Vi söker dig som vill jobba med vattenhushållning i jordbruket

Jordbruksverkets uppdrag som regeringens expertmyndighet inom jordbruk, fiskeri och landsbygdsutveckling är att arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna. Vi administrerar EU-stöd för jordbruket, landsbygden och fiskeområdet. Vi är 1 400 anställda och huvudkontoret ligger i Jönköping.


Tjänsterna är placerade på miljöanalysenheten på Jordbruksverkets växt- och miljöavdelning.
Vi arbetar med utredningar, utvärderingar och samordning inom områdena jordbruksproduktion, jordbrukets miljö- och klimatpåverkan samt klimatanpassning.

Enheten är placerad i Jönköping men vi har även ett par medarbetare på andra kontor. Vi ser att placeringen för dessa tjänster i första hand är i Jönköping, men är samtidigt öppna för diskussion kring annan placering.

Arbetsuppgifter

Vi ska förstärka arbetet med vattenhushållning i jordbruket och söker nu två nya medarbetare. Jordbrukets vattenhushållning handlar om rätt mängd vatten vid varje tidpunkt för grödans tillväxt, bärighet för maskiner och begränsad miljöpåverkan och omfattar åtgärder för avvattning och bevattning. Som en del i regeringens livsmedelsstrategi har vi i uppdrag att öka kunskapen om vattenhushållningens betydelse för en hållbar produktion. Målet är att öka livsmedelsproduktionen men vi måste samtidigt ta hänsyn till annan vattenanvändning och till miljömålen.

Du kommer att ingå i en grupp med kompetens inom jordbrukets vattenhushållning. Vi följer kunskapsutvecklingen inom forskningen och jordbruksnäringen och har ett nära utbyte med forskare, rådgivare och praktiker. Vi genomför utredningar och utvärderingar och har många kontakter, både inom Jordbruksverket och med andra myndigheter och organisationer, både nationellt och internationellt . En viktig del i arbetet är att sprida kunskap om vattenhushållningens betydelse för jordbruket, exempelvis genom medverkan i olika typer av samarbetsprojekt, medverkan på konferenser och andra i forum.

Tillsammans med oss får du möjlighet att genom insatser på vattenområdet bidra till jordbrukets utveckling.

Din roll i gruppen beror på dina kunskaper och personliga förmågor.

Kvalifikationer

Du har en relevant naturvetenskaplig högskoleutbildning som exempelvis ingenjör eller agronom. Du har goda kunskaper inom hydrologi och vattenbyggnad/hydroteknik.

Du bör ha kunskaper om jordbruksproduktion så att du kan koppla samman behovet av markavvattning och bevattning med produktion. Det är även meriterande om du har kunskaper om lagstiftningen kring vattenverksamhet samt tillämpningen av EU:s vattendirektiv.

Du kan analysera och lösa problem och driva arbete framåt både i grupp och individuellt. Du har en god förmåga att samarbeta både med kollegor och externa samarbetspartners samt kan kommunicera både muntligt och skriftligt på ett tydligt och enkelt sätt.

Vi söker i första hand dig som har några års relevant yrkeserfarenhet från exempelvis VA-branschen, vattenrådgivning inom jordbruket eller från någon myndighet men vi är också intresserade av dig med en nyare examen som är intresserad att bygga upp kompetens om markavvattning och bevattning.

Anställningsform

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön.
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse
Antal platser: 2

Kontaktpersoner

Tomas Johansson, Samordnare vattenhushållning
Telefon 036-15 51 45

Eva Dahlberg, SACO-representant
Telefon 036-15 51 76

Helen Möller, ST inom Jordbruksverket
Telefon 036-15 62 61

Ansökan

Sista ansökningsdag 2017-10-30

Arbetsgivarens referensnummer 2.4.6-15566/17

Inför rekryteringsarbetet har Jordbruksverket tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.

Vi eftersträvar mångfald bland våra
anställda.

Vi använder e-rekrytering via offentliga jobb för att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringen. När du fyllt i dina uppgifter söker du enkelt andra jobb utan att fylla i uppgifterna igen.
Fyll i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Bilagor kan inte skickas med via offentliga jobb. Det blir aktuellt först i ett senare skede av rekryteringen.

Tack för att du söker arbetet genom offentliga jobb!
Sök jobbet här >>