Lediga Jobb i Göteborgsregionen

Göteborgsregionens kommunalförbund
Göteborgsregionens kommunalförbund
ALE
Fritidspedagog/Lärare mot fritidshem, arbete i SU grupp, Nödingeskolan
Ale kommun, Sektor utbildning, kultur och fritid - Nödingeskolan
Ale kommun söker planarkitekt
Ale kommun, Sektor samhällsbyggnad - Plan och bygg
Stödassistenter till Krokstorps LSS-boende och dagliga verksamhet
Ale kommun, Sektor arbete, trygghet och omsorg - Krokstorp
Kreativ kock till Backaviks äldreboende
Ale kommun, Sektor kommunstyrelsen - Verksamhet kost
Brasslärare, Kulturskolan
Ale kommun, Sektor utbildning, kultur och fritid - Kultur och fritid
Fiollärare
Ale kommun, Sektor utbildning, kultur och fritid - Kultur och fritid
Modersmålslärare i thailändska
Ale kommun, Sektor utbildning, kultur och fritid - Modersmålsenheten
Lärare i tyska och svenska till åk 6-9, Bohusskolan
Ale kommun, Sektor utbildning, kultur och fritid - Bohusskolan
Timvikarier, Bemanningsenheten
Ale kommun, Sektor kommunstyrelsen - Bemanningsenheten
Timvikarier kock/måltidsbiträde, Bemanningsenheten
Ale kommun, Sektor kommunstyrelsen - Bemanningsenheten
Samordnare lokalvård
Ale kommun, Sektor kommunstyrelsen - Lokalenheten/Fastighetsenheten
Lönechef
Ale kommun
ALE
ALINGSÅS
Vill du vara med och bygga en ny avdelning på fritids?
Barn- och Ungdomsförvaltningen - Bjärke
Biståndshandläggare, Heltid
Vård och äldreomsorgsförvaltningen - Myndighetsavdelningen
stödassistent
Vård och äldreomsorgsförvaltningen - Särskilt boende
Skolsköterska till Alströmergymnasiet, vikariat på 50 %
Kultur - och utbildningsförvaltningen - Utbildning
Gymnasielärare i Historia, Filosofi och Sociologi vid Alströmergymnasiet
Kultur - och utbildningsförvaltningen - Utbildning
Miljöskyddsinspektör inriktning livsmedel och hälsoskydd
Miljöskyddskontoret - Livsmedel och hälsa
Sånglärare på Kulturskolan
Kultur - och utbildningsförvaltningen - Kulturskola och fritidsverksamhet
Skolkurator
Barn- och Ungdomsförvaltningen
stödpedagog till gruppbostad
Vård och äldreomsorgsförvaltningen - Särskilt boende
Stadsträdgårdsmästare
Samhällsbyggnadskontoret - Gata och Park
Trafikhandläggare
Samhällsbyggnadskontoret - Gata och Park
Är du Stadsskogenskolans nya rektor?
Barn- och Ungdomsförvaltningen
Timavlönad inom Alingsås kommun
Alingsås kommun - huvudkonto
ALINGSÅS
GÖTEBORG
Redovisningsekonom sökes av Göteborgs Spårvägar
Göteborgs Spårvägar Koncern - Göteborgs Spårvägar AB
Lärare åk 4-6 till Kålltorpsskolan
Göteborgs Stad. - Grundskoleförvaltningen
Idrottsarbetare med gymkompetens till Idrott & förening
Göteborgs Stad. - Idrotts- och föreningsförvaltningen
Lärare Ma-NO åk 4-6 sökes till Åkeredsskolan
Göteborgs Stad. - Grundskoleförvaltningen
Förskollärare till Transistorgatan
Göteborgs Stad. - Förskoleförvaltningen
Administratör/Receptionist till Majorna-Linné
Göteborgs Stad. - SDF Majorna-Linné
Övergripande specialpedagog/ Specialpedagog i grundskolan
Göteborgs Stad. - Grundskoleförvaltningen
Biståndshandläggare till Lundby
Göteborgs Stad. - SDF Lundby
Socialsekreterare till Vuxenenheten
Göteborgs Stad. - SDF Majorna-Linné
Lärare i Fritidshem
Göteborgs Stad. - Grundskoleförvaltningen
Grundskollärare / speciallärare
Göteborgs Stad. - Grundskoleförvaltningen
Behandlingsassistent Alelyckan
Göteborgs Stad. - Social Resursförvaltning
Arbetsterapeut till Rehabenheten, Örgryte-Härlanda
Göteborgs Stad. - SDF Örgryte-Härlanda
Lärare i fritidshem till Tretjärnsskolans särskola
Göteborgs Stad. - Grundskoleförvaltningen
