Simrishamns kommun

Lediga tjänster

Simrishamns kommun är den största arbetsgivaren i kommunen med närmare 1 600 medarbetare.

I Simrishamns kommun anstränger oss för att skapa goda arbetsplatser där medarbetarna trivs och har en bra arbetsmiljö, där det finns stimulerande arbetsuppgifter där alla känner sig delaktiga och kan påverka sin arbetssituation. Service, vänlighet och respekt ska prägla kontakten med kommuninvånarna. Pensionsavgångarna ökar markant framöver hos oss liksom i övrigt i samhället, därför kommer personalförsörjningen att bli en viktig fråga under de närmaste tio åren. Vi är en attraktiv arbetsgivare som hela tiden vill bli ännu bättre. Vill du vara med? Här annonserar vi löpande ut lediga jobb hos oss.

Titel Ansök senast
Feriepraktikplatser 2018-04-22
Socialsekreterare Försörjningsstöd, inriktning unga vuxna. 2018-04-22
Modersmålslärare/Studiehandledare tigrinska (tigrinja), 40 % 2018-04-26
Omsorgsassistenter till servicebostad inom LSS 2018-04-29
Lärare lovskola, 50-100% 2018-04-30
Studie- och yrkesvägledare 2018-05-02
Slöjdlärare 75% 2018-05-06
Omsorgsassistent LSS servicebostad 2018-05-11
Trafikingenjör 100 % 2018-05-14
Yrkeslärare inom handel och administration och/eller restaurang och livsmedel 2018-05-15
Semestervikariat sommaren 2018 till Handlägggarenheten. Omsorgshandläggare/Biståndshandläggare (SoL) 2018-05-18
Omsorgsassistent/behandlingsassistent/arbetshandledare 2018-05-31
Kock 100% 2018-05-31
Kock, 90% 2018-05-31
Sommarvikarier till vård och omsorg 2018-05-31