Simrishamns kommun

Lediga tjänster

Simrishamns kommun är den största arbetsgivaren i kommunen med närmare 1 600 medarbetare.

I Simrishamns kommun anstränger oss för att skapa goda arbetsplatser där medarbetarna trivs och har en bra arbetsmiljö, där det finns stimulerande arbetsuppgifter där alla känner sig delaktiga och kan påverka sin arbetssituation. Service, vänlighet och respekt ska prägla kontakten med kommuninvånarna. Pensionsavgångarna ökar markant framöver hos oss liksom i övrigt i samhället, därför kommer personalförsörjningen att bli en viktig fråga under de närmaste tio åren. Vi är en attraktiv arbetsgivare som hela tiden vill bli ännu bättre. Vill du vara med? Här annonserar vi löpande ut lediga jobb hos oss.

Titel Ansök senast
Fritidspedagog 2018-05-27
Gymnasielärare i svenska/svenska som andra språk och/eller engelska 2018-05-27
Elevcoach/Ungdomsledare 2018-05-31
Sommarvikarier till vård och omsorg 2018-05-31
Omsorgsassistent/behandlingsassistent/arbetshandledare 2018-05-31
Kock 100% 2018-05-31
Kock, 90% 2018-05-31
Musiklärare 2018-06-01
Lärare årskurs 4-6, 2 tjänster på 2 olika skolor 2018-06-01
Lärare 2018-06-03
Gymnasielärare engelska 2018-06-04
Digital utvecklingsstrateg, 50% 2018-06-07
Fritidsledare 2018-06-10
Fritidspedagog 2018-06-10
Speciallärare/lärare 2018-06-13
Administrations chef 2018-06-17