Jobbtitel Arbetsplats Ansök senast Publicerad
Arbetsledare VA-avdelningen Tekniska förvaltningen 2018-08-12 2018-07-12
Projektledare VA Tekniska förvaltningen 2018-08-12 2018-07-12
Handledare daglig verksamhet Socialförvaltningen - Avdelningen för IFO/LSS 2018-07-21 2018-07-03
Studie- och yrkesvägledare till introduktionsprogrammen Barn- och utbildningsförvaltningen - Verksamhetsområde Frivilliga Skolformer 2018-08-02 2018-07-02
Lärare i SVA eller SV och SO ämnen till Introduktionsprogrammen Barn- och utbildningsförvaltningen - Verksamhetsområde Frivilliga Skolformer 2018-08-05 2018-07-02
Lärare inom matematik och NO Barn- och utbildningsförvaltningen - Verksamhetsområde Frivilliga Skolformer 2018-08-05 2018-06-29
Lärare i So 4-6 och resurs Barn- och utbildningsförvaltningen - Verksamhetsområde Grundskola och Fritidshem 2018-07-17 2018-06-04