Västerås stad
Tjänst Ansök senast Förvaltning
Lärare till förskoleklassen på Pettersbergsskolan 2019-06-18 Barn- och utbildningsförvaltningen
Elevassistent till Lövängsskolan 2019-06-18 Barn- och utbildningsförvaltningen
Specialpedagog till förskoleverksamheten 2019-06-18 Barn- och utbildningsförvaltningen
Fritidspedagog till Pettersbergsskolan 2019-06-18 Barn- och utbildningsförvaltningen
Lärare i textilslöjd till Fredriksbergsskolan 2019-06-18 Barn- och utbildningsförvaltningen
Öppenvården söker samordnare till social insatsgrupp! 2019-06-19 Individ- och familjeförvaltningen
Lärare till Skultunas grundskola 2019-06-21 Skultuna kommundelsförvaltning
Socialsekreterare till arbete mot våld i nära relationer 2019-06-23 Individ- och familjeförvaltningen
Lärare till Önstaskolans grundsärskola 2019-06-23 Barn- och utbildningsförvaltningen
Speciallärare inriktning matematik till Skiljeboskolan 2019-06-23 Barn- och utbildningsförvaltningen
Specialpedagog med övergripande ansvar till Skiljeboskolan 2019-06-23 Barn- och utbildningsförvaltningen
Lärare i musik till Storängsskolan 2019-06-23 Barn- och utbildningsförvaltningen
Bibliotekarie med ansvar för mångkulturfrågor 2019-06-23 Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen
Vikarierande bibliotekarie med ansvar för talboksverksamheten 2019-06-23 Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen
Barnskötare till Tritons, Fyrtornets och Ekhamras förskola 2019-06-24 Barn- och utbildningsförvaltningen
Lärare med behörighet i musik till särskild undervisningsgrupp 2019-06-25 Barn- och utbildningsförvaltningen
Lärare i svenska och religion till särskild undervisningsgrupp 2019-06-25 Barn- och utbildningsförvaltningen
Alkohol- och drogrådgivare till Missbruksmottagningen 2019-06-26 Individ- och familjeförvaltningen
Elevassistent till Pettersbergsskolan 2019-06-27 Barn- och utbildningsförvaltningen
Lärarassistent till Norra Vallbyskolan 2019-06-27 Barn- och utbildningsförvaltningen
Allégro 2019 2019-06-28 Utbildning och Arbetsmarknad-Jobbcentrum
Specialpedagog till Viksängskolans grundsärskola 2019-06-28 Barn- och utbildningsförvaltningen
Vård och omsorg söker vikarier för sommaren 2019 2019-06-30 Vård och Omsorg HR-enheten
Förskollärare till framtidens förskolor 2019-06-30 Barn- och utbildningsförvaltningen
Lärare år 7-9 - Ett jobb för framtiden! 2019-06-30 Barn- och utbildningsförvaltningen
Lärare till förskoleklassen på Pettersbergsskolan
Ansök senast: 2019-06-18
Förvaltning: Barn- och utbildningsförvaltningen
Elevassistent till Lövängsskolan
Ansök senast: 2019-06-18
Förvaltning: Barn- och utbildningsförvaltningen
Specialpedagog till förskoleverksamheten
Ansök senast: 2019-06-18
Förvaltning: Barn- och utbildningsförvaltningen
Fritidspedagog till Pettersbergsskolan
Ansök senast: 2019-06-18
Förvaltning: Barn- och utbildningsförvaltningen
Lärare i textilslöjd till Fredriksbergsskolan
Ansök senast: 2019-06-18
Förvaltning: Barn- och utbildningsförvaltningen
Öppenvården söker samordnare till social insatsgrupp!
Ansök senast: 2019-06-19
Förvaltning: Individ- och familjeförvaltningen
Lärare till Skultunas grundskola
Ansök senast: 2019-06-21
Förvaltning: Skultuna kommundelsförvaltning
Socialsekreterare till arbete mot våld i nära relationer
Ansök senast: 2019-06-23
Förvaltning: Individ- och familjeförvaltningen
Lärare till Önstaskolans grundsärskola
Ansök senast: 2019-06-23
Förvaltning: Barn- och utbildningsförvaltningen
Speciallärare inriktning matematik till Skiljeboskolan
Ansök senast: 2019-06-23
Förvaltning: Barn- och utbildningsförvaltningen
Specialpedagog med övergripande ansvar till Skiljeboskolan
Ansök senast: 2019-06-23
Förvaltning: Barn- och utbildningsförvaltningen
Lärare i musik till Storängsskolan
Ansök senast: 2019-06-23
Förvaltning: Barn- och utbildningsförvaltningen
Bibliotekarie med ansvar för mångkulturfrågor
Ansök senast: 2019-06-23
Förvaltning: Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen
Vikarierande bibliotekarie med ansvar för talboksverksamheten
Ansök senast: 2019-06-23
Förvaltning: Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen
Barnskötare till Tritons, Fyrtornets och Ekhamras förskola
Ansök senast: 2019-06-24
Förvaltning: Barn- och utbildningsförvaltningen
Lärare med behörighet i musik till särskild undervisningsgrupp
Ansök senast: 2019-06-25
Förvaltning: Barn- och utbildningsförvaltningen
Lärare i svenska och religion till särskild undervisningsgrupp
Ansök senast: 2019-06-25
Förvaltning: Barn- och utbildningsförvaltningen
Alkohol- och drogrådgivare till Missbruksmottagningen
Ansök senast: 2019-06-26
Förvaltning: Individ- och familjeförvaltningen
Elevassistent till Pettersbergsskolan
Ansök senast: 2019-06-27
Förvaltning: Barn- och utbildningsförvaltningen
Lärarassistent till Norra Vallbyskolan
Ansök senast: 2019-06-27
Förvaltning: Barn- och utbildningsförvaltningen
Allégro 2019
Ansök senast: 2019-06-28
Förvaltning: Utbildning och Arbetsmarknad-Jobbcentrum
Specialpedagog till Viksängskolans grundsärskola
Ansök senast: 2019-06-28
Förvaltning: Barn- och utbildningsförvaltningen
Vård och omsorg söker vikarier för sommaren 2019
Ansök senast: 2019-06-30
Förvaltning: Vård och Omsorg HR-enheten
Förskollärare till framtidens förskolor
Ansök senast: 2019-06-30
Förvaltning: Barn- och utbildningsförvaltningen
Lärare år 7-9 - Ett jobb för framtiden!
Ansök senast: 2019-06-30
Förvaltning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  • 1
  • 2