Verksamhetschef Grundskola F-9

I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
I Skolförvaltningen hanterar vi allt som ryms inom skolnämndens område, förskola, pedagogisk omsorg, familjecentraler, skola, grundsärskola och kulturskola. Förvaltningen arbetar för att utveckla de olika verksamheterna. Syftet är att alla barn och elever i Mölndals stad ska ges de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling. Mölndal växer i snabb takt och vi arbetar strategiskt med att möta Mölndals Stads ökade invånarantal med bibehållen hög kvalitet på vår verksamhet.

Arbetsuppgifter:

Tillsammans med förvaltningschef och övriga verksamhetschefer ansvarar du för ledning, styrning och samordning av skolförvaltningen. Som verksamhetschef är du direkt underställd förvaltningschefen och ingår i förvaltningsledningen.

Som verksamhetschef leder och utvecklar du verksamheterna grundskola, språkcentrum och kulturskola. De långsiktiga målen innebär att arbeta för ökad professionalisering och likvärdighet. I det korta perspektivet handlar det om att vara delaktig i processerna kring vår nya organisation och att hitta nya samarbetsytor i ett 1-16 års perspektiv.

Tillsammans med verksamhetschef F-6 och verksamhetschef förskola arbetar du i ett gemensamt ledarskap, där ni har fokus på skolutveckling och måluppfyllelse 1-16 år. Du leder rektorerna med särskilt ansvar för de högre åldrarna (7-9).

Som chef bildar du, tillsammans med övriga chefer i staden, nätverket som kallas 200-gruppen. Gruppen samlas regelbundet och representerar olika områden inom stadens verksamheter och har bl.a. som uppdrag att bearbeta stadsgemensamma frågor som förbereds av stadsdirektörens ledningsgrupp. Syftet med nätverket är att öka förståelsen för det som är gemensamt för staden samt ge möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som
• har flera års chef och- och ledarerfarenhet samt gedigen kunskap och förståelse för verksamhetsområde skola
• kan fatta beslut, följa upp verksamheten och organisera utifrån prioriteringar som syftar till en smart och effektiv verksamhetsutveckling
• har förmåga att se helhet kopplat till samband mellan kvalitet, ekonomi och lösningar.
• är tydlig i din kommunikation och tillför entusiasm och energi
• är lyhörd för andras synpunkter, betonar gemensamma värderingar, bidrar till en god arbetsmiljö och skapar teamkänsla
• är en trygg, engagerad och drivande ledare som vågar utmana för att nå en högre måluppfyllelse
• skapar tillit och kan samspela i möten med människor och ser samarbete som en viktig framgångsfaktor
• är drivande, ser möjlighet till förändring och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas
• är omvärldsorienterad och insatt i skolans utveckling och framtida utmaningar

I ditt personliga ledarskap är det särskilt betydelsefullt att du är mål- och resultatorienterad. Du arbetar systematiskt med uppföljning och stöd till dina rektorer. Du har en god analytisk förmåga. Du har en helhetssyn över din verksamhet och sätter in den i ett större sammanhang både på verksamhet- och förvaltningsnivå.
Du har högskoleexamen med pedagogisk inriktning och har genomgått den statliga rektorsutbildningen. Erfarenhet av arbete på förvaltningsnivå och att leda chefer är meriterande. Tjänsten innebär stort ekonomiskt ansvar och du bör därför ha erfarenhet av att leda verksamheter med större budgetansvar.

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2019-02-04
Referensnummer: A842058

Andra uppgifter:

Urval och intervjuer sker löpande men vi vill ha din intresseanmälan senast den 4 februari.Upplysningar lämnas av:

Fredrik Hellsten
Förvaltningschef Skolförvaltningen
Telefon: 031-315 20 01
E-post: fredrik.hellsten@ molndal.se

Fackliga företrädare:

Tanja Bozic
Sveriges Skolledarförbund
Telefon: 031-3152047
E-post: tanja.bozic@molndal.se

Christina Gyllander
Lärarförbundets skolledare
Mobiltelefon: 0707-690136

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster