Gör urval via kategorier

Titel Sök senast
Teknisk förvaltare inriktning bostäder och särskilda boende 2017-02-19
Socialsekreterare till Socialkontor ekonomi 2017-02-08
Socialsekreterare till enheten för vuxna med missbruk, unga vuxna 2017-02-12
Utbildningsledare till Västerås Yrkeshögskola 2017-02-08
Undersköterskor till Västerås stad hemtjänst 2017-02-08
Undersköterska sökes till Daggrosens äldreboende 2017-02-06
Projektledare för utveckling av framtidens Västerås 2017-02-01
Beställarchef till Sociala nämndernas förvaltning 2017-02-05
Västerås stadsbibliotek söker kommunikatör 2017-02-06
Sjuksköterskor till Vård och Omsorg 2017-02-19
Sommarvikarier till Skultuna Kommundelsförvaltning 2017-02-19
Sommarvikarier till Skultuna HVB hem 2017-02-19
Elevassistent till Edströmska gymnasiet 2017-01-29
Teamledare till bostadssociala enheten 2017-02-05
Elevstöd till Ormkärrskolans grundsärskola 2017-01-29
Elevassistent till Tortunaskolan 2017-01-26
Önstaskolan söker ny rektor 2017-02-03
Irstaskolan söker ny rektor 2017-02-03
Kvalificerad administratör till Västerås yrkeshögskola 2017-02-01
Enhetschef till samhällsvårdsenheten Västerås stad 2017-02-07
Enhetschef till mottagningen Västerås stad 2017-02-07
Enhetschef till flyktingenheten Västerås stad 2017-02-07
Livsmedelsinspektör till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 2017-02-06
Vaktmästare till Barkaröskolan 2017-01-31
Klasslärare år 2 till Storängsskolan 2017-01-29
Undersköterskor till Eriksborg och Änglamarkens äldreboende 2017-01-30
Undersköterskor till Pilfinksgården 2017-01-26
Pedagog till Malmabergsskolans fritidshem 2017-01-29
Undersköterskor till Hälleborgs äldreboende 2017-01-26
Lärare i engelska och annat ämne till Apalbyskolan 2017-01-25
Jobba som lärare i svenska som andraspråk på Bjurhovdaskolan 2017-01-25
Idrottslärare till S:ta Gertruds skola 2017-01-25
Överförmyndarförvaltningen söker tillfälligt administrativt stöd 2017-01-24
Västerås stad söker vikarier inom området äldreomsorg inför vår/sommar 2017 2017-06-30
Västerås stad söker vikarier till missbruksboenden inför vår/sommaren 2017 2017-06-30
Vikarier inom funktionsnedsättning inför vår/sommar 2017 2017-06-30
Västerås stad söker vikarier till vårdköken inför vår/sommar 2017 2017-06-30
Socialsekreterare till flyktingenheten 2017-01-31
Teamledare till flyktingenheten 2017-01-29
Vikarieförmedlingen söker medarbetare till förskole- och skolverksamheterna 2017-02-10
Lärare till Skiljeboskolan 2017-01-29
Yrkeslärare inom flygteknik till Edströmska gymnasiet 2017-01-31
Förskollärare till Västerås stad 2017-01-31