Specialpedagog till nya högstadiet i Ryd

Tillbaka

Skövde är en framtidsstad med livskvalitet och drivkraft som får spännande saker att hända. Vi har en ledande position i Skaraborg och är på god väg att nå målet att bli 60 000 invånare. Med ett expansivt näringsliv, goda utbildningsmöjligheter och närhet till natur och kultur finns goda förutsättningar för en hög livskvalitet.

Skövde kommun är inne i en spännande utvecklingsfas och som anställd hos oss får du en fantastisk möjlighet att påverka Skövdes framtid.

Skövde är en kommun som satsar offensivt på utbildning på alla nivåer. Sektor barn och utbildning, Skövdes största sektor, erbjuder en god, kreativ, lärande och utvecklande förskole- och skolmiljö för barn och ungdomar och eftersträvar en pedagogisk helhetssyn från 0 – 19 år. Vi har ett bra utvecklingsklimat som skapar goda förutsättningar för skolutveckling.

Arbetsuppgifter:

Är du en av nyckelpersonerna som kommer att vara med och forma framtiden tillsammans med oss när vi öppnar nya högstadiet i Ryd?

Till hösten öppnar vi dörrarna för tre klasser i årskurs 7 och vi söker nu en specialpedagog som kommer spela en mycket viktig roll i förutsättningsskapandet för elevernas bästa möjliga måluppfyllelse.

Vår målsättning är att nya högstadiet ska bli ett attraktivt val för elever i hela Skövde att söka till.

Vi utformar just nu en verksamhetsidé med det sociokulturella perspektivet på lärande som grund och där tydliga didaktiska idéer kring det entreprenöriella, det formativa och det digitala lärandet kommer vara styrande i hur vi organiserar vår nyöppnade skola.

Vidare är goda relationer, dialog och ett ”growth mindset” viktiga förhållningssätt som vi kommer att bygga vår framgång på.

Utöver de didaktiska tankarna ligger våra tre profiler; programmering, internationell profil samt idrott (fotboll) som en infärgning i samtliga ämnen.

Vi kommer till en början vara ett och samma arbetslag vilket kommer skapa goda möjligheter till såväl härlig gemenskap som att både utmana och utmanas i sin profession. Vi kommer att rekrytera lärare och övrig personal som förstår och praktiserar det vidgade läraruppdraget och som utifrån den goda relationen med eleverna själva blir det kraftfullaste verktyget att upprätthålla såväl trygghet som studiero.

Kvalifikationer:

Vi söker dig med specialpedagogisk kompetens som kan vara lärarnas stöd i anpassningar av undervisningen och som har förmåga att komma med förslag och coacha lärarna i hur de kan förändra och förbättra lärmiljön för både enskilda elever och grupper. För att lyckas med detta behöver du utöver specialpedagogisk kompetens även ha god kommunikation- och samarbetsförmåga.

Vidare ser vi att du bör ha goda kunskaper i pedagogiska kartläggningar och kunna bidra till en tvärvetenskaplig analys i de utredningar som görs inom elevhälsoteamet. Du är uppdaterad på Skollagens krav kring anpassningar och särskilt stöd och kan vara lärarna behjälplig i denna process utifrån en tydlig arbetsgång som leds av rektor.

Utifrån vetenskapliga teorier om lågaffektivt bemötande är det meriterande med erfarenhet av CPS och de metoder som ingår i detta förhållningssätt.

Du har en välfylld verktygslåda för att kunna inkludera alla elever i klassrummet, och du är beredd att prova och ständigt ompröva dina tankar i syfte att nå fram till alla elever och lärare.

Vidare är du nyfiken på och beredd att arbeta utifrån den verksamhetsidé som är framtagen, och både modig och prestigelös att fortsätta utveckla den tillsammans med oss.

Vi vill gärna att du i din ansökan exemplifierar hur lärmiljön kan förbättras i syfte att möta alla elevers behov utifrån ett inkluderingsperspektiv.

Under tiden vi fyller på elevantalet kommer viss specialundervisning ingå i uppdraget.

Övrigt:

Skövde Kommun arbetar aktivt för att utveckla jämställda och jämlika verksamheter riktade till kvinnor och män, pojkar och flickor oavsett bakgrund och tillhörighet samt arbetsplatser fria från diskriminerande strukturer.

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: 2017-08-07
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-04-21

Arbetsgivarens referensnummer: A671162

Upplysningar lämnas av:

Zophia Zander Norell
Rektor
Telefon: 0500-49 88 05

Tillbaka