Gör urval via kategorier

Titel Sök senast
Vikarieförmedlingen söker medarbetare för timanställning till skolverksamheterna 2018-03-30
Barnskötare till Lövängens förskola 2018-03-08
Vikarieförmedlingen söker medarbetare för timanställning till skolverksamheterna 2018-03-30
Planarkitekt – låt oss forma Västerås tillsammans 2018-03-18
Administratör till Vuxenutbildningscentrum 2018-03-04
Socialsekreterare till arbete mot våld i nära relation 2018-03-11
Serviceinriktad systemspecialist 2018-03-14
Dataskyddsombud till nytt spännande uppdrag 2018-03-07
Trafikplanerare till Teknik- och fastighetsförvaltningen 2018-03-12
Förskollärare till Västerås stad 2018-03-25
Lärare i trä- och metallslöjd till Malmabergsskolan 2018-03-06
Biståndshandläggare till hälso- och sjukvårdsenheten 2018-03-04
Landskapsarkitekt till park- och naturenheten 2018-03-11
Utbildningsledare inom elkraftsteknik och högteknologiska fordon 2018-03-12
Framtidens kommunikatörer finns hos oss 2018-03-07
Socialsekreterare med inriktning barn och ungdomar 2018-03-06
CAD/BIM-samordnare till Teknik och projekt 2018-03-16
Sjuksköterskor till Västerås stad 2018-03-12
Säkerhetssamordnare till Teknik- och fastighetsförvaltningen 2018-03-16
Teamledare till biståndsenheten funktionsnedsättning 2018-03-04
Skolsköterska till Herrgärdsskolan 2018-03-01
Speciallärare till Pettersbergsskolan 2018-03-08
Undersköterskor till Intensiv hemrehabilitering (IHR) 2018-03-01
Speciallärare eller specialpedagog till Centrala elevhälsan 2018-03-08
Barnskötare till Kungsbyns förskola 2018-02-28
Undersköterskor och vårdbiträden för sommarvikariat 2018-05-30
Trä- och metallslöjdlärare till Pettersbergskolan 2018-03-06
Socialsekreterare till mottagningsteamet 2018-03-01
Verksamhetchef till sociala nämndernas förvaltning 2018-03-05
Anläggningslärare till Edströmska gymnasiet 2018-03-05
Bygglovshandläggare till Västerås stad 2018-02-25
Skolsköterska till Widénska gymnasiet 2018-02-28
Feriepraktik 2018 2018-02-26
Vikarierande teamledare till mottagning individ och familj 2018-02-25
Byggledare gata till Teknik- och fastighetsförvaltningen 2018-03-05
Enhetschef till biståndsenheten LSS 2018-03-04
Handläggare till Överförmyndarförvaltningen 2018-02-25
Fritidspedagog till Tibbleskolan 2018-02-25
Projektledare mot gata, park och trädgård 2018-02-25
Förrättningslantmätare/jurist till stadsbyggnadsförvaltningen 2018-02-25
Lokalplanerare till ekonomi- och planeringsenheten 2018-02-25
Lärare i musik och bild till Tillbergaskolan 2018-02-25
Näringslivsstrateg med fokus på kompetensförsörjning 2018-03-07
Biträdande rektor till Pettersbergsskolan 2018-02-25
Lärare i musik till Kristiansborgsskolan 2018-03-06
Medarbetare till Lillängens förskola 2018-02-28
Semestervikarier till Individ- och familjeförvaltningen inför sommaren 2018 2018-05-01
Lärare i Västerås årskurs 1-6 - ett jobb för framtiden 2018-02-28
Lärare i Västerås årskurs 7-9 - ett jobb för framtiden 2018-02-28
Arbetsterapeuter och fysioterapeuter till rehabiliteringsenheten 2018-02-28
Projektledare för Västerås hamn – Nordens största insjöhamn 2018-02-28
Projektledare inom exploatering 2018-02-25
Sommarvikarier till Skultuna Kommundelsförvaltning 2018-02-25
Undersköterskor till Västerås stad hemtjänst 2018-03-31
Skolbibliotekarie till Rudbeckianska gymnasiet 2018-03-01
Tillgänglighetsrådgivare 2018-02-25
Undersköterskor till trygghetslarm och natthemtjänst 2018-03-31
Vikarierande vårdbiträden och undersköterskor inför vår/sommar 2018 2018-05-01