Kvalitetsutvecklare

Tillbaka

Skövde är en framtidsstad med livskvalitet och drivkraft som får spännande saker att hända. Vi har en ledande position i Skaraborg och är på god väg att nå målet att bli 60 000 invånare. Med ett expansivt näringsliv, goda utbildningsmöjligheter och närhet till natur och kultur finns goda förutsättningar för en hög livskvalitet.

Skövde kommun är inne i en spännande utvecklingsfas och som anställd hos oss får du en fantastisk möjlighet att påverka Skövdes framtid.

Sektor Socialtjänsts verksamhetsdrivande avdelningar är organiserade i en socialpsykiatrisk avdelning, en barn- och ungdomsavdelning, en stöd- och utredningsavdelningen samt en försörjningsstöds- och integrationsavdelning. Sektorn befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede. Extern och intern samverkan, översyn av metoder och arbetssätt, ökad volym inom verksamheten och kvalitetsfrågor står i fokus. Sektor Socialtjänst har i samverkan med grannkommuner social jour och beredskap utanför kontorstid.

Staben har hand om frågor kring kvalitet, utveckling, IT och ekonomi. Sektor socialtjänsts utvecklingsarbete har bl.a. fokus på extern och intern samverkan, översyn av metoder och arbetssätt samt kvalitetsfrågor

Arbetsuppgifter:

Som kvalitetsutvecklare kommer du huvudsakligen att arbeta med kvalitetsledningssystemet och sektorns styrkort på olika sätt. Du kommer att tillsammans med avdelningarna ta fram en årlig kvalitetsplan samt sammanställa kvalitetsberättelsen. Vid tertialrapporterna (verksamhetsberättelsen) samt framtagandet av verksamhetsplanen för sektor och nämnd kommer du att hålla samman arbetet tillsammans med sektorns controller. Det ingår även arbetsuppgifter kring framtagande av statistik, rapportering till Öppna jämförelser och Kolada samt analys av uppgifterna sektorn lämnar ifrån sig.
Förutom arbetet med styrkort, planer och berättelser kommer du som kvalitetsutvecklare ansvara för det sektorsövergripande arbetet med ständiga förbättringar (PDSA) och processmodellen. Det innebär bland annat att du ska hålla utbildningar för medarbetare inom området process och ständiga förbättringar. Du kommer att ingå i ett kommunövergripande nätverk tillsammans med personer med liknande arbetsuppgifter.
Till detta tillkommer andra arbetsuppgifter, som varierar utifrån sektorns behov och stabens interna arbetsfördelning.
Du har fokus på det strategiska arbetet, att arbetet med styrkort och kvalitet hänger ihop med förändringar i omvärlden och analysen av den statistik som lämnas.
Tjänsten är placerad i sektor socialtjänsts stab. De olika funktionerna i staben hänger samman och vi strävar efter att arbeta tillsammans i frågor som rör större områden. Staben är ett stöd till cheferna i sektorn och arbetar nära chefsgruppen. Det är därför viktigt att ha en god samarbetsförmåga, en känsla för service och ett engagerande förhållningssätt.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som har socionomexamen eller annan lämplig akademisk utbildning. Du bör ha gedigen erfarenhet av arbete inom socialtjänst eller andra områden inom offentlig verksamhet. Tidigare erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation är meriterande, liksom arbete med kvalitetsfrågor.
Tjänstens utformning kräver en person som både är strukturerad och analytisk, ser sammanhang och kan förmedla dem på ett bra sätt samt att du är drivande, har en förmåga att motivera och engagera andra och vara pedagogisk i ditt förhållningssätt.
Det är ett självständigt arbete, som är beroende av andras arbete, input och samverkan i många delar. Du måste ha förmåga att hålla ett högt tempo utan att ge avkall på kvalitet. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt och inom ramen för det egna ansvaret göra bedömningar. Du ska vara utåtriktad, initiativrik, ha lätt för att samarbeta samt uttrycka dig väl i både tal och skrift.

Övrigt:

Skövde Kommun arbetar aktivt för att utveckla jämställda och jämlika verksamheter riktade till kvinnor och män, pojkar och flickor oavsett bakgrund och tillhörighet samt arbetsplatser fria från diskriminerande strukturer.

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde efter överenskommelse.
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-03-23

Arbetsgivarens referensnummer: A661455

Upplysningar lämnas av:

Hanna Levin
Stabschef
Telefon: 0500-49 80 00

Tillbaka