Speciallärare/ specialpedagog till Torslandaskolan åk 6-9

Göteborgs grundskoleförvaltning omfattar 141 kommunala skolor och 44 fristående skolor med ca 56 000 elever. Omsättningen är ca 7,2 mdkr. Förvaltningen har ca 8 000 medarbetare och chefer som gemensamt utvecklar och förvaltar verksamheten till framtidens skola.

Grundskoleförvaltningen har tydligt fokus på att utveckla kultur, förhållningssätt samt styrning- och ledning, för att stödja och skapa bästa möjliga förutsättningar för rektorerna att leda den pedagogiska utvecklingen av skolan. Vi söker dig som brinner för utmaningen att bygga upp en nyskapande och modern organisation med följande fokus:

- Ökad kvalitet i undervisningen för att öka elevernas lärande.
- Tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevernas kunskapsresultat.
- Ökad likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet och kompensera för elevernas olika förutsättning.

Arbetsuppgifter:

Torslandaskolans högstadium tar emot elever i åk 6-9 och här går ca 550 elever. Vår nya skola stod klar 2013. Lokalintegrerat finns en särskola för elever i årskurs 1-10. Inkluderat finns även en särskild undervisningsgrupp för elever inom autismspektrat.

Torslandaskolan är en "en till en" skola där alla elever och lärare arbetar aktivt med dator som verktyg. Elever lånar därför en personlig dator under sina år som elev.

Tack vare fantastiska elever, engagerade föräldrar och kompetent personal har skolan ett högt meritvärde samt hög måluppfyllelse.

Tillsammans skapar vi en bra skola. Vi har låg personalomsättning vilket ger kontinuitet i verksamheten. Här möter du gedigen kompetens, behörighet, stort engagemang i eleverna och deras individuella utveckling samt aktivt arbete kring styrdokumenten och bedömning. På Torslandaskolan erbjuds du som medarbetare friskvård på arbetstid 2 gånger/vecka.

Du kommer att ingå i skolans Elevhälsa tillsammans med rektor, specialpedagog, logoped, kurator, skolpsykolog och skolhälsovård. Du arbetar då förebyggande och hälsofrämjande på organisations-, grupp- och individnivå. Du kommer att arbeta tillsammans med specialpedagog och logoped, tillsammans bildar ni ett arbetslag.

I ditt dagliga arbete som specialpedagog/speciallärare ska du stödja och handleda undervisande lärare i deras ambitioner att anpassa undervisningen i klassrummet. Ditt arbete innebär också att du i samarbete med lärare kartlägger och analyserar elevers behov av stöd, utifrån beslut fattade av rektor/elevhälsa. Du genomför även olika stödinsatser och undervisar/färdighetstränar elever i behov av stöd. Du ansvarar för att dokumentera ditt arbete kring elever. Du är en aktiv del av samarbetet Elevhälsa-Arbetslag.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som har specialpedagogexamen alternativt speciallärarexamen. Du skall ha ett genuint intresse för unga människors lärande samt vara lyhörd för elevers funktionsvariationer.

Du har erfarenhet av lagarbete och vilja att bidra till skolutveckling, att tillsammans lyfta vår skolas lärmiljöer en nivå extra.
Du är van vid att använda datorn som pedagogiskt hjälpmedel och administrativt stöd. Om du har erfarenhet av att arbeta med digital dokumentation i PMO är detta ett plus. Vi vill att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du följer med i forskning som är relevant för skolan samt bidrar till att skolan arbetar i enlighet med styrdokumenten och läroplanen.

Välkommen med din ansökan!

Antal tjänster: 1

Anställning:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2019-02-04
Referensnummer: G18/740

Andra uppgifter:

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt system Visma Recruit i enlighet med GDPR.

Upplysningar lämnas av:

Dan Alfredsson
Rektor
Mobiltelefon: 070-3134819
Telefon: 031-3665201

Fackliga företrädare:

Robert Wennerberg
Lärarförbundet
Telefon: 031-7015526

Eva Heed
Lärarnas Riksförbund
Telefon: 031-3672950

Sök jobbet här och nu, i samarbete med OffentligaJobb.<< Tillbaka till listan över lediga tjänster