Handledare till Catch up

Tillbaka

Skövde är en framtidsstad med livskvalitet och drivkraft som får spännande saker att hända. Vi har en ledande position i Skaraborg och är på god väg att nå målet att bli 60 000 invånare. Med ett expansivt näringsliv, goda utbildningsmöjligheter och närhet till natur och kultur finns goda förutsättningar för en hög livskvalitet.

Skövde kommun är inne i en spännande utvecklingsfas och som anställd hos oss får du en fantastisk möjlighet att påverka Skövdes framtid.

Sektor Socialtjänsts verksamhetsdrivande avdelningar är organiserade i en socialpsykiatrisk avdelning, en barn- och ungdomsavdelning, en stöd- och utredningsavdelningen samt en försörjningsstöds- och integrationsavdelning. Sektorn befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede. Extern och intern samverkan, översyn av metoder och arbetssätt, ökad volym inom verksamheten och kvalitetsfrågor står i fokus. Sektor Socialtjänst har i samverkan med grannkommuner social jour och beredskap utanför kontorstid.

Avdelningen för stöd- och utredning består av två enheter där utredning- och resursenheten arbetar med myndighetsutövning både utifrån socialpsykiatriskt perspektiv samt missbruk. I enheten ingår också sysselsättningsverksamheter samt Catch up, en verksamhet som arbetar med unga vuxna som har försörjningsstöd. Stöd- och behandlingsenheten i avdelningen arbetar med utförardelar för missbruk, våld i nära relation, alkoholhandläggning samt ett R-ACT-team som arbetar med samsjuklighet (missbruk och psykisk funktionsnedsättning). Utförardelen vad gäller socialpsykiatriskt boendestöd och hemsjukvård finns i avdelningen socialpsykiatri.

Arbetsuppgifter:

Catch up är en utrednings- och stödverksamhet för personer mellan 18–30 år. Verksamheten arbetar på uppdrag från handläggare inom sektor socialtjänst. I uppdraget ingår att utreda individens stödbehov för att bli självförsörjande. Verksamheten erbjuder också psykosocialt stöd samt kompetenshöjande aktiviteter som syftar till att individen ska bli självförsörjande.
Arbetsuppgifterna består av att utforma, följa upp och utvärdera individuella arbetsplaner. Genomföra stödjande och motiverande samtal. Anskaffa, följa upp och utvärdera praktikplaceringar. Samverka med individens privata och professionella nätverk.
På Catch up arbetar du nära individen under en längre tid. I vårt arbetssätt fokuserar vi på att skapa en god relation och samarbetsallians med individen.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som har en akademisk utbildning, gärna socionom eller annan beteendevetenskaplig inriktning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du bör även ha erfarenhet av arbete inom socialtjänsten.
Du bör ha ett gediget intresse för unga vuxnas olikheter, viljan att se bortom hinder, förmågan att ge hopp och se möjligheter till förändring. Du kommer ingå i ett erfaret och lösningsfokuserat arbetslag där dessa ledord vägleder det vardagliga mötet med deltagarna.
Vidare ska du ha förmåga till helhetssyn, överblick och att göra prioriteringar. Samt ha en vilja och förmåga till dialog. Vidare är vi intresserade av egenskaper som lyhördhet, analytisk förmåga och att kunna ge stöd åt deltagarna på ett konstruktivt och engagerande sätt.

Särskilt meriterande är erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Körkort för manuellt växlad bil är ett krav.

Övrigt:

Skövde Kommun arbetar aktivt för att utveckla jämställda och jämlika verksamheter riktade till kvinnor och män, pojkar och flickor oavsett bakgrund och tillhörighet samt arbetsplatser fria från diskriminerande strukturer.

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Anställningsform:

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: 2017-08-01
Tidsbegränsat till: 2018-02-28
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-03-31

Arbetsgivarens referensnummer: A663300

Upplysningar lämnas av:

Eija Kilpala
Avdelningschef
Telefon: 0500-49 80 00 vx

Fredric Agardtsson
Socialsekreterare
Telefon: 0500-49 80 00 vx

Tillbaka