Gör urval via kategorier

Titel Sök senast
Barnskötare till Solvägens förskola 2018-05-06
Legitimerad sjuksköterska med intresse för förändringsprojekt 2018-05-10
Gymnasielärare till Wegas på Rudbeckianska gymnasiet 2018-05-08
Socialsekreterare till enheten för vuxna med missbruk 2018-05-15
Lärare i juridik till Carlforskas Ekonomi och Handelsskola 2018-05-06
Dingtuna skola söker lärare till förskoleklass 2018-05-08
Textilslöjdslärare till Skallbergsskolan 2018-05-09
Nätverkande samordnare inom idrott och friluftsliv 2018-05-06
Resursstöd till Vetterslunds förskola 2018-05-03
Lärare i trä- och metallslöjd till Tillbergskolan 2018-05-02
Boendesamordnare till Öppenvård Vuxen boendestöd 2018-05-11
Vetterstorpsskolan söker lärare med inriktning idrott och fritids 2018-05-06
Säkerhetsstrateg till Teknik- och fastighetsförvaltningen 2018-05-11
Psykolog till Centrala elevhälsan 2018-05-06
Fritidspedagoger till Vetterstorpsskolan 2018-05-10
Elevassistent till Pettersbergsskolan 2018-05-02
Pedagog till Bäckbygruppen 1 2018-05-02
Idrottslärare till Hamreskolan och Ekbergaskolan 2018-04-29
Driven och relationsskapande upphandlare 2018-05-06
Förskollärare till Bäckby norra förskola 2018-05-02
Lärare i matematik till Frimanska 2018-05-01
Nämndsekreterare/registrator till Kultur idrotts, och fritidsförvaltningen 2018-04-29
Fritidspedagog till Rösegårdsskolan 2018-05-01
Lärare till Frimanskas vuxenutbildning LärVux 2018-05-01
Lärare i matematik och no till Persboskolan 2018-05-08
Lärare i engelska och svenska 2018-05-08
Lärare i spanska och annat ämne till Persboskolan 2018-05-08
Pedagogisk skolbibliotekarie till Rudbeckianska gymnasiet 2018-04-29
Hamreskolan söker lärare till förskoleklass 2018-05-01
Lantmäteriingenjör till Stadsbyggnadsförvaltningen 2018-05-11
Speciallärare till grundsärskolan på Ormkärrsskolan 2018-04-29
Studie- och yrkesvägledare till Tillbergaskolan 2018-04-25
Administrativ serviceavtalscontroller 2018-04-27
Skolsköterska till Carlforsska gymnasiet IM 2018-05-03
Fysioterapeut och arbetsterapeut till Intensiv Hemrehab och Rehabenheten 2018-05-01
Undersköterskor till Västerås stads hemtjänst 2018-05-31
Socialsekreterare med inriktning barn och ungdomar 2018-04-29
Fritidspedagog till S:ta Gertruds skola 2018-05-01
Speciallärare till Viksängsskolan 2018-04-26
Modersmålslärare/Studiehandledare till centrum för tvåspråkighet 2018-04-29
Vikarieförmedlingen söker medarbetare för timanställning till skolverksamheterna 2018-06-01
Lärare i Västerås årskurs 7-9 - ett jobb för framtiden 2018-04-30
Lärare i Västerås årskurs 1-6 - ett jobb för framtiden 2018-04-30
Förskollärare till Västerås stads förskolor 2018-05-27
Hem- och konsumentkunskapslärare till nytänkande och familjär skola 2018-04-29
Sjuksköterska till socialpsykiatrin i Västerås 2018-05-01
Vikarierande kockar och restaurangbiträden till Måltidsenheten 2018-04-30
Undersköterskor och vårdbiträden för sommarvikariat 2018-05-30
Semestervikarier till Individ- och familjeförvaltningen inför sommaren 2018 2018-05-01
Vikarierande vårdbiträden och undersköterskor inför vår/sommar 2018 2018-06-18