Lediga jobb Malmö stad

Lediga jobb


Just nu finns det 130 lediga jobb i staden.

Titel Förvaltning Sista ansökan Publiceringsdatum
Jourbiträde till nyetablerad verksamhet inom socialpsykiatri Funktionsstödsförvaltningen 2018-08-22 2018-07-20
Undersköterska med samordnaransvar till nytt boende inom socialpsykiatri Funktionsstödsförvaltningen 2018-08-22 2018-07-20
Aktivitetsledare till daglig verksamhet enligt LSS Funktionsstödsförvaltningen 2018-08-22 2018-07-23
Arbetsterapeut till daglig verksamhet enligt LSS Funktionsstödsförvaltningen 2018-08-22 2018-07-23
Stödpedagog Funktionsstödsförvaltningen 2018-08-22 2018-08-01
Socialsekreterare för familjehem Malmö stad Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 2018-08-22 2018-08-08
Medarbetare till Hylliebadets kafé Malmö stad Fritidsförvaltningen 2018-08-22 2018-07-25
Socialsekreterare till Familjerätten Malmö stad Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 2018-08-22 2018-08-01
Familjebehandlare till Ungdomsteamet i Behandlingsgruppen Malmö stad Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 2018-08-23 2018-08-06
Pauliskolan söker Gymnasielärare i matematik. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2018-08-23 2018-08-09
Socionom till Enebackens utredning i hemmiljö Malmö stad Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 2018-08-23 2018-08-10
Omsorgspedagog till LSS-boende Funktionsstödsförvaltningen 2018-08-24 2018-07-20
Biträdande förskolechefer sökes till förskoleförvaltningen Förskoleförvaltningen 2018-08-26 2018-08-13
Malmö omsätter FN:s Globala mål – strateg med fokus kommunikation sökes! Malmö stad Stadskontoret 2018-08-26 2018-07-19
Förste socialsekreterare till Mottag Vuxna Malmö stad Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 2018-08-26 2018-08-08
Trafikplanerare till Malmö stadsbyggnadskontor Malmö stad Stadsbyggnadskontoret 2018-08-26 2018-07-30
Ungdomsbehandlare till öppenvården Malmö stad Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 2018-08-26 2018-08-06
Omsorgspedagog till Högamöllegatan 10 Funktionsstödsförvaltningen 2018-08-26 2018-08-10
Förskollärare sökes till Galjonens förskola i västra hamnen Förskoleförvaltningen 2018-08-26 2018-08-10
Socialarbetare till förebyggande arbete Malmö stad Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 2018-08-26 2018-08-13
Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast sökes till ordinärt boende Malmö stad Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen 2018-08-26 2018-08-09
Utbildare/Sjuksköterska till Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen Malmö stad Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen 2018-08-26 2018-08-08
Förskollärare sökes till Bryggans förskola i västra hamnen Förskoleförvaltningen 2018-08-26 2018-08-09
Förskollärare sökes till Kirsebergstornets förskola i Kirsebergsområdet Förskoleförvaltningen 2018-08-26 2018-08-03
Specialpedagog sökes till specialpedagog-och psykologteam Förskoleförvaltningen 2018-08-26 2018-08-10