Enhetschef biståndsenheten

Tillbaka

Skövde är en framtidsstad med livskvalitet och drivkraft som får spännande saker att hända. Vi har en ledande position i Skaraborg och är på god väg att nå målet att bli 60 000 invånare. Med ett expansivt näringsliv, goda utbildningsmöjligheter och närhet till natur och kultur finns goda förutsättningar för en hög livskvalitet.

Skövde kommun är inne i en spännande utvecklingsfas och som anställd hos oss får du en fantastisk möjlighet att påverka Skövdes framtid.

Sektor vård och omsorg har ca 1500 medarbetare och ansvarar för insatser till äldre och funktionshindrade. Verksamheten styrs i huvudsak utifrån Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Sektor vård och omsorgs värdegrund bygger på trygghet, ansvarskänsla och respektfullt bemötande. Vår målbild är att personer som behöver omvårdnadsinsatser eller annat stöd för sin dagliga livsföring ska så långt som möjligt kunna leva och bo som självständiga medborgare i samhället.

Biståndsenheten har idag strax under 30 medarbetare uppdelat i olika professioner så som biståndsbedömare, LSS-handläggare och avgiftshandläggare. Enheten utreder och beslutar om insatser till äldre och fysiskt funktionshindrade personer enligt socialtjänstlagen, SoL och Lag om stöd och service till vissa funktionsnedsatta, LSS. Biståndsenheten ingår tillsammans med HSL-enheten, bemanningsenheten och den förebyggande verksamheten i avdelningen som kallas för sektorsövergripande resurser.

Som chef för biståndsenheten ingår du i sektorns utökade ledningsgrupp.

Biståndsenheten befinner sig i ett spännande utvecklingsskede då ett nytt arbetssätt avseende biståndsbedömning och verkställighet nu kommer att införas (IBIC). Du kommer att vara med att leda en utvecklande verksamhet i förändring.

Arbetsuppgifter:

Befattningen omfattar ansvar för kommunens samlade handläggning enligt SoL för äldre och LSS.

Enhetschefen har ansvar för personal, ekonomi, verksamhet, resultat och arbetsmiljö samt att initiera och driva utvecklingsfrågor inom området i nära samarbete med närmaste chef och övriga professioner. Biståndsenheten bildar tillsammans med sjuksköterskeorganisationen och kommunrehab ett vårdplaneringsteam.

Enhetschefen ansvara för strax under 30 medarbetare.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som:
- har socionomutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- har stort intresse för aktuell lagstiftning och som har erfarenhet av handläggning.
- gärna arbetar med organisations- och utvecklingsarbete.
- tycker om att arbeta med personalutveckling då vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och i synnerhet de egenskaper som utmärker dig som en god ledare.

Övrigt:

Skövde Kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-04-02

Arbetsgivarens referensnummer: A656626

Upplysningar lämnas av:

Ivan Madunic
Rekryterare Intend
Mobiltelefon: 0705-320816
E-post: ivan@intendab.com

Anna Magnusson
Rekryterare Intend
Mobiltelefon: 0705 -38 25 85
E-post: anna@intendab.com

Carola Låstberg
Avdelningschef för hemvård
Telefon: 0500-498000
E-post: carola.lastberg@skovde.se

Facklig(a) företrädare
Seija Jokela
Facklig företrädare Vision
Mobiltelefon: 0705-268311
Telefon: 0500-498311
E-post: seija.jokela@skovde.se

Tillbaka