Skolkurator

Tillbaka

Skövde är en framtidsstad med livskvalitet och drivkraft som får spännande saker att hända. Vi har en ledande position i Skaraborg och är på god väg att nå målet att bli 60 000 invånare. Med ett expansivt näringsliv, goda utbildningsmöjligheter och närhet till natur och kultur finns goda förutsättningar för en hög livskvalitet.

Skövde kommun är inne i en spännande utvecklingsfas och som anställd hos oss får du en fantastisk möjlighet att påverka Skövdes framtid.

Skövde är en kommun som satsar offensivt på utbildning på alla nivåer. Sektor barn och utbildning, Skövdes största sektor, erbjuder en god, kreativ, lärande och utvecklande förskole- och skolmiljö för barn och ungdomar och eftersträvar en pedagogisk helhetssyn från 0 – 19 år. Vi har ett bra utvecklingsklimat som skapar goda förutsättningar för skolutveckling.

Barn- och elevhälsan är en sektorsövergripande verksamhet. Här organiseras medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser och insatser. Verksamhetens huvudsakliga uppdrag är att stödja alla barns och elevers utveckling mot utbildningens mål.

Arbetsuppgifter:

Skövde växer och vi utökar vår elevhälsa. Som skolkurator i Barn och elevhälsan arbetar Du utifrån skollagens intentioner. I skolans elevhälsoteam, där du har specialpedagog, skolsköterska, skolpsykolog och rektor som dina närmaste samarbetspartners, står du för den psykosociala samt skol-/socialrättsliga kompetensen.

Arbetsuppgifterna utgår ifrån elevernas lärosituation och innebär ansvar att utveckla goda psykosociala lärmiljöer i en skola för alla. Du uppskattar att arbeta tvärprofessionellt och Du har ett särskilt intresse av att arbeta i en pedagogisk miljö tillsammans med pedagoger.
I dina arbetsuppgifter ingår att tillsammans med den pedagogiska personalen stärka individer, grupper och klasser samt att ge råd och stöd till elever och deras föräldrar kring skolsituationen. Du arbetar konsultativt och handledande gentemot pedagoger i frågor som handlar om elevers skolsociala situation.

I händelse av kränkningar och trakasserier ansvarar Du, tillsammans med rektor, för det förebyggande och utredande arbetet samt uppföljningsarbete och dokumentation.
Du är van vid att samtala med både barn och vuxna: enskilt, treparts och i grupp. Du har erfarenhet av komplexa samtal med vårdnadshavare och andra berörda.

Du deltar i planering och genomförande av förebyggande och hälsofrämjande utbildningsinsatser i ämnesområden som berör elevers hälsa samt sociala och emotionella utveckling.

Du samverkar med socialtjänst, hälso-sjukvård och andra organisationer.

Arbetsplats: Grundskolan i Skövde kommun.

Kvalifikationer:

Krav: Socionomexamen eller beteendevetenskaplig examen med akademisk påbyggnad i juridik/socialrätt.

Meriterande: Utbildning i MI (motiverande samtal), eller andra vidareutbildningar som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga.


Övrigt:

Skövde Kommun arbetar aktivt för att utveckla jämställda och jämlika verksamheter riktade till kvinnor och män, pojkar och flickor oavsett bakgrund och tillhörighet samt arbetsplatser fria från diskriminerande strukturer.

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: 2017-08-14
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-05-07

Arbetsgivarens referensnummer: A672688

Upplysningar lämnas av:

Mona Tolonen
Enhetschef för psykosociala kompetenser
Telefon: 0500-49 89 86
E-post: mona.tolonen@skovde.se

Facklig(a) företrädare
Linda Jonsson
Facklig företrädare SSR, kurator gymnasium Skövde
Telefon: 0500- 49 38 61
E-post: linda.jonsson@skovde.se

Tillbaka