Jobbtitel Arbetsplats Ansök senast Publicerad
Fritidsledare med samordnande ansvar för funktionsnedsattas fritid Kultur- och fritidsförvaltningar 2017-04-17 2017-03-29
Socialsekreterare till Enheten för vuxna Socialförvaltningen - Avdelningen för IFO/LSS 2017-04-17 2017-03-27
Lärare SV/SVA/SO till introduktionsprogrammen vid Åbyskolan i Klippan Barn- och utbildningsförvaltningen - Verksamhetsområde Frivilliga Skolformer 2017-04-17 2017-03-27
Lärare engelska + annat ämne introduktionsprogrammen Åbyskolan i Klippan Barn- och utbildningsförvaltningen - Verksamhetsområde Frivilliga Skolformer 2017-04-17 2017-03-27
Lärare idrott + annat ämne introduktionsprogrammen vid Åbyskolan i Klippan Barn- och utbildningsförvaltningen - Verksamhetsområde Frivilliga Skolformer 2017-04-17 2017-03-27
Lärare SVA + annat ämne introduktionsprogrammen vid Åbyskolan i Klippan Barn- och utbildningsförvaltningen - Verksamhetsområde Frivilliga Skolformer 2017-04-17 2017-03-24
Lärare MA/NO till introduktionsprogrammen vid Åbyskolan i Klippan Barn- och utbildningsförvaltningen - Verksamhetsområde Frivilliga Skolformer 2017-04-17 2017-03-24
Trä- och metallslöjdslärare till Snyggatorpsskolan åk 3-9 Barn- och utbildningsförvaltningen - Verksamhetsområde Grundskola och Fritidshem 2017-04-09 2017-03-24
Musiklärare till Snyggatorpsskolan F-9 Barn- och utbildningsförvaltningen - Verksamhetsområde Grundskola och Fritidshem 2017-04-09 2017-03-24
Fritidsledare Kultur- och fritidsförvaltningar 2017-04-09 2017-03-24
Fritidspedagog/förskollärare med möjlighet till undervisning i praktiskestetiska ämnen (åk 1-6) Barn- och utbildningsförvaltningen - Verksamhetsområde Grundskola och Fritidshem 2017-04-09 2017-03-22
SoL-handläggare Socialförvaltningen - Avdelningen för Äldreomsorg 2017-04-05 2017-03-22
Grundskollärare med inriktning mot tidigare år (åk 1-6) Barn- och utbildningsförvaltningen - Verksamhetsområde Grundskola och Fritidshem 2017-04-09 2017-03-22
Enhetschef Enheten för ensamkommande barn Socialförvaltningen - Avdelningen för IFO/LSS 2017-04-15 2017-03-22
Barnsekreterare Socialförvaltningen - Avdelningen för IFO/LSS 2017-04-11 2017-03-21
Arbetsledare drift av idrottsanläggningar Kultur- och fritidsförvaltningar 2017-04-02 2017-03-20
Rektor för vuxenutbildningen Barn- och utbildningsförvaltningen 2017-04-05 2017-03-20
Förskollärare Barn- och utbildningsförvaltningen - Verksamhetsområde Förskola 2017-04-21 2017-03-20
Biståndshandläggare Socialförvaltningen - Avdelningen för Äldreomsorg 2017-03-31 2017-03-17
Sjuksköterska - hemsjukvård Socialförvaltningen - Avdelningen för Äldreomsorg 2017-04-16 2017-03-15
Vi söker uppdragstagare Socialförvaltningen - Avdelningen för IFO/LSS 2017-08-15 2017-03-15
Pedagog till proaktiva teamet Barn- och utbildningsförvaltningen - Verksamhetsområde Elevhälsa 2017-04-07 2017-03-14
Pedagagog till resurs AST Barn- och utbildningsförvaltningen - Verksamhetsområde Elevhälsa 2017-04-14 2017-03-14
Flygtekniker/Lärare Barn- och utbildningsförvaltningen - Verksamhetsområde Frivilliga Skolformer 2017-03-31 2017-03-07
Sommarvikarier till Äldreomsorgen och LSS Socialförvaltningen - Avdelningen för Äldreomsorg 2017-04-16 2016-12-29