Förste fritidspedagog till Johannesskolan

Publiceringsdatum: 2019-01-21

Om arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Delta i skapandet av varje elevs bästa skola – du också!
Med respekt, engagemang och kreativitet skapar grundskoleförvaltningen de bästa förutsättningarna för alla medarbetare. Vi arbetar tillsammans i vårt övergripande uppdrag med att ge alla Malmös 30 000 elever samma möjligheter att lyckas och nå goda resultat i skolan. Gör skillnad tillsammans med 5 500 kollegor och var en del av grundskoleförvaltningens positiva utveckling!


Arbetsuppgifter

Johannesskolan söker förste fritidspedagog. Du kommer att arbeta med att synliggöra lärandet på skolans fritidshem. Du kommer också att att arbeta för att höja kvaliteten i planering och genomförande utifrån styrdokument. Som förste fritidspedagog kommer du vara drivande i att utveckla verksamheten på fritidshemmet.
Av Johannesskolans 538 elever är 211 inskrivna på fritidshemmet. Eleverna är fördelade på sex avdelningar. På Johannesskolan finns även Malmö stads enda ob fritidshem.


Du kommer att ingå i ett arbetslag men också ha en övergripande roll när det gäller att planera, genomföra och utvärdera verksamheten.

Huvuduppdraget är att tillsammans med skolledningen förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet för en högre måluppfyllelse inom skolans fritidshem. Du kommer att ha ansvar för att skapa en stimulerande pedagogisk fritidshemsverksamhet utifrån läroplan och andra styrdokument. Som förste fritidspedagog tar du ett särskilt ansvar för fritidshemmets utveckling, didaktik och det systematiska kvalitetsarbetet. Du verkar för kollegialt lärande, till exempel genom handledning av personal på fritidshemmet och kompletterar lärandet under skoltid utifrån ett fritidspedagogiskt förhållningssätt. På den skola du arbetar på genomför du huvudsakligen undervisning och andra uppgifter som hör till undervisningen.

Genom tjänsterna som förste fritidspedagog vill vi främja utveckling med fokus på följande områden:
- Ökad likvärdighet mellan fritidshem utifrån fritidshemmets uppdrag
- Språkutvecklande arbetssätt
- Tydlig koppling mellan styrdokument och verksamhet
- Samverkan med skolan och förskoleklassen kring det kompletterande uppdraget
- Synliggöra lärandet på fritidshemmet

Vi vill att du som förste fritidspedagog utvecklar undervisningen med stöd i forskning och skola på vetenskaplig grund genom ett undersökande förhållningssätt, analys och förbättringsarbete. Du håller fokus på måluppfyllelse genom uppföljning och analys.

Kvalifikationer

För att bli förste fritidspedagog krävs att du har fritidspedagogexamen och minst fyra års yrkeserfarenhet som fritidspedagog efter examen.

Studier på högskolenivå som är kopplade till barn och ungdomars utveckling, till exempel specialpedagogik och/eller systematiskt kvalitetsarbete och vetenskapsteori är meriterande.

Du har god insikt och kunskap i skolans styrdokument och kan tillämpa dem i ditt dagliga arbete. Du har god pedagogisk och didaktisk förmåga och kan som pedagog leda och organisera arbetet för att skapa en god lärandemiljö under hela dagen. Du har förmåga att utveckla verksamheten utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Du bör ha en framgångsrik och dokumenterad vana av att driva utveckling på fritidshem.
Du är väl grundad i ditt uppdrag i arbetet med elever och kollegor. Du har god samarbetsförmåga och sprider din kompetens och erfarenhet till andra. Du skapar goda relationer med elever, föräldrar och kollegor. Du tar ansvar för dina uppgifter och är självgående i ditt arbete. Genom att se på sakers långsiktiga betydelse och konsekvenser anpassar du dina handlingar. Du hittar lösningar och tillämpar olika pedagogiska metoder och tekniker.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Erfarenhet: Erfarenhet krävs

Omfattning: Heltid

Tillträde: Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse

Antal platser: 1

Ansökan

Ansök senast: 2019-02-04

Referensnummer: A844868

Kontaktpersoner

  • Petra Holmander
  • Biträdande rektor
  • 0731560934

Fackliga företrädare

Övrigt

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.