« Tillbaka

Lediga jobb

Driven och utvecklingbenägen säkerhetschef

GoogleLinkedIn

Om arbetsplatsen

Växjö kommunkoncern är Kronobergs läns största arbetsgivare med över 6 500 tillsvidareanställda på 600 arbetsplatser inom 250 yrken. Koncernen består av åtta förvaltningar och fem helägda bolag. Växjö kommun expanderar och näringslivet växer. Vi jobbar aktivt för att skapa en hållbar framtid bland annat genom högt satta miljömål, med fokus på att våra medborgare och företag ska ha ett gynnsamt klimat. Vi förbättrar ständigt vår verksamhet, kan jobbet och ser behoven i samhället. Vi möter både medborgare och medarbetare med respekt.

Omvärlden förändras och våra verksamheter har idag fler incidenter/kriser än tidigare att hantera, där invånarnas säkerhet, trygghet och behov av åtgärder och information står i centrum. Arbetet kring säkerhet och beredskap förstärks därför nu i hela kommunkoncernen. Vår kommunövergripande säkerhets- och beredskapsgrupp ansvarar för implementering och uppföljning av metoder och processer kring hot/våld, kris, säkerhet och beredskap. Gruppen arbetar genom och tillsammans med säkerhetssamordnarna på våra förvaltningar och bolag men även kommunens krisstödgrupp, våra sociala grupper, beredskapsgrupper och jourverksamheter, IT-enheten samt kommunikationsenheten. Till säkerhets- och beredskapsgruppen är vår kommunpolis knuten.

Arbetsuppgifter

Vi söker en erfaren och driven ledare som vill ta nästa steg i utvecklingen av det samlade säkerhetsarbetet inom Växjö kommunkoncern. Du fortsätter det påbörjade arbetet med att identifiera nuläget för de olika ansvarsområdena, tar fram en planerad målbild och vägen dit. I rollen ska du fastställa strategier för säkerhetsarbetet och driva frågorna, du har många olika intressenter att ta hänsyn till. Du kommer även ha det operativa ansvaret för att implementera och driva dessa frågor.

I ansvaret ligger även samarbetet med Krissamverkan Kronoberg där Växjö kommun samverkar med länets övriga kommuner, Länsstyrelsen, Region Kronoberg och polisen.

Ansvarsområden för säkerhets- och beredskapsgruppen är bland annat:
• Säkerhetsskydd
• Krisberedskap väl integrerad med förväntan från MSB
• Trygghetsfrämjande och brottförebyggande åtgärder
• Fysiskt skydd såsom lås och larm
• Informationssäkerhet
• Stöd med riskbedömningar och åtgärder för att förebygga våld
• Kompletterande säkerhetssamtal för anställda och politiker
• Kontakt med Säpo och lokala polisen i frågor rörande extremism
• Stöd vid internutredningar, incidenter och kriser

Som säkerhetschef har du verksamhets- och personalansvar för säkerhets- och beredskapsgruppen med ett matrisansvar för säkerhetssamordnarna på förvaltningar och bolag. Verkställighet och leverans är kopplat till vår koncernledningsgrupp för att säkerställa samsyn, samverkan och det koncernövergripande ansvaret.

Kvalifikationer

Vi söker dig som motiveras av att driva förändrings- och utvecklingsarbete, du ser möjligheter, inte hinder! Du har lämplig akademisk examen inom området, gärna med inriktning på Ledarskap och verksamhetsstyrning. Erfarenhet av förändringsarbete och att arbeta i en komplex/matris organisation och att leda och leverera genom andra är meriterande. Anställningen ställer höga krav på ditt säkerhets- och sekretessmedvetande.

Du är driven och utvecklingsorienterad men samtidigt trygg och pålitlig som person och i din roll som ledare. Långsiktighet, kvalitetsmedvetenhet samt välutvecklad analytisk förmåga är avgörande egenskaper för tjänsten. Du tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter, kan överblicka, prioritera och snabbt sätta dig in i nya områden. Du kommer att samverka med många olika aktörer och därför är det viktigt att du är kommunikativ, att du har lätt för samarbeta och kan uttrycka dig på ett korrekt och omdömesgillt sätt.

Erfarenhet krävs

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansök senast: 2017-08-06

Referensnummer: Rece 20/17

Ansök nu

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen:  1

Kontakt

Kontaktperson

Monica Skagne
kommunchef/CEO
0470-413 81
0723 83 60 31
monica.skagne@vaxjo.se
Lena Björkqvist
HR-chef
0470-796029
072-885 72 45
lena.bjorkqvist@vaxjo.se

Facklig företrädare

Fackliga företrädare nås via Växjö kommuns kontaktcenter
0470-410 00
 

Övrigt

Växjö kommun erbjuder en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Vi ber dig att i första hand söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering och bedömning av inkomna ansökningar.

Om du inte har möjlighet att söka digitalt, skicka din ansökan till
Växjö kommun
Personalkontoret
Jon Vestman
Box 1222
351 12 Växjö

Vi undanber oss samtal från annonsörer eller andra försäljare. Beslut om annonsering har tagits.

Lediga jobb