Socialsekreterare Barn och ungdom

Tillbaka

Skövde är en framtidsstad med livskvalitet och drivkraft som får spännande saker att hända. Vi har en ledande position i Skaraborg och är på god väg att nå målet att bli 60 000 invånare. Med ett expansivt näringsliv, goda utbildningsmöjligheter och närhet till natur och kultur finns goda förutsättningar för en hög livskvalitet.

Skövde kommun är inne i en spännande utvecklingsfas och som anställd hos oss får du en fantastisk möjlighet att påverka Skövdes framtid.

Sektor Socialtjänst verksamhetsdrivande avdelningar är organiserade i en socialpsykiatrisk avdelning, en barn- och ungdomsavdelning, en stöd- och utredningsavdelning samt en försörjningsstöds- och integrationsavdelning. Sektorn befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede. Extern och intern samverkan, översyn av metoder och arbetssätt, ökad volym inom verksamheten och kvalitetsfrågor står i fokus. Sektor Socialtjänst har i samverkan med grannkommuner socialjour och beredskap utanför kontorstid.

Barn- och ungdomsavdelningen är indelad i tre enheter. Handläggningsenheten, resursenheten och familjeenheten. Målgruppen är barn och ungdomar i åldern 0-20 år och deras familjer. Handläggningsenhet består av 18 socialsekreterare och 5 familjerättssekreterare.
På barn- och ungdomsavdelningen finns för övrigt förebyggande verksamhet i form av t.ex. föräldrautbildningar, social insatsgrupp, fältsekreterare och öppenvård i form av t.ex. familjebehandling, ungdomsbehandlare, kvalificerade kontaktpersoner. Det finns också ett ungdomsboende knutet till verksamheten.

Inom sektor socialtjänst har det upprättats en handlingsplan för att förbättra situationen för socialsekreterarna. Den innehåller bl.a. satsningar på lön, metodstöd till handläggare, individuell kompetensplan och arbetstyngdsmätning för att följa arbetsbelastningen. För mer information kring handlingsplanen (http://www.skovde.se/Socialt-stod1/handlingsplan-forminskad-personalomsattning/).

Arbetsuppgifter:

Vi söker nu två socialsekreterare en där fokus är barn i åldern 0-13 år och en där fokus är ungdomar i åldern 13-20 år. Den ena tjänsten är en förstärkning av barn- och ungdomsavdelningens handläggningsenhet med ytterligare en socialsekreterare. Förstärkningen är för att ge utrymme för socialsekreterarna i arbetet med implementeringen av nya BBIC, implementeringen av resultatet av projekt kring delaktighet som görs i samarbete med SKL:s Innovationsguiden och slutligen för att utveckla arbetet kring dokumentation.

Socialsekreterarna i handläggningsenheten arbetar med myndighetsutövning utifrån socialtjänstlagen – SoL, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga – LVU och lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare - LUL. Två av socialsekreterarna arbetar med att ge rådgivning, ta emot anmälningar och göra förhandsbedömningar. Övriga arbetar med handläggning av utredningar och med att följa upp insatser. Det finns en uppdelning med fokus på åldern 0-13 år och 13-20 år. I varje grupp ingår det en metodstödjande socialsekreterare som bl.a. har ansvar för introduktion av nya medarbetare, metodhandledning i det dagliga arbetet och att kvalitetssäkra arbetet som utförs. Metodstödjarna är också delansvariga i utvecklingsarbetet.
Det finns ett nära samarbete med avdelningens öppenvård, men också med resurser på andra avdelningar t.ex. när det gäller våld i nära relationer och missbruk. Handläggning av familjehem ingår inte, utan handläggs av sex familjehemssekreterare i resursenheten. Vi arbetar enligt BBIC.

Sektor socialtjänst i Skövde har i samverkan med grannkommuner socialjour som ansvarar för beredskap utanför kontorstid.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som har socionomexamen vilket är en förutsättning för uppdraget med barn och ungdomar, men vi ser också att:

• Du har förmåga att skapa och behålla goda relationer.
• Du har goda kunskaper i barns utveckling och det är för dig en självklarhet med engagemang
för utsatta barn.
• Du har god förmåga att sätta dig in i barn och föräldrars skiftande levnadsvillkor och bemöta dem med respekt och lyhördhet.
• Du har vilja att bidra med nytänkande och metodutveckling.
• Du har tidigare arbetat inom kommunal socialtjänst och har erfarenhet av utredningsarbete.

Arbetsuppgifterna förutsätter intresse och fallenhet för handläggning och dokumentation och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Särskilt meriterande är aktuella kunskaper om och erfarenheter av arbete med utredningar och handläggning gällande barn och unga. Vidare är det meriterande om du är väl förtrogen med lagstiftning och regelverk inom den sociala barnavården.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort för manuellt växlad bil är ett krav.

Ansök redan idag, vi intervjuar löpande under ansökningstiden.

Övrigt:

Skövde Kommun arbetar aktivt för att utveckla jämställda och jämlika verksamheter riktade till kvinnor och män, pojkar och flickor oavsett bakgrund och tillhörighet samt arbetsplatser fria från diskriminerande strukturer.

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde snarast efter överenskommelse.
Antal platser: 2

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-03-26

Arbetsgivarens referensnummer: A660186

Upplysningar lämnas av:

Anders Ljungberg
Enhetschef
Telefon: 0500-49 83 82

Eva Häljestam
Enhetschef
Telefon: 0500-49 76 80

Tillbaka