Studentmedarbetare inom samhällsvetenskap med inriktning statistik

Publiceringsdatum: 2019-01-23

Om arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Stadskontoret har, som kommunstyrelsens förvaltning, en samordnande roll i förhållande till övriga förvaltningar inom Malmö stad. Stadskontorets centrala uppgiftsområde är policy-, strategi-, och utvecklingsfrågor samt uppföljning/utvärdering.

Stadsutvecklingsenheten leder, koordinerar och följer upp kommunens övergripande arbete inom stadsutveckling och projektleder kommungemensamma uppdrag. Enheten stödjer kommunstyrelsens arbete i översiktlig fysisk planering, transportinfrastruktur, bostadsförsörjning och befolkningsprognoser.
Stadsutvecklingsenheten arbetar exempelvis med planeringen av ÖresundsMetron, ett sammanhängande transportsystem i Greater Copenhagen, ny modell för lokalt utvecklingsarbete i Lindängen, modell för investeringsstyrning, analys av konsekvenser av Malmö som halvmiljonstad samt demografisk uppföljning och analys av Malmös utveckling.Arbetsuppgifter

Som studentmedarbetare i Malmö stad erbjuds du nu en möjlighet att parallellt med studierna praktisera dina akademiska kunskaper i uppdrag inom våra verksamheter. Arbetstiden kommer att motsvara 10-15 timmar i veckan. Studentmedarbetarprogrammet vänder sig till dig som studerar på Malmö universitet eller Lunds universitet. Du ska ha läst minst 60 hp och fortfarande studera under hela uppdragsperioden.
Vi söker en studentmedarbetare som vill delta i det framåtblickande utvecklingsarbetet som pågår på enheten. Bland annat utvecklar stadsutvecklingsenheten en databas med statistik över stadens område. En huvudarbetsuppgift är att hjälpa till med att ta fram ett användargränssnitt som underlättar för både medarbetare och medborgare att ta till sig och använda statistisk information. Studentmedarbetaren kommer också involveras i arbetet med ÖresundsMetron och få möjlighet att delta i andra delar av verksamheten.

Kvalifikationer

Lämplig studieinriktning för uppdraget är samhällsvetenskap, ekonomi, statistik eller organisation. Personen bör ha ett starkt samhällsintresse och intresse för offentlig verksamhet och hållbar stadsutveckling.
Uppdraget kräver en god kommunikativ förmåga, att vara bra på att strukturera arbetet samt analytisk kompetens.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning

Erfarenhet: Ingen erfarenhet krävs

Omfattning: Timavlönad

Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse

Tidsbegränsat till: 2019-06-30

Antal platser: 1

Ansökan

Ansök senast: 2019-02-06

Referensnummer: 102-19 student statistik

Kontaktpersoner

  • Gunnar Blomé
  • Enhetschef
  • 0708-294662
  • Mikael Kylsäter
  • Strateg
  • 0708-835397

Fackliga företrädare

  • Necmi Incegül
  • Saco
  • 040-341283

Övrigt

Uppdraget omfattar ca 140 timmar under 11-13 veckor.
Arbetstid: Som studentmedarbetare arbetar du 10 -15 timmar i veckan dagtid.


Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.