Stödassistent Natt sökes till boende inom Psykiatrin
Göteborgs Stad. - SDF Askim-Frölunda-Högsbo
Förskollärare till Brännemystens förskola
Göteborgs Stad. - Förskoleförvaltningen
Psykiatrisjuksköterska till Askim-Frölunda-Högsbo
Göteborgs Stad. - SDF Askim-Frölunda-Högsbo
Distriktssköterska
Göteborgs Stad. - SDF Askim-Frölunda-Högsbo
Rekryteringsspecialist
Göteborgs Stad. - Park- och naturförvaltningen
Platschef Grönt
Göteborgs Stad. - Park- och naturförvaltningen
Specialpedagog/speciallärare till Nordlyckeskolan åk 7-9
Göteborgs Stad. - Grundskoleförvaltningen
Kockar sökes till Västra Göteborg
Göteborgs Stad. - SDF Västra Göteborg
Lärare mot de yngre åldrarna till Mossebergsskolan åk 2
Göteborgs Stad. - Grundskoleförvaltningen
Fritidsledare i fritidshem på Lerlyckeskolan
Göteborgs Stad. - Grundskoleförvaltningen
Sjuksköterska natt Hälso- och sjukvård, Örgryte-Härlanda
Göteborgs Stad. - SDF Örgryte-Härlanda
Administratör till Kålltorpsskolan
Göteborgs Stad. - Grundskoleförvaltningen
Socialsekreterare till Enheten för vuxenstöd, boendegruppen
Göteborgs Stad. - SDF Örgryte-Härlanda
Bli timvikarie inom funktionshinder på Norra Hisingen
Göteborgs Stad. - SDF Norra Hisingen
Behandlingsassistent till HVB-boendet Triton
Göteborgs Stad. - SDF Östra Göteborg
Skolsköterska till Ester Mosessons gymnasium
Göteborgs Stad. - Utbildningsförvaltningen
Undersköterska till Landala Hus i Centrum
Göteborgs Stad. - SDF Centrum
Områdeschef IFO/FH
Göteborgs Stad. - SDF Askim-Frölunda-Högsbo
Utredare/handläggare till Tillståndsenheten
Göteborgs Stad. - Social Resursförvaltning
Lärare i förskoleklass
Göteborgs Stad. - Grundskoleförvaltningen
Barnsekreterare till Familjehemsenheten
Göteborgs Stad. - SDF Angered
Musiklärare till Lövgärdesskolan
Göteborgs Stad. - Grundskoleförvaltningen
Bildlärare till Lövgärdesskolan
Göteborgs Stad. - Grundskoleförvaltningen
No-lärare till Lövgärdesskolan
Göteborgs Stad. - Grundskoleförvaltningen
Lärare i svenska som andra språk till Lövgärdesskolan
Göteborgs Stad. - Grundskoleförvaltningen
GÖTEBORG
HÄRRYDA
Modersmålslärare i persiska i Härryda kommun
Sektorn för utbildning och kultur
Modersmålslärare i teckenspråk i Härryda kommun
Sektorn för utbildning och kultur
Enhetschef för Familjestöd
Sektorn för socialtjänst
Lärare i SO till Rävlandaskolan 6-9, vikariat
Sektorn för utbildning och kultur
Studiehandledare i tyska i Härryda kommun
Sektorn för utbildning och kultur
Kartingenjör sökes till sektorn för samhällsbyggnad
Sektorn för samhällsbyggnad - Verksamheten för Mark och bostad
Sfi-lärare till Vuxenutbildningen
Sektorn för utbildning och kultur
Socialpedagog till Säteriskolan
Sektorn för utbildning och kultur
Skoladministratör med drivkraft till Ekdalaskolan
Sektorn för utbildning och kultur
Lärare till Högadalsskolan åk 4
Sektorn för utbildning och kultur
Verksamhetschef för grundskolan
Sektorn för utbildning och kultur
IT-controller på IT-funktionen
Sektorn för teknik- och förvaltningsstöd - IT-funktionen
Miljöinspektör till miljö- och hälsoskydd
Sektorn för samhällsbyggnad - Miljö och hälsoskydd
Kulturhuschef till Landvetters Kulturhus
Sektorn för utbildning och kultur
HÄRRYDA
KUNGÄLV
Elevassistenter
Sektor Bildning och lärande - Trekunga IV Program.
Fritidspedagog/Lärare i fritidshem
Sektor Bildning och lärande - Skola Diseröd
Rektor Munkegärdeskolan
Sektor Bildning och lärande - Skola Munkegärdeskolan
Lärare i företagsekonomi/ handelsämnen
Sektor Bildning och lärande - Mimers Hus EK HA RL.
