Simrishamns kommun

Lediga tjänster

Simrishamns kommun är den största arbetsgivaren i kommunen med närmare 1 600 medarbetare.

I Simrishamns kommun anstränger oss för att skapa goda arbetsplatser där medarbetarna trivs och har en bra arbetsmiljö, där det finns stimulerande arbetsuppgifter där alla känner sig delaktiga och kan påverka sin arbetssituation. Service, vänlighet och respekt ska prägla kontakten med kommuninvånarna. Pensionsavgångarna ökar markant framöver hos oss liksom i övrigt i samhället, därför kommer personalförsörjningen att bli en viktig fråga under de närmaste tio åren. Vi är en attraktiv arbetsgivare som hela tiden vill bli ännu bättre. Vill du vara med? Här annonserar vi löpande ut lediga jobb hos oss.

Titel Ansök senast
Projektingenjör, 100 % 2017-02-22
Familjebehandlare/socionom 2017-02-26
Projektledare (namngivning gator), 100% 2017-02-26
Bygglovshandläggare, 100% 2017-02-28
Socionom/Socialsekreterare 2017-03-10
Omsorgsassistent/Behandlingsassistent/Arbetshandledare 2017-04-23