag baseras på den senaste kunskapen såsom forskning och mätningar inom området och på våra analyser av densamma. Vi vill nu stärka detta arbete genom att också ha personal som parallellt med sitt ordinarie arbete på miljöförvaltningen forskar inom ett för oss relevant område. Det aktuella forskningsprogrammet syftar till att stimulera en övergång till mer hållbar konsumtion i Sverige såväl som internationellt genom att bidra med ökad kunskap om hur konsumtion som idag sker inom begränsade nischer kan skalas upp och bli del av mittfåran.

Huvudsyftet med kommundoktorandens forskning är att bidra med kunskap om kommuners möjligheter att främja hållbara konsumtionsmönster hos invånarna. Forskningen kommer att beröra privatpersoners konsumtionsmönster i bred bemärkelse. Forskningen kan beröra frågor som vad det finns för synergier och konflikter mellan olika miljömässiga, sociala och ekonomiska mål för olika specifika konsumtionsval, vilken typ av lokal planering och policies som kan stödja hållbar konsumtion, och hur kommunen kan samverka med företag och civilsamhälle för att främja hållbara och attraktiva konsumtionsval och levnadsformer.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som är starkt motiverad för forskarstudier, har god förmåga till självständigt arbete och kritisk analys. Rollen kräver att du kan uttrycka dig väl på både svenska och engelska, i tal såväl som skrift. Eftersom rollen innebär samarbeten med både interna och externa parter är det också viktigt att du har god samarbetsförmåga.

Tidigare forskningserfarenhet eller arbetserfarenhet inom hållbar utveckling är meriterande, men inget krav. För behörighet krävs masterexamen eller motsvarande, inom samhällsvetenskap, miljövetenskap, ingenjörsvetenskap eller annan tvärvetenskaplig utbildning.

Vi ser gärna att du har helhetssyn och kan förhålla dig till målkonflikter och se förvaltningens arbete i ett större perspektiv, där du självständigt utifrån mål och ramar driver uppdrag och utredningar som hjälper avdelningen och förvaltningen att komma närmare sina strategiska mål. Vi uppskattar att du kritiskt värderar ditt och andras arbete utifrån dess syfte och de effekter som ska nås. Tillsammans med dina kollegor ska du kunna hitta nya lösningar utifrån denna utvärdering. Vi vill att du kan arbeta strukturerat och systematiskt för att nå målen.

Vi vill att miljöförvaltningen ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Efter överenskommelse

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2018-01-14
Referensnummer: A740729

Andra uppgifter:

Forskningen kommer att ske inom ramen för forskningsprogrammet ”MISTRA Sustainable Consumption – From niche to mainstream”. Göteborg stad är en av parterna i programmet och en del av detta är att en så kallad kommundoktorand kommer att arbeta på och bedriva forskning i nära samarbete med miljöförvaltningen. Anställningen kommer att vara på miljöförvaltningen men hälften av arbetstiden kommer att vara på Chalmers där också huvudhandledaren för doktoranden är anställd. Tjänsten är öppen både för interna och externa sökande, och är öppen för personer med både samhällsvetenskaplig- och naturvetenskaplig utbildning. Forskningsarbetet omfattar 50% av arbetstiden de närmaste fyra åren och förväntas leda till en licentiatavhandling vid Chalmers.

Programmets syfte är att stimulera en övergång till mer hållbar konsumtion i Sverige såväl som internationellt genom att bidra med ökad kunskap om hur konsumtion som idag sker inom begränsade nischer kan skalas upp och bli del av mittfåran. I dagsläget finns relativt god kunskap om ohållbar konsumtion och de sociala och miljömässiga effekterna av detta. Däremot saknas kunskap om vilka policyverktyg, strukturella förändringar och beteendeförändringar som behövs för att stödja en bredare omställning till hållbar konsumtion. Huvuduppgiften inom forskningsprogrammet är att utforska vad hållbar konsumtion kan innebära och hur policy, planering, levnadsformer och affärsmodeller kan utvecklas och samspela för att stödja en omställning till mer hållbar konsumtion.

Urval och intervjuer kommer ske löpande så vill vi ha din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 14 januari 2018.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden.

Upplysningar lämnas av:

Anna Ledin
Direktör, tf avdelningschef Stadsmiljö
Mobiltelefon: 0703-234015
Telefon: 031-368 37 01
E-post: anna.ledin@ miljo.goteborg.se

Jörgen Larsson
Chalmers
E-post: jorgen.larsson@ chalmers.se

Fackliga företrädare:

Nina Zachrisson
Saco
Telefon: 031-368 39 27

Alexandra Nilsson
Vision
Telefon: 031-368 39 18

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster