Sista ansökningsdag
2018-11-11
Arbetsplats
Avesta kommun
Kommun
Avesta
Yrkeskategori
Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Antal tjänster
1
Kontakt
Sara Eriksson
Biträdande rektor
0226-645161
Fackling företrädare
Christina Abrahamsson
facklig företrädare Lärarförbundet
073-9740478

Klasslärare och IKT-samordnare

Om arbetsplatsen

Något fantastiskt händer nu i Avesta!
Avesta kommun är mitt i ett stort utvecklingsarbete där alla är med och bidrar med kompetens och engagemang. Vi är handlingskraftiga, professionella och vi bygger tillit. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu går vi in mot upploppet på vår resa mot 2020. Vi gör den tillsammans – vill du vara med?

Avesta kommun siktar mot att bli en av de bästa skolkommunerna i regionen. Vi vill också vara i framkant när det gäller kvalitet och satsar därför bland annat på kompetensutveckling och kollegialt lärandet. Vi arbetar systematiskt och långsiktigt för att du som medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö.

Skogsbo rektorsområde består av två skolor, Klockarskolan och Skogsbo skola, som ligger strax utanför centrala Avesta. På Skogsbo rektorsområde strävar vi efter att ständigt öka meritvärdena genom att erbjuda en trygg lärandemiljö och undervisning av god kvalitet. Vi ser att mindre elevgrupper och kompetenta lärare är framgångsfaktorer. Våra lärare arbetar i arbetslag runt eleverna och på mellanstadiet undervisar lärarna i olika ämnen utifrån behörighet och intresse. Vi ser stora vinster med denna organisation, både ur ett elevperspektiv, där eleverna möts av kompetenta lärare, och ur lärarens arbetsmiljöperspektiv, då lärare får arbeta med färre ämnen och ges möjlighet till fördjupning. På skolorna arbetar vi aktivt med att skapa goda förutsättningar för lärande, att elever ska känna sig trygga och att trivas hos oss. På varje skola har vi rastaktivister och rastvärdar, som är ansvariga för att skapa meningsfulla aktiviteter för eleverna samt ha tillsyn under rasterna. All undervisning på skolorna ska genomsyras av våra tre ledord: glädje, arbetsro och utmaningar, för att ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Arbetsuppgifter

Som klasslärare ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisning i enlighet med Lgr11 och övriga styrdokument. Du ansvar även för att samverka med kollegor, elever, vårdnadshavare och andra relevanta aktörer för att skapa en trygg och utvecklande miljö för eleverna.

I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisningen i matematik, engelska och NO såväl enskilt som i samarbete med arbetslag och andra kollegor. En viktig del i arbetet är att systematiskt följa elevernas kunskapsutveckling. Du arbetar enligt gällande rutiner för individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen. Du verkar för att skapa en klassrumssituation där alla elever kan lyckas utifrån sina förutsättningar. I samråd med elevhälsoteamet arbetar du även för att relevanta åtgärder sätts in för elever i behov av ytterligare stöd.
Du ansvarar för att skapa och upprätthålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.

Som IKT samordnare ansvarar du för att tillsammans med rektor leda skolans utvecklingsarbete gällande digitalisering. Du är skolans kontakt mot grundskolans IKT-samordnare och är skolans representant i kommunala IKT-sammanhang. Årligen upprättar du, tillsammans med rektor, en lokal IKT-plan. Du förväntas ha en god överblick över skolans datorpark. Tillsammans med rektor och skoladministratör administrera du Pingpong. Med lämpliga arbetslag är du skolans spjutspets avseende användandet av Pingpong i undervisningen. Du ansvarar för att implementera programmering i undervisningen. Du stöttar och handleder kollegor vid behov gällande Pingpong, programmering och andra frågor som rör IKT i undervisningen.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har förmågan att leda och motivera elever samt skapa en trygg och lärorik klassrumssituation, med engagerade och delaktiga elever. Ditt ledarskap kännetecknas av tydlighet och struktur. För att arbetet ska vara framgångsrikt behöver du ha en god samarbetsförmåga och vara relationsskapande, då goda relationer med såväl elever, vårdnadshavare som kollegor är grundläggande för arbetet.
Du behöver ha förmåga att anpassa din undervisning utifrån resultat, utvärderingar och den enskilda elevens behov. För att detta ska uppnås behöver du ha en god förståelse för hur olika elever tar till sig kunskap och ha förmågan anpassa ditt sätt att undervisa på såväl grupp- som individnivå.

Arbetsuppgifterna förutsätter att du besitter en personlig mognad och en förmåga att skilja på det personliga och professionella. Du behöver även vara stabil och kontrollerad i stressituationer eller pressade situationer, samt flexibel och ha lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Du förstår vikten av att arbeta mot skolans övergripande mål och följa uppsatta rutiner, riktlinjer och beslut och arbetar lojalt för verksamhetens bästa.
Lärarlegitimation med behörighet i matematik, NO, engelska är ett krav för anställning. Du ska även besitta gedigna kunskaper och erfarenhet av IKT som verktyg i undervisningen.
Erfarenhet krävs

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Tillträde: 2018-11-15

Referensnummer: C22654/2018

Ansök här

 

Övrigt

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.