Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Titel/Befattning Avdelning Sista ansökningsdag
Handläggare till Internationella enheten på MUCF Avd. för stöd och samverkan 2018-05-11
Administratör till Internationella enheten på MUCF Avd. för stöd och samverkan 2018-05-11