En Fritidspedagog till ett av våra Fritidshem på Kärna Skola.
Sektor Bildning och lärande - Skola Kärna
Familje- och ungdomsbehandlare för barn och ungdom 0-20 år
Sektor Trygghet och stöd - Utförarenheten.
Ungdomsarbetare
Sektor Trygghet och stöd - Trygga ungdomsmiljöer..
Anläggningsarbetare till Entreprenadavdelningen.
Sektor Samhälle och utveckling - Entreprenad.
Lärare till lågstadium
Sektor Bildning och lärande - Skola Klöverbacken Olseröd
Ungdomsarbetare
Sektor Trygghet och stöd - Trygga ungdomsmiljöer..
Förskollärare Björkängen
Sektor Bildning och lärande - Fsk Olseängen
Verksamhetschef för Planering och myndighet
Sektor Samhälle och utveckling - VO Planering
Teknisk Projektledare
Sektor Samhälle och utveckling - Byggledning Väg VA
Speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning
Sektor Bildning och lärande - Trekunga Nationellt Program.
Skolsköterska på deltid
Sektor Bildning och lärande - Skola Sandbacka
Musiklärare 75%
Sektor Bildning och lärande - Trekunga Nationellt Program.
Enhetschef till Planenheten
Sektor Samhälle och utveckling - Enhet Plan
Simlärare/Badvärd
Sektor Bildning och lärande - Fritidsanläggningar
Stödpedagog till LSS-verksamheter
Sektor Trygghet och stöd - LSS Boende
Stödassistenter till LSS-verksamheterna
Sektor Trygghet och stöd - LSS Boende
Undersköterska till äldreboende
Sektor Trygghet och stöd - Vård- och omsorgsboende
KUNGÄLV
LERUM
Musiklärare sökes
Sektor lärande - Uddared Hästhagen
Driftingenjör med fokus på Storkök.
Sektor samhällsbyggnad - Drift- och Förvaltningsenheten
Säkerhetstekniker med fokus på dörrmiljöer
Sektor samhällsbyggnad - Drift- och Förvaltningsenheten
Enhetssamordnare Tuvängens äldreboende
Sektor stöd och omsorg - Tuvängen
Kurator
Sektor lärande - Knappekulla
Rektor i förskolan
Sektor lärande - Förskola/grundskola
Fysioterapeut
Sektor stöd och omsorg - Rehabenheten
Lärare åk 4-6 till Aspenässkolan
Sektor lärande - Aspenäs
Biståndshandläggare
Sektor stöd och omsorg - Myndighet - Bistånd äldre
Specialpedagog till Uddared/Hästhagen
Sektor lärande - Uddared Hästhagen
Elevhälsopedagog och arbete i liten grupp
Sektor lärande - Knappekulla
Sjuksköterska till Lerums Kommun
Sektor stöd och omsorg - Sjuksköterskeenheten
Servicetekniker/vaktmästare
Sektor samhällsbyggnad - Post och vaktmästeriservice
Fritidspedagog, Lekstorpsskolan
Sektor lärande - Lekstorp
Områdesförvaltare
Sektor samhällsbyggnad - Post och vaktmästeriservice
Enhetschef VA-planering
Sektor samhällsbyggnad - VA-enheten
Kommunsekreterare till Lerums kommun
Stab och Utveckling - Administrativa enheten
Lärare i spanska och textilslöjd
Sektor lärande - Ljungviksskolan
Slöjdlärare, trä och metall åk 6-9
Sektor lärande - Rydsberg
Musiklärare till Östad skola
Sektor lärande - Östad
Enhetschef måltidsservice , vikariat
Sektor samhällsbyggnad - Serviceenheten
LERUM
LILLA EDET
LILLA EDET
MÖLNDAL
Elevassistent/aktiveringspedagog Lackarebäcksskolan
Mölndals stad - Skolförvaltningen
Skolsköterska Lackarebäcksskolan
Mölndals stad - Skolförvaltningen
Enhetschef sökes till äldreboende i Mölndals stad
Mölndals stad - Vård- och omsorgsförvaltningen
Mölndals stad söker fastighetstekniker
Mölndals stad - Serviceförvaltningen
Vi söker stödassistent till gruppbostad
Mölndals stad - Vård- och omsorgsförvaltningen
Nu söker vi stödpedagog till gruppbostad!
Mölndals stad - Vård- och omsorgsförvaltningen
Lärare åk 1-3 till Valåsskolan i Lindome
Mölndals stad - Skolförvaltningen
Förskollärare till Sinntorpsskolan F-3
Mölndals stad - Skolförvaltningen
Assistent till stadsbyggnadsförvaltningen
Mölndals stad - Stadsbyggnadsförvaltningen
Löneadministratör
Mölndals stad - HR-avdelningen
Lärare år 3-5 på Brattåsskolan
Mölndals stad - Skolförvaltningen
Är du stödassistent och vill arbeta natt? Se hit!
Mölndals stad - Vård- och omsorgsförvaltningen
Stödassistent med socialpsykiatrisk inriktning till gruppbostad!
Mölndals stad - Vård- och omsorgsförvaltningen
Vill du vara med och utveckla Sveriges främsta yrkesgymnasium?
Mölndals stad - Utbildningsförvaltningen
Fässbergsskolan söker skolsköterska
Mölndals stad - Skolförvaltningen
Administratör till Överförmyndare i Samverkan
Mölndals stad - Överförmyndare i samverkan
Systemadministratör till Vård och omsorg
Mölndals stad - Vård- och omsorgsförvaltningen
Projektledare Bygg
Mölndals stad - Lokalförsörjningsavdelningen
Renhållningsarbetare
Mölndals stad - Tekniska förvaltningen
Mölndals stad söker vaktmästare
Mölndals stad - Serviceförvaltningen
Timvikarier sökes till Lokalvårdsavdelningen
Mölndals stad - Serviceförvaltningen
MÖLNDAL
PARTILLE
Vikarierande skolpsykolog, Partille kommun
Utbildningsförvaltningen - Central administration förvaltning
Vill du arbeta som personlig assistent i Partille kommun?
Vård och omsorgsförvaltningen - Personlig assistans
Förskollärare till Sotenäs förskola i Partille
Utbildningsförvaltningen - Ugglum
Öjersjö Storegård söker lärare åk 5-6
Utbildningsförvaltningen - Öjersjö
Undersköterska till hemtjänsten i centrala Partille
Vård och omsorgsförvaltningen - Centrum
Speciallärare till gymnasiesärskolan i Partille
Utbildningsförvaltningen - Gymnasieskolor
Fritidspedagog, Furulunds skola
Utbildningsförvaltningen - Furulund
Lärare i årskurs 1, Furulunds skola
Utbildningsförvaltningen - Furulund
Projektingenjör
Samhällsbyggnadskontoret
PARTILLE
STENUNGSUND
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund söker Operativ chef
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
Kristinedalskolan söker musiklärare
Sektor Utbildning - Grundskola
Undersköterskor till Korttidsenhet
Sektor Socialtjänst - Hemtjänst/ Personlig assistans
Stödpedagoger till funktionshinder
Sektor Socialtjänst - Funktionsvariation
Stödassistenter till funktionshinder
Sektor Socialtjänst - Funktionsvariation
Stenungsunds kommun söker förskollärare
Sektor Utbildning - Grundskola
STENUNGSUND
TJÖRN
Socialsekreterare Missbruk
Socialförvaltningen - Individ- och familjeavdelningen
Lärare med intresse för utveckling söks till Rönnängs skola
Barn- och utbildningsförvaltningen - Rönnängs skola
Mark- och exploateringsingenjör
Kommunkansliet - Mark- och exploateringsavdelningen
Musiklärare inriktning brass
Kultur- och fritidsförvaltningen
Socialsekreterare till Försörjningsstöd- och Arbetsmarknadsenheten
Socialförvaltningen - Individ- och familjeavdelningen
Lärare i Hem och konsumentkunskap + eventuellt annat ämne Bleketskolan
Barn- och utbildningsförvaltningen - Bleketskolan
Lärare i matematik och NO på Bleketskolan
Barn- och utbildningsförvaltningen - Bleketskolan
Tre lärare till Bleketskolan 7-9 svenska/engelska samt matematik/NO
Barn- och utbildningsförvaltningen - Bleketskolan
Utvecklingschef
Barn- och utbildningsförvaltningen
Undersköterskor till Valåsens demensboende
Socialförvaltningen - Äldreomsorgsavdelningen
Drifttekniker Vatten & Avlopp
Samhällsbyggnadsförvaltningen - Tekniska avdelningen
TJÖRN
ÖCKERÖ
Specialpedagog Fotö och Bergagårdsskolan
Öckerö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen
Idrottslärare åk 7-9
Öckerö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen
Stödpedagog/Stödassistent/Usk/Barnskötare
Öckerö kommun, Socialförvaltningen
Timvikarier inom Funktionshinder!
Öckerö kommun, Socialförvaltningen
ÖCKERÖ