Brandman sommarvik, Brandstationen Kungälv, Bohus Räddningstjänstförbund

Bohus Räddningstjänstförbund bildades 1 januari 2013 och består av en heltidsstation i Kungälv och fyra RiB-stationer placerade i Kode, Marstrand, Nol och Surte.
I de två medlemskommunerna, Ale och Kungälv, bor sammanlagt drygt 75 000 invånare och kommunerna är i ett expansivt utvecklingsskede.

Arbetsuppgifter:

Brandman i heltidsorganisationen.
Tjänstgöringen består av arbete som brandman inom räddningstjänstens avtalsområde. Du erbjuds en anställning under juni, juli, augusti, med en introduktion under maj månad, där du är placerad i skifttjänstgöring men där viss tid kan omvandlas till dagtidsarbete. Som brandman deltar du självständigt, eller i arbetsgrupper, i olika uppgifter inom räddningstjänstens skadeförebyggande och skadeavhjälpande arbete och medverkar aktivt till att skapa en trygg och säker miljö för invånarna i våra kommuner. Exempel på detta kan vara utbildnings- och informationsinsatser, vilket medför att du ska vara trygg i att prata inför folk.
Du ska kunna jobba både självständigt och i grupp samt ska ha datorvana och ett tekniskt handlag.
Det är viktigt att du har en god förståelse för räddningstjänstens roll i samhället.
De skiftgående grupperna genomför utöver förebyggande arbete, såsom information till allmänheten t.ex. skolklasser och ungdomar, även egen fortbildning, övning, stationsarbete och svarar för att genomföra räddningsinsatser (utryckning).
Arbetstid:
Arbetet innebär tjänstgöring enligt AB bilaga E, 42 timmar per vecka.
För närvarande tillämpas dygnstjänstgöring men förbundet utreder andra tjänstgöringsformer.
Oavsett grundschema kan viss tid komma att omvandlas till dagtidstjänstgöring.
Efter uttagning till denna funktion kommer placering att göras där behoven får styra, vilket kan innebära byte av arbetsgrupp efter en tid.

Kvalifikationer:

Krav:
Vi söker brett bland er som antingen har fullgjord SMO-utbildning eller att du går den tredje terminen under våren 2019, alternativt att du har lägst MSBs grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap/räddningsinsats
-Körkort, klass B
-Datorvana
-Godkänd rökdykarstatus enligt gällande policy ang. fysiska grundkrav för anställda i utryckningstjänst
Detta innebär att du ska kunna uppvisa:
-Intyg på godkänt rullbandstest för nyanställning (åldersrelaterat 4,5-5,6 km/tim på 8 graders lutning), max 6 månader gammalt.
-Intyg på godkänt simprov Guldbojen, max 1 år gammalt.
Intyg för rullbandstest och Guldbojen bifogas ansökan.
-Intyg på godkänd läkarundersökning enligt AFS 2005:6, ombesörjes av Bohus Räddningstjänstförbund.

Meriterande:
-Erfarenhet från räddningstjänstens verksamhetsområde
Personliga egenskaper:
För att lyckas i arbetet ska du
-ha vilja att arbeta i, och utveckla, förbundets verksamhet enligt Handlingsprogrammets intentioner,
-ha kännedom och förståelse för den demokratiska styrprocess som styr förbundets verksamhet och ha ett långsiktigt tänkande för organisationens bästa,
-ha förmåga att genom ett förtroendeingivande medarbetarskap entusiasmera och visa förtroende för dina medarbetare och chefer,
-vara drivande, självgående, initiativrik samt ha förmåga att fatta beslut och vara trygg i dessa,
-vara kommunikativ och kunna uttrycka dig väl i tal och skrift,
-vara tydlig, ärlig och ha mod att hantera konflikter,
-vara lyhörd för dina medarbetare och ha god samarbetsförmåga,
-vara utvecklingsbenägen och helhetstänkande så att organisationen utvecklas i takt med samhällets ökande krav och förväntningar,
-ha förmåga att strukturera och planera ditt arbete,
-ha ett flexibelt och kreativt tänkande,
-kunna på ett pedagogiskt sätt, både i tal och skrift, tala med människor och ha ett gott bemötande vid kontakter med dessa samt med olika myndigheter,
-ha förståelse för hur människor agerar i pressade situationer och förmåga att hantera dessa.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervju kommer att genomföras av de som bedöms som lämpligast i urvalsprocessen främst utifrån personligt brev och CV.
I uttagningen tillämpas drogtest.

Antal tjänster: 4

Anställning:

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön
Varaktighet: 3-6 månader
Arbetstid: Schema
Tillträde: Introduktion i maj 2019
Tidsbegränsat till: 2019-08-31. 3 månaders sommarvikariat där möjlighet till förlängning finns.

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2019-01-13
Referensnummer: A753430

Andra uppgifter:

Ansökan tas endast emot digitalt via offentligajobb.se och ska innehålla personligt brev och CV/meritförteckning.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för övertalig personal eller att något annat beslut tas som påverkar beslutet att anställa räddningspersonal.
Urvalsprocessen sker efter ansökningstidens slut.
Vi kommer att kalla lämpliga sökande i särskilt meddelande till en testdag på Kungälvs brandstation som hålls i slutet av februari 2019.

Upplysningar lämnas av:

Johan Larsson
Enhetschef räddning
Telefon: 0303-33 47 05

Fackliga företrädare:

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster