Titel/beskrivning Ansök senast
Kontaktperson enligt SoL 2018-06-19
Pianopedagog vikariat 100 % Söderhamns Kulturskola 2018-06-20
Rektor Stentägtskolan 2018-06-20
Socialsekreterare till utredningsgrupp barn och ungdom 2018-06-21
Projektledare fysisk planering 2018-06-24
Vi söker en samhällsplanerare 2018-06-24
Personlig assistent till LSS 2018-06-24
Ekonomienheten söker ekonom 2018-06-24
Kontaktperson enligt SoL 2018-06-24
Kontaktperson enligt SoL 2018-06-24
Ekonomienheten söker vikarierande ekonom 2018-06-28
Gata-parkförvaltare 2018-06-30
Enhetschef 2018-06-30
Hamn- och skärgårdsförvaltare 2018-06-30
Fastighetsförvaltare 2018-06-30
Markförvaltare 2018-06-30
Grundskollärare åk 4, Stenbergaskolan 2018-07-01
Lärare åk 7-9 i Engelska och SVA, Stenbergaskolan 2018-07-04
Enhetschef Förebyggande Enheten 2018-07-06
Vik Skolkurator Stentägten- och Stugsundskolan 2018-07-08
Vikarierande Socialsekreterare Familjehem 2018-07-13
Controller med inriktning mot processutveckling och stöd till verksamheten 2018-07-20
Lärare till ELOF 2018-07-22
Socialsekreterare till Vuxenenheten 2018-08-31