Lediga jobb Västerås stad
Gör urval via kategorier

Titel Sök senast
Anhörigstöd söker en anhörigkonsulent 2018-08-24
Anläggningslärare till Edströmska gymnasiet 2018-08-26
Arkivarie till Teknik- och fastighetsförvaltningen 2018-09-03
Barnskötare och resurspedagog till Håkantorps förskola 2018-09-02
Beställare/utvecklare till sociala nämndernas förvaltning 2018-08-27
Bibliotekarie med ansvar för mångkulturfrågor 2018-09-09
Bibliotekarie till Västerås stadsbibliotek 2018-09-03
Biolog till Park- och naturenheten 2018-08-26
Boendestödjare till framtida LSS- servicebostad 2018-08-24
Boendestödjare till Skultunas LSS-verksamheter 2018-08-23
Byggprojektledare till Teknik och projekt 2018-09-03
Driftingenjör med intresse för markvärme 2018-09-02
Driftsamordnare med öga för avtal och administration 2018-09-02
Driven och relationskapande Upphandlare 2018-08-27
Elevassistent till Brandthovdaskolan 2018-08-20
Facility management samordnare till Teknik- och fastighetsförvaltningen 2018-09-09
Familjebehandlare alt. ungdomsbehandlare till högstödsteamet 2018-08-20
Familjebehandlare till Öppenvård familj 2018-08-26
Fastighetsenheten söker vikarierande assistent till kundtjänst 2018-09-02
Fritidspedagog till Bjurhovdaskolan 2018-08-23
Förskollärare till Västerås stads förskolor 2018-09-04
Kollektivtrafikplanerare 2018-08-26
Lärare i franska till Pettersbergsskolan 2018-08-22
Lärare i matematik och NO åk 7-9 till Apalbyskolan 2018-09-02
Lärare i matematik åk 7-9 till Pettersbergsskolan 2018-09-02
Lärare i svenska som andraspråk till Malmabergsskolan 2018-08-20
Lärare i Västerås årskurs 1-6 - ett jobb för framtiden 2018-08-31
Lärare i Västerås årskurs 7-9 - ett jobb för framtiden 2018-08-31
Lärare till förskoleklass och fritidshem på Hökåsenskolan 2018-08-26
Lösningsfokuserad skolkurator till grundskolan 2018-09-02
Nyexaminerade förskollärare till oss på Västerås stad 2018-09-02
Projektledare inom exploatering 2018-08-26
Resurspedagog till elevhälsoenheten 2018-08-31
Servicemedveten löneadministratör 2018-08-29
Sjuksköterskor till Zethelius korttidsenhet 2018-08-30
Socionom eller socialpedagog till Pettersberg och Vetterstorps förskolor 2018-08-26
Studie- och yrkesvägledare till vuxenutbildningscentrum 2018-08-22
Timvikarier inom stöd och service till Skultuna 2018-08-23
Trafikplanerare med inriktning gång och cykel 2018-08-26
Vikarieförmedlingen söker medarbetare för timanställning till skolverksamheterna 2018-10-26
Vikarierande behandlingsassistent till Skillsta 2018-08-22
Vård och Omsorg söker sjuksköterskor till våra särskilda boenden 2018-09